SV
  • International

  • English Version EN

Julius – den lilla hjälpredan

Behandlingen av bränn- eller skållskada eller lymfödem är tidsödande. Framförallt barn behöver mycket  stöd för att konsekvent samarbeta hela vägen till en lyckad läkning. Med ”den lilla hjälpredan Julius” vill Juzo stötta drabbade barn och deras föräldrar genom den svåra tiden efter en olycka. Det glada undervattensdjuret är tänkt att ge barnen mod och att uppmuntra dem att bära sina kompressionsprodukter konsekvent för att uppnå ett lyckat behandlingsresultat.

Tack vare Julius förstår barnen också att man kan uppnå ”det omöjliga” och han ger en hjälpande hand på vägen tillbaka till ett normalt liv. Julius roar och ger stöd på ett roligt och kärleksfullt sätt.

Julius värmetransferbilder

Till kompressionsprodukterna för barn finns det fina motiv av Julius och hans vänner som värmetransferbilder. 

Samtliga ScarComfort-produkter för ärrbehandling och kompressionsprodukter för ödembehandling kan förses med värmetransfer.
 

Äntligen får Julius värmetransferbilder förstärkning. Våra nya, coola motiv är speciellt framtagna för lite äldre barn och tonåringar. Här kan du läsa mer om de nya värmetransferbilderna


Julius lekhörna

För våra allra yngsta patienter: 

Målarbild Julius och hans vänner

Julius målarbilder

Ladda ned Julius målarbilder. Nu kan våra yngsta patienter ladda ned våra fina målarbilder. Låt barnen färglägga dem och ta med dem till behandlaren vid nästa besök!


Information för föräldrar

Värt att veta

Teaser ärrbehandling

Med en adekvat ärrbehandling kan många ärr påverkas positivt, både vad gäller utseende och funktion.

Teaser lymfödem

Lymföden är en ansamling av vätskor med hög proteinhalt i vävnad som inte transporteras bort av kroppen.