SV
  • International

  • English Version EN

Ordlista

Flebologi, lymfologi, ärrbehandling – medicinskt fackspråk kan vara svårt att förstå. Här hittar du viktiga begrepp kortfattat förklarade.

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N|  O  |  P|  R  |  S  |T  |  U  |  V    |   X |  Z|

A  
Adipositas (fetma)

Fetma

a) gynoid (kvinnlig) form med breda höfter och tjocka ben

b) android (manlig) form med kulmage och smala ben

 
AdhesionVidhäftning 
AffektlabilitetSnabbt växlande sinnesstämning 
Äggvitefattigt ödemÖdem med låg halt (under 1g%) äggvita (t.ex. hungerödem) 
Äggviterikt ödemÖdem med en äggvitehalt som är flera gramprocent (t.ex. lymfödem, ödem på grund av inflammation); kroniska äggviterika ödem orsakar sekundära förändringar i vävnaden (bindvävsproliferation, fibros, skleros, fettökning) 
Air-bloc-teknikVid sklerosering av åderbråck injicerar läkaren en liten mängd luft före läkemedlet för att medlet ska ha bättre kontakt med venväggen
 
 
AkutSjukdomsförlopp som snabbt blir kritiskt 
Akut stressreaktionSamlingsbegrepp för kortvarig och övergående psykisk störning som reaktion på extrem psykisk eller fysisk belastning. 
Akrala kroppsdelarPerifera kroppsdelar, t.ex. fingrar och tår, men även näsa, haka, kindben etc. 
AkrocyanosBlåtonade perifera kroppsdelar, ofta även kalla, trots uthärdligt varm utomhustemperatur 
AlbuminProtein i blodet 
Allograft Transplantat från annan individ av samma art 
AmnionDen innersta fosterhinnan 
AnalgetikumSmärtstillande medel 
AnamnesSjukdomshistoria 
AndningsbehandlingPassiva och aktiva andningsövningar som stödjande åtgärder efter operationer, t.ex. får patienten träna på att bubbla med ett sugrör i ett vattenglas 
AnestesiBedövning utförd av läkare 
AneurysmSjuklig utvidgning av en del av en artärvägg 
AngiodysplasiKärlmissbildning 
AngiografiRadiologisk visning av kärl efter injicering av ett kontrastmedel
a) Arteriografi: Artärer
b) Flebografi: Vener
c) Lymfografi: Lymfkärl
 
 
AngiologiLäran om blod- och lymfkärlen 
AngioplastiUtvidgning av förträngda kärl med ballongkateter 
AnkelödemSvullnad vid fotknölarna 
AntikoagulantiaMedel som hämmar blodets koagulation 
AODArteriell ocklusiv sjukdom (Arterial Occlusive Disease) 
ArbetstryckTrycket från ett bandage vid muskelarbete. Resultat utifrån tre faktorer:
Dragkraft och töjning av bandaget samt antal lindningar av förbandet ovanpå varandra
 
 
ÄrrSista fasen i sårläkningen. Inledningsvis är ärrvävnaden röd, oelastisk och tål inte belastning. Under läkningsprocessen kan ärrvävnaden krympa eller bli hård. 
ÄrrhypertrofiOregelbunden och växande bindväv på grund av att för mycket kollagenfibrer bildas 
ÄrrkamouflageKosmetisk metod för att kamouflera ojämnheter i huden, t.ex. ärr 
Ärrmassage Försiktig massage i syfte att förbättra ärrkvaliteten 
Ärrsträngsupplösning Ärret löses upp med små zickzack-formade snitt så att såret kan sys ihop utan spänningar 
Artärblockering (akut)Plötslig förträngning av en normal artär; oftast på grund av emboli från hjärtat; ofta vid fel på hjärtklaffarna 
ArtärerBlodkärl som leder blodet bort från hjärtat 
ArteriellSom rör artärerna 
ArteriolerDe minsta artärerna 
Artificiellt lymfödem Självförvållande ödem på grund av självstympning (atypiskt smärtande, blåfärgat lymfödem) 
ArtrodesSteloperation av en led 
ArtrogenSom utgår från leden 
Artrogent stockningssyndromBlodstockning i underbenet på grund av stelhet i den övre fotleden i spetsfotställning 
ArtropatiLedsjukdom 
Återtraumatisering Innebär att en redan traumatiserad person utsätts för en ny traumatisk situation eller händelse, t.ex. under intensivvårdsfasen, och förlorar kontrollen på nytt 
AtrofiRegression av normalt utvecklade organ, vävnad eller celler (på grund av en störning i balansen mellan näringsutbud och näringsbehov) 
Atrofiskt ärr

