SV
  • International

  • English Version EN

Kompressionsprodukter med silvertråd

Patienter med lymfatiska och venösa sjukdomar har lätt att få bakteriella infektioner i huden, men även personer med ärr efter bränn- och skållskador eller postoperativa ärr. Här kan du dra nytta av det rena silvrets antibakteriella effekt. 

I Juzo Silver kompressionsprodukter stickas silvertråden X-Static in. Den har en naturlig antibakteriell effekt. Silverfilamenten i X-Static-tråden är många gånger större än silvernanopartiklar och verkar på hudens yta.  

X-Statics logotyp

Egenskaperna hos silverstickade produkter i sammanfattning

  • Antibakteriellt: Silverjoner från silvertråden X-Static som bildas i växelverkan med luft- och hudfuktigheten eliminerar varbildande ämnen (som t.ex. staphylococcus aureus-bakterier på huden) till 99 % redan efter 4 timmar. 
  • Naturligt: Silver har en naturlig antibakteriell effekt. 
  • Termodynamiskt: Stickade produkter med silvertråd har en kylande effekt på sommaren och en värmande effekt på vintern. Metalltrådarna reglerar temperaturen mellan huden och det stickade materialet, vilket gör det behagligt att använda. 
  • Lukthämmande: Bakterier bildar metaboliter som luktar starkt. Genom att minska bakterieaktiviteten bildas färre besvärande doftämnen. 
  • Hållbart: I silvertråden X-Static finns en polyamidtråd med en beläggning av rent silver. På så vis bibehålls den antibakteriella effekten genom produktens hela livslängd.

Produkter för ödembehandling  

Lymfödem och långvarig användning av flatstickade produkter kan torka ut huden och ibland skapa självsprickor, vilket gör huden mottagligare för infektioner. Den antibakteriella effekten från silver i Juzo Expert Silver liksom Juzo Expert Strong Silver minskar klåda och risken för infektioner och kan återställa den infekterade och irriterade hudens balans.  

Produkter för ödembehandling med silvertråd

Kvalitetsprodukterna Juzo Expert Silver och Juzo Expert Strong Silver är mycket behagliga att använda och har en antibakteriell effekt för patienter med särskilt känslig hud. 


Produkter för venbehandling  

Dermatit och eksem uppkommer ofta till följd av venbesvär. Den instickade silvertråden X-Static i Juzo Dynamic Silver kan förhindra bakterietillväxten, ger en behagligt kylande effekt och motverkar infektion. Dessutom kan klåda minskas betydligt genom kombinationen av stickat kompressionsmaterial och silver. 

Produkter för venbehandling med silvertråd

Den rundstickade strumpan Juzo Dynamic Silver har en genomgående instickad silvertråd som på ett naturligt sätt utvecklar en antibakteriell effekt. 


Produkter för ärrbehandling  

Skadad hud kan lätt bilda infektionshärdar. Juzo ScarComfort Silver kan hjälpa till att minska ansamlingen av skadliga bakterier och förebygga återbildningar. Bakterier förökar sig långsammare på grund av den instickade silvertråden och återställer samtidigt den infekterade och irriterade hudens balans.  

Produkter för ärrbehandling med silvertråd

Juzo ScarComfort Silver förenar Juzo ScarComfort Pure-produkternas särskilt goda egenskapermed en antibakteriell effekt tack vare den instickade silvertråden X-Static i kompressionsstickat material.