SV
 • International

 • English Version EN

Behandla ärr från brännskador på rätt sätt

Bränn- och skållskador förekommer relativt ofta och är i allvarliga fall till och med livshotande. Läs mer om ärr från brännskador och hur man behandlar dem nu.

Termiska skador är förhållandevis vanliga i Tyskland.Per år och 100 000 invånare får omkring 600 personer lättare och mindre brännskador. Andelen allvarliga brännskador i hela Tyskland ligger på cirka 12 000 fall per år. De flesta bränn- och skållskador uppstår till följd av olyckor i hemmet eller på fritiden. 


Djupindelning av bränn- och skållskador

Bilden visar olika djupindelningar av bränn- och skållskador

 

Den termiska skadans grad bestäms utifrån storleken på den brända eller skållade ytan samt skadans djup.

SymptomHudrodnad, svullnader, spänningar, ömhet, blåsor och smärta
DjupYtlig överhudsskada
OrsakerKan orsakas av solbränna
BehandlingVårda och skydda huden mot direkt solljus. Huden läker vanligtvis inom 5 till 7 dagar med konservativ behandling. 
SymptomHudrodnad, svullnader, blåsor och smärta
DjupYtlig delhudsbrännskada från överhuden (latin: epidermis) till ytlig läderhud (latin: dermis)
OrsakerLätt skållskada 
BehandlingVårda och skydda huden mot direkt solljus. En sådan skada läker vanligtvis inom två veckor med konservativ behandling. Det kan leda till  pigmentförändringar eller strukturella förändringar. 
SymptomBlåsor, fuktig till torr sårbädd, vitaktiga till rodnade områden, skadade smärt- och känselreceptorer, känselförlust och minskad smärtuppfattning
DjupDjup delhudsbrännskada ner till läderhudens (latin: dermis) djupa lager
OrsakerSkåll- eller brännskada
BehandlingKirurgisk hjälp krävs i de flesta fall, särskilt om brännskadan täcker en större yta. Det finns en tendens till ärrhypertrofi eller keloider. Under läkningsprocessen kan kompression ha en positiv effekt på ärrkvaliteten och bidra till att upprätthålla rörligheten.
SymptomGrå- till gulaktiga vaxartade missfärgningar i huden med synligt trombotiserade blodkärl, fullständig förlust av smärt- och känselreceptorer, hår- och nagelavfall
DjupFullhudsskada från överhuden (latin: epidermis) till underhuden (latin: subcutis)
OrsakerAllvarlig skåll- och brännskada
BehandlingKräver kirurgisk hjälp. Under läkningsprocessen kan kompression ha en positiv effekt på ärrkvaliteten och bidra till att upprätthålla rörligheten. 

Djupindelning av bränn- och skållskador 

Till och med ytliga delhudsbrännskador av graden IIa läker vanligtvis helt av sig själv på kort tid. Från och med djupa delhudsbrännskador av graden IIb behövs vanligtvis kirurgisk hjälp. Den efterföljande och långvariga konservativa behandlingenbestår av följande delar:  

 • Användning av hudvårdsprodukter såsom salvor
 • Undvikande av direkt solljus
 • Användning av kompressionsbehandling för att förhindra kraftig ärrtillväxt
 • Användning av silikonpads för att hålla ärret fuktigt och smidigt
 • Fysioterapi och ergoterapi
 • Tränings- och positioneringsskenor vid behov
 • Kontroller av de brännskadade ytorna på lång sikt

En brännskada kan vara en enormt stor mental börda. Därför rekommenderar vi att söka psykologisk hjälp och, om möjligt, gå med i en självhjälpsgrupp. 

Brännskador hos barn

För allvarliga brännskador är andelen barn över 50 %. Små barn som utforskar sin omvärld drabbas särskilt ofta av omfattande skåll- och brännskador. Endast en kopp med hett te räcker för att skolla upp till 30 % av huden på ett litet barn. För att möta de speciella krav som behandlingen av barn medför, har Juzo skapat ett särskilt behandlingskoncept – Julius, den lilla hjälpredan – för de allra yngsta patienterna. 

Konservativ behandling med kompression och silikon

Så snart såret har läkt och ett ärr har bildats kan kompressionsbehandlingen påbörjas. Kompressionstrycket minskar risken för kraftig ärrtillväxt och minimerar ärrets tjocklek. Dessutom förhindrar silikonpadsen att ärret torkar ut. På så vis hålls den nya vävnaden fuktig och smidig och kan läka bättre. 

 • är människans största organ
 • täcker omkring 2 kvadratmeter av vår kropp
 • skyddar oss mot yttre påverkan 
 • är mellan 1,5 till 4 mm tjock
 • består av tre lager: överhuden (epidermis), läderhuden (dermis) och underhuden (subcutis)
Bild på hudens lager

Det här är du kanske också intresserad av

Kategorier

Vill du få koll på det senaste via mejl? Se då till att anmäla dig till Juzos nyhetsbrev för fackhandeln!