Benämningen på ett nedsänkt ärr, t.ex. en skåra i huden. Uppstår i synnerhet vid svårläkta sår. I sådana fall bildas otillräcklig mängd bindvävsfibrer.

  • Uppkommer vid svårläkta sår om det inte bildas tillräckligt med bindvävsfibrer; 
  • Insjunket ärr. Den mest välkända formen: akneärr
 
Atrophie blanche(franska: blanc/blanche: vit) små runda till ovala, lätt insjunkna vita fläckar på underbenet, med besynnerlig form, ofta nätformiga, upp till en handflata i storlek. Om det uppstår bensår i dessa områden är det mycket smärtsamt och svårläkt 
Autologt transplantatKroppseget transplantat 
B  
Babcock-operationSe Strippingoperation 
BakercystaSvullnad i den dorsala ledkapseln i knäleden (synovialcysta = ansamling av ledvätska som läckt ut genom ledhinnan) 
BarbituratSömnmedel, även narkosmedel 
Barnkirurgi Medicinsk specialitet. Kirurgi med inriktning mot barnsjukdomar 
BasalcellslagerDet understa lagret i överhuden där nybildning av celler sker kontinuerligt 
BiopsiVävnadsprov 
Bisgaard-regionenGrop bakom fotknölen; venösa bensår förekommer ofta där 
Blockdissektion Borttagning av regionära lymfknutor vid operativa cancerbehandlingar 
BobathNeurologisk behandlingsmetod som tillämpas inom fysioterapin 
Boyds vena perforansViktig förbindelseven (se venae perforantes), ligger nedanför knäet på insidan av benet 
Brännskada Skada orsakad av eld eller värme 
Brännskadas svårighetsgrad Brännskadans djup 
BSA Body Surface Area (kroppsyta) 
Buergers sjukdomSe Endangiitis obliteran 
BypasscirkulationSe Kollateralcirkulation 
C  
CellulitisI tyskspråkiga länder: hudförändring på stuss och lår hos kvinnor, kan ibland göra ont. I engelskspråkiga länder: en fläckvis förekommande och fortskridande, svår inflammation i den subkutana bind- och fettvävnaden.  
Cervikal Som hör till halsen 
Cirkulär brännskadaCirkulär brännskada 
Collagen(kollagen) fiberprotein i vävnad  
Compliance Patientens medverkan i behandlingen 
Corona phlebectatica Vidgade små vener från fotkanten till fotknölen. Tidigaste tecknet på svikt i venerna (kronisk venös insufficiens)  
Crus, cruris(latin) Underben 
CutisSamlingsnamn för över- och läderhud 
CyanosBlåaktig hud, blåaktiga läppar och fingernaglar på grund av syrebrist i blodet 
D  
Damask-ulcusDamaskliknande bensår som omfattar underbenet 
DebridementSårrengöring 
DefektBrist, skada, felfunktion 
DekubitusTrycksår: För stor lokal belastning med otillräcklig näringstillförsel till vävnaden, vilket ofta leder till nekros och liggsår  
Derma(grekiska) hud
– epidermis (överhud)
– cutis (läderhud)
– subcutis (underhud)
 
DermabrasioHudslipning 
DermatitHudinflammation  
DermatologiLäran om huden och hudens sjukdomar 
DermatomKirurgiskt instrument som används för att skära tunna skivor av hud 
Dermatoser Överbegrepp för hudsjukdomar  
DermatosklerosSjuklig förhårdnad av delar av huden 
Dermis, coriumAndra hudlagret 
DermojetÄrrbehandling med kortison 
DesensibiliseringBeteendeterapi där patienten stegvis konfronteras med samma minnen eller mentala stimuli som orsakar ångest i syfte att bota och lindra t.ex. ångestsymtom 
Distal (latin: distare, vara belägen långt bort från centrum) delar av extremiteter med större avstånd från kroppen; motsats: proximal 
Dissociativ amnesiTidsbegränsad, total eller delvis minnesstörning i anslutning till ett trauma 
DiuresUrinavsöndring 
DiuretikaVätskedrivande läkemedel Ska aldrig användas vid lymfödem eller ödem till följd av CVI  
Djupa benvenerVenerna inom den muskelomslutande bindväven (muskelvener och ledande vener) 
Djup tromboflebitInflammation och trombos i djupa vener, kortare benämning: Ventrombos; se Flebotrombos 
Dodds perforant Förbindelsevener i underbenet (se Varicer)  
Doppler-princip(se Ultraljudsundersökningar) Ultravågor kastas tillbaka av en rörlig kropp med en frekvensändring. Tack vare Doppler-effekten kan även blodströmmen höras och, vid registrering, synas.  
Doppler-sonografiSärskild typ av ultraljudsundersökning 
DränageTömning; medicinskt: Bortledning av kroppsvätskor 
Duplex-sonografiSe Ultraljudsundersökningar  
DysforiKänsla av olust, retlighet och illamående 
DysplasiMissbildning 
E  
EksemFläckvis, inflammatorisk hudförändring med klåda (se Dermatit)  
Ektropion När nedre ögonlocket som är neddraget, hängande och ev. vänder sig utåt 
ElastanElastiskt syntetmaterial  
Elastodien Elastiskt naturmaterial 
Elastomerer (elaster) Samlingsbegrepp för naturliga eller konstgjorda material Dessa kan vara monofila och multifila. Dit hör typer av naturgummi och konstgummi
Monofil: som består av en enda fiber; entrådig
Multifil: som består av flera separata fibrer
 
 
ElefantiasisOformlig svullnad av extremiteter till följd av kronisk lymfstockning (se Lymfödem) 
EmboliIgensättning av ett kärl på grund av blodpropp.
Orsak: Kroppsfrämmande eller kroppsegna ämnen frisläpps och blandas inte homogent med blodet. Dessa kan bilda ett konglomerat och därmed begränsa blodflödet i kärlet
 
 
EmbolusBlodpropp som lossnat i blodbanan 
Endangiitis obliteransEn typ av arteriell obstruktiv sjukdom; framför allt hos yngre människor 
EndotelInre skikt i blod- eller lymfkärl  
EnteralSom rör tarmen 
EntitetObjekt med varaktig identitet utöver dess attribut, sammanhängande helhet 
EnuresOfrivillig urinavgång, sängvätning 
EnzymerProteiner som ökar hastigheten på biologiska reaktioner 
EpidermisDet första, översta hudlagret 
EpitelCellkluster med flera skikt som omsluter kroppens yta 
ErgoterapiAktivitets- och arbetsterapi för att bevara eller återfå funktionella möjligheter med sikte på största möjliga självständighet 
ErysipelRosfeber  
Erytem Hudrodnad 
Erytrocyanos(erythryocanosis crurum puellarum) en variant som i regel bara förekommer hos unga flickor och kvinnor Akrocyanos (se ovan): blåröd, kall hud på underbenen, förhorning av folliklarna (hårsäckar) på underbenen, tendens till frostknölar 
EskarotomiAvlastningssnitt genom sårskorpan 
E-teknikNeurologisk behandlingsteknik 
ExcideringKirurgiskt avlägsnande av t.ex. ärr 
ExpanderprotesVävnadsexpandering är en inom plastikkirurgin använd teknik där hud och vävnad expanderas och gradvis förstoras. Expanderprotesen (en silikonballong) opereras in under huden, t.ex. runt ett ärr, och fylls via en ventil med vätska så att huden utvidgar sig. När man uppnått önskad mängd ”frisk” hud tas ballongen ut och huden kan sträckas ut över defekten. 
ExponeradSynlig 
ExsudatVätska med hög proteinhalt som innehåller inflammatoriska celler, avsöndras från vävnad samt blod- och lymfkärl i samband med inflammation 
ExtensionTänjning, sträckning 
ExtrakorporalUtanför kroppen 
ExtravasalUtanför ett kärl 
ExtravasatVätska i vävnaden, blod-, plasma- eller lymfvätska som rinner ut ur ett kärl 
ExtremitetKroppslemmar (armar och ben) 
ExtremiteterLemmar 
ExtubationAvlägsnande av andningsslang 
F  
Fascia(latin: fascia: bindväv) knappt töjbart omslutande nätverk av bindväv runt musklerna 
FasciokutanHud och bindväv 
FibrinFibrin är ett protein som behövs för sårläkning och blodets koagulering. Fibrin är ett ”lim” som polymeriseras och bildar ett nät som försluter såret. 
FibrinlimTvåkomponentslim, t.ex. för att fixera ihop hudbitar 
FibrinogenFörstadium till fibrin 
FibroblastBindvävscell. Vid kroniska, äggviterika ödem leder ökad fibroblastaktivitet till bindvävsproliferation och till fibros  
FibrosBindvävsomvandling som följd av en bindvävsproliferation, t.ex. vid kroniska, äggviterika ödem, även som följd av röntgenstrålning (radiogen fibros) 
FlashbackÅterupplevande av traumatisk händelse, ofta i form av snabba ögonblicksbilder 
FlebektasiUtvidgning av vener utan åderbråcksbildning 
FlebektomiKirurgisk borttagning av en ven 
FlebitVeninflammation 
FlebödemBensvullnad till följd av veninsufficiens 
FlebografiRadiologisk visning av vener med hjälp av kontrastmedel (se även Angiografi) 
Flebologi Läran om venerna och deras sjukdomar 
FlebotrombosDjup trombos i benvenerna 
FlexionBöjning 
FluktuerandeVäxlande 
Fobi Sjuklig ångest 
Fontaine Fransk kirurg (från Strasbourg) som delade in arteriell ocklusiv sjukdom i stadier efter svårighetsgrad:
– I. knappt några besvär, benen blir lättare trötta, benen känns kalla
– II. Claudicatio intermittens, fönstertittarsjuka (se ovan)
– III. Smärta vid vila på grund av syrebrist
– IV. Smärta vid vila samt nekros, gangrän (se nedan)
 
 
FysioterapiFysikalisk terapi för behandling av funktionsskador 
G  
GangränVävnadsdöd på grund av dålig blodcirkulation 
GlobulinLäkemedel med globulär (kulformad) struktur 
GranulationLäderartad nybildad vävnad vid sårläkning 
GranulationsvävnadBindväv som bildas på den läkande sårytan (hypergranulation = överdriven, hög, svulstig granulationsvävnad) 
Graviditet Havandeskap 
H  
HemangiomGodartad blodkärlstumör  
HematokritProcentuell andel av de fasta blodkropparna i hela blodomloppet; viktigt vid artificiell blodförtunning 
HematomLokaliserad blodutgjutning, blåmärke, ändrar färg över tid 
HemodilutionBlodutspädning  
Hemodynamik Blodets strömningshastighet i kärlen 
Hemoglobin Ämne som ger blodet dess röda färg 
HemorrageBlödning 
HeparinÄmne som hämmar blodets koagulation 
HeterogenOlikartad; motsats homogen 
HomogenLikartad; motsats heterogen 
HudbankSamlingsplats för donerad hud för transplantation 
HuddefektSaknad hudvävnad 
HudtransplantatTransplantat från överhuden på ett friskt ställe på kroppen (Lövtunt, upphöjt överhudsskikt från ett icke bränt ställe på kroppen) 
HudtransplantationOperation där hud flyttas från ett område på kroppen till ett annat för bättre läkning 
Hydrostatiskt tryckEn vätskestråles tryck över det observerade stället 
HyperemiÖkad blodhalt
Aktiv: För stor genomblödning till följd av ökad aktivitet i ett organ
Passiv: Till följd av en störning i avflödet = stockning
 
 
Hyperkeratos(grekiska: hyper = över) kraftig förtjockning av hornlagret 
HypertoniHögt blodtryck 
HypertrofUpphöjd, förstorad, fortfarande aktiv 
Hypertrofisk ärrbildningUpphöjd, förtjockad ärrbildning 
Hypertrofiska ärrFörstorade, upphöjda, ännu aktiva ärr 
HypodermisAnnat ord för underhudsvävnad, består bl.a. av svettkörtlar och fettceller 
Hypodermit(grekiska: hypo = under) inflammation av underhudsvävnaden 
HypotermiNedkylning 
HypoxiSyrebrist i kroppsvävnad 
I  
Icke-elastiska bandageSe Kompressionsförband/kompressionsrullar 
Immunsystem Kroppens biologiska försvarssystem 
Individuationsgrad Styrkan i individens personliga identitet 
Infektion Tillstånd då mikroorganismer invaderar, etablerar sig och tillväxer i kroppsvävnad 
Inflammation Patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning 
Infusion Vätsketillförsel direkt i kroppen via kanyl 
InhalationstraumaSkada på lungan på grund av att giftiga ämnen har inandats  
InjektionInsprutning
– intraarteriell (i pulsåder)
– intravenös (i ven)
– intramuskulär (i muskel)
– intrakutan (i huden)
– subkutan (under huden)
 
InsufficiensSvikt, otillräcklig funktion hos ett organ eller organsystem  
Insufficient Otillräcklig 
Instillation Droppvis införande av vätska i kroppen 
Interaktionsnivå Plan i det sociala samspelet 
IntermittentMed avbrott  
Intermittent kompression Apparativ avlastning av en extremitet med stötvis växlande lufttryck 
Interstitiell Som rör interstitium 
InterstitiumMellanrum mellan kroppens enskilda vävnadsskikt. I interstitium finns ett organs transportsystem (blodkärl, nerver) 
Intervention Ingrepp 
Intestinal Som tillhör tarmkanalen 
Intraoperativ Under en operation 
Intravenös I venerna 
IntrusionOfrivilligt återupplevande av en traumatisk händelse, ofta förenad med ångest och panik 
Intubation Införande av rör i andningsvägarna 
IrreparabelSom inte kan återställas eller läka 
IrreponibelSom inte kan återställas 
IrreversibelOåterkallelig 
IschemiReducerad blodvolym i vävnaden
1. Absolut ischemi = inget blodflöde till följd av kärlförträngning
2. Relativ ischemi = reducerat blodflöde – missförhållande mellan utbud och behov; vanligaste följden: nekros
 
K  
KärlHär: blod- eller lymfkärl 
KapacitetskärlVener: Tack vare att de kan töjas så mycket kan de inte bara transportera blod utan även fungera som blodreservoar  
Kapillär(mediciniskt) hårfint blod- eller lymfkärl 
KapselkontrakturTillstånd där en ledkapsel drar ihop sig och blir stel med minskad rörlighet som följd 
KeloidKraftig bindvävsproduktion som sträcker sig till frisk hud utanför sårområdet  
KeratinocyterCeller i överhuden  
KirurgiMedicinsk specialitet. Diagnosticering och behandling av sjukdomar och skador genom operativt ingrepp 
Klaffinsufficiens Klaffarna i venerna eller hjärtat stängs inte ordentligt 
Klinisk Medicinsk behandling 
Kollagen (collagen) fiberprotein i kroppen 
Kollaps(collagen) fiberprotein i kroppen
Kollaps: sammanfall, sammanbrott
– Cirkulationskollaps: sammanbrott i cirkulationssystemet; chock
– Lungkollaps sammanfall av lungorna till följd av deras kraft för att dra ihop sig, t.ex. vid öppen skada på bröstkorgen
 
 
KollateralcirkulationKärl bredvid huvudkärlet som når samma försörjningsområde och kan ”hoppa in” om huvudkärlet slutar fungera 
Komplex fysikalisk avsvällningBehandlingsform som består av lymfdränage, gymnastik och kompressionsförband resp. kompressionsstrumpa 
Komplex fysikalisk ödembehandlingBehandling i två faser vid lymf- och lipödem och i sent stadium av kronisk venös insufficiens (se nedan). ”Fas I i avsvällningen” med hudhygieniska åtgärder, frekventa manuella lymfdränage, kompressionsbandage och avsvällande rörelseterapi. ”Fas II av konservering resp. optimering” med kompressionsbehandling, emellanåt manuellt lymfdränage, rörelseterapi, kontinuerliga hygieniska åtgärder. Komplex fysikalisk ödemterapi (KFÖ) kan vid behov kompletteras av en apparativ, intermittent kompressionsbehandling (pneumomassage). 
Kompressionsbehandling
(Metoder med)
a) Kompressionsförband
b) Medicinska kompressionsprodukter
c) Intermittent kompression
 
Kompressionsegenskaper Utövar tryck som kompressionsprodukter eller kompressionsförband. Avgörande faktorer är t.ex. arbets- och vilotryck, tryckförlopp och kompressionsklass 
KompressionsprodukterAnatomiskt formstickade kompressionsprodukter för olika kroppsdelar (t.ex. kompressionsstrumpor) 
KompressionsrullarElastiska förband för kompressionsbehandling
Icke-elastiska; töjbara upp till 70 %
Medelelastiska; töjbara upp till 130 %
Elastiska; töjbara över 130 %
 
Konglomerat(conglomerat) hopsamling 
Konstgjord koma Medvetslöshet på medicinsk väg. I detta tillstånd är patienten varken vid medvetande eller kan reagera på påverkan. 
KonstitutionellÄrftligt betingad 
KontaminationSmitta, förorening 
KontraheraDra ihop sig 
KontraindikationMotsägelse, något som talar för att ett medel eller en metod inte ska användas 
KontraktionSammandragning, t.ex. av en muskel 
KontrakturFörkortning av muskler, senor, ledband och leder som resulterar i en oåterkallelig rörelsebegränsning 
KontrastmedelMedel som injiceras i hålrum eller kärl för att visa dem radiologiskt 
Konvalescens Tillfrisknande från sjukdom, återställning 
Korium Läderhud, dermis 
Korrelera Stå i relation till 
KroniskSjukdom som föreligger permanent 
Kronisk-venös insufficiens (CVI, även KVI)Skada i huden och underhuden på underbenet som orsakats av åderbråck eller en ventrombos i benen; från tendens till svullnad, pigmentavlagring, förhårdnad på hud och underhud, atrofi blanche till venöst betingat ulcus cruris 
KrossektomiBorttagning/ligation av den saphenofemorala korsningen genom operation 
KrustaSårskorpa 
Kryoterapi Köldbehandling 
Kutis Epidermis + dermis 
L  
LågvolyminsufficiensMekanisk insufficiens: På grund av en sjukdom i lymfkärlssystemet kan alla proteiner och avfallsämnen som normalt renas via lymfkärlssystemet inte transporteras bort ordentligt 
Lambåplastik Klaff med hud och muskel som transplanteras för att ersätta ärrvävnad 
Langerhanska celler Försvarsceller i överhuden 
LångtidsförbandSe Kompressionsförband/kompressionsrullar  
LaplaceLaplace-formel: Tryck P = ett bandages spänning = S dividerat med en cylinders radie = r
Enligt denna formel står trycket som en kompressionsbehandling utövar på det cylinderliknande underbenet i direkt proportion till bandagets spännkraft, men i omvänd proportion till underbenets radie. Ju mindre omfånget är, desto högre är trycket vid samma kraftutövande 
 
 
Laplace, Marquis deFödd i Paris; 1749–1827; matematiker  
Latens En sjukdom är tillfälligt dold 
LatenstidSymptomfritt förstadium till en sjukdom
 
 
Latent Dold, symptomfri  
LateralSidoställd; på extremiteternas utsida (på insidan: medial) 
LatexGummimjölk; vattnig dispersion av naturliga (kautschuk) eller syntetiska polymerer 
Ledande venerSe Vener; ledande vener och muskelvener bildar tillsammans det djupt liggande vensystemet inom fascian  
LesionSkada  
Lipödem Ridbyxliknande, tvåsidig, symmetrisk svullnad från höftbenskammen till anklarna som uppstått till följd av fettavlagring (framför allt hos kvinnor) Som lipolymfödem kombinerat med ett lymfödem  
LipodermatosklerosFörhårdnad av huden och den subkutana fett- och bindväven i slutstadiet av en kronisk venös-lymfostatisk insufficiens i underbenet 
 
 
Lipolymfödem
 
Kombinationsform av lip- och lymfödem. I motsats till lipödem med svullnad av fotryggen, som slutar vid anklarna, positivt Stemmers tecken (se nedan) och asymmetriskt förlopp 
 
 
Liposuction (fettsugning) Invasiv metod som ibland även används vid behandling av lipödem 
LokaliseringPlats, ställe 
LRRFörkortning för ljusreflexionsreografi, en optimerad fotopletysmografi (se PPG)  
LymfaVävnadsvätska 
Lymfadenit Inflammation i lymfkörtlarna 
LymfangiomGodartad tumör som utgår från lymfkärlssystemet  
LymfangiopatiSjukdom i lymfkärlen 
LymfangitInflammation i en lymfkanal 
LymfdränageSärskild massage för att motverka ansamlingar av lymfa 
LymfkärlssystemTransporterar lymfan från distalt till proximalt
a) Ytligt lymfkärlssystem: följer de stora venerna och transporterar bort slagg- och avfallsprodukter från huden och underhuden
b) Djupt lymfkärlssystem: följer kärlen inom en omslutande fascia, transporterar bort slagg- och avfallsprodukter från ben, leder och muskler. Förbindelser mellan de båda systemen finns i fötterna och låren. Till skillnad från vensystemen, där blodet rinner utifrån och neråt går här lymfflödet nerifrån och utåt 
 
 
LymfknutorLymfkärlssystemets filterstation 
LymfkollektorUppsamlingskärl för bortrinnande lymfa  
LymfkörtelÄldre beteckning för lymfknutor  
LymfödemVätskeansamling på grund av stopp i lymfflödet 
LymfogenMed lymfatiskt ursprung, som har uppkommit i lymfvägarna 
LymfografiRadiologisk kontrastvisning av lymfkärl 
LymfscintigrafiDiagnostisk metod där ett svagt radioaktivt spårämne används för att visa lymfsystemet samt för att mäta hastigheten i lymfflödet via halvvärdestiden (T/2) samt registrering i siffror av lagrad radioaktivitet i de regionala lymfknutorna i vila och efter rörelse 
M  
MalleolusFotknöl, medialt (tibialt) på insidan av underbenet, lateralt (fibulärt) på utsidan av underbenet 
Mal perforant(franska: du pied) trycksår som hänger ihop med nervsjukdomar med känselstörningar (neuropatier); mer sällan vid lepra, oftare vid neuropati på grund av diabetes eller alkohol 
Manuell terapiTeknik för leder och mjukdelar inom sjukgymnastik 
MCP-led Knogled 
Medelelastiska bandageSe Kompressionsförband/kompressionsrullar 
Mediatorer Hormonliknande substanser som förmedlar impulser 
Meek-teknik Mikrohudtransplantation 
Mentosternal Område mellan haka och bröstben 
Mesh-graftRutnätstransplantat 
meshningExpansion av ett transplantat genom perforering i särskild maskin (Mesher) 
Metabolism Ämnesomsättning 
Mikroanastomos Förbindelse av små blodkärl 
MikroangiopatiSjukdom i de minsta blodkärlen
 
 
MikrocirkulationFlöde av blod och vävnadsvätska i slutet av blodbanan, där artären slutar och venen börjar (kapillärsystemet) 
MobiliseringGöra rörlig, t.ex. stela leder med hjälp av övningar 
Mobilitet Rörlighet 
Moget ärrÄrrvävnad när läkeprocessen är klar. Ärret förändras inte vid tryck, är ljust och i nivå med den omgivande huden 
MonitoringÖvervakning av kroppsfunktionen 
Mukosa Slemhinna 
MuskelpumpEn muskels förmåga att påverka det venösa tillbakaflödet av blodet 
Myokutan Vävnad inklusive hud och muskel 
N  
Narkos Behandling med narkosmedel för att uppnå sömn och smärtfrihet inför operation 
Narkotisering Bedöva (jfr narkos) 
Nekretomi Avlägsnande av död vävnad. Ett exempel på nekrektomi är när brännskadad hud opereras bort. 
Nekros Nekroser är död vävnad som kan störa sårläkningsprocessen 
NekrosektomiBorttagning av död vävnad 
NekrotiskDöd 
O  
ÖdemSvullnad till följd av ansamling av vätska i vävnad 
Organsystem Systemet av organ i den mänskliga kroppen 
OrtopedingenjörOrtopedtekniker, konstruerar ortopedtekniska hjälpmedel som proteser, ortoser och kompressionsprodukter 
ÖstrogenKvinnligt könshormon (follikelhormon) 
OscillografiMetod för att registrera volympuls i extremiteter, ger information om kvaliteten på den arteriella blodtillförseln 
P  
PalpationUndersökning där man känner med händerna  
PapillärVårtliknande (av latinets papilla: vårtliknande upphöjning) 
Parenteral Utanför mag- och tarmkanalen, t.ex. parenteral tillförsel av läkemedel i blodbanan 
PatogenesUppkomst av sjukdom  
Pelott En pelott är en kudde som används för mediciniskt stöd, kompression eller avlastning av vävnad. 
PerforantvenTvärgående förbindelse mellan det ytliga vensystemet, som ligger utanför fascian, och det djupa vensystemet som omges av fascian (se även Venae perforantes. Av namnet framgår att fascian perforeras, dvs. bryts igenom)  
Perforering Bryta eller borra igenom  
Perkutan Genom huden 
Permeabilitetsstörning Störning i cellmembrantransporten 
PernionesFrostknölar 
Phlegmasia alba dolensBäcken- och lårvenstrombos; svullnad av ben, blekhet, smärtor, feber 
Phlegmasia coerulea dolensAkut, massiv igensättning av ven i benet; koagulation av blodet i alla benvener med reducerad reflektorisk arteriell genomblödning  
PigmentFärgämne 
PigmenteringPigmentation/färgning (särskilt hudens pigment på grund av UV-ljus)  
Plastikkirurgi Plastikkirurgi (av grekiskans ”plastein”: bilda, forma, gestalta) är kirurgi som syftar till att återställa eller förbättra kroppsvävnad i funktionellt eller estetiskt/kosmetiskt syfte. 
Platysma Tunn och bred halsmuskel 
PletysmografiRegistrering av volymökningen i en extremitet för att bestämma genomblödningen vid blockerat venöst avflöde  
PlexusNervsystem 
Plexus brachialis Nätverk av nervfibrer i armen och skuldran från de nedre halskotorna och den översta bröstkotan (C5–Th1) 
Pneunomi Lunginflammation 
PNF Typ av neurologisk behandlingsteknik 
PosttraumatiskEfter trauma 
Posttraumatiskt stressyndrom Psykisk reaktion efter exponering av ett allvarligt trauma 
Posttrombotisk(latin: post = efter) efter trombos 
Posttrombotiskt syndrom (PTS)Summan av hudförändringar på underbenet, från svullnaden till sår på grund av en djup trombos 
PPG(fotopletysmografi)
Ljus skickas in i det översta hudlagret från ett mäthuvud för att sedan kastas tillbaka (reflekteras) och registreras med mäthuvudet. Den elektroniska jämförelsen av den skickade ljusmängden med den mängd som fångats upp ger information om huruvida det finns en venös blodstockning och i vilken grad (se även LRR).
 
 
Prevention Förebyggande åtgärd 
Primärförst; ursprunglig 
Primär excision Kirurgisk åtgärd där små ärr avlägsnas och omedelbart försluts 
PrimärläkningEtt sår läker utan komplikationer 
Primärt lymfödemLymfödem som har bildats på grund av en utvecklingsstörning i lymfsystemet 
ProfylaxPrevention; förebyggande av sjukdomar 
PrognosFörutsägelse om ett sjukdomsförlopp 
ProgredientFortskridande 
Projicering Överföring 
Proliferation Förökning 
Prolongering Förlängning 
ProtrombinPassivt förstadium av trombin (se nedan) vid koagulation av blodet 
ProximalDel av extremitet som ligger proximalt; motsats: distalt 
Pruritus Klåda 
Psyke Sammanfattande benämning som betecknar en individs själ eller medvetande samt företeelser såsom upplevelser och beteenden 
Psykisk Som rör psyket 
Psykolog En psykolog ägnar sig åt psykologi – läran om människans beteende och psykiska funktioner. 
Psykos Allmän beteckning för psykisk störning med förvrängd upplevelse av omvärlden 
Psykosomatisk Som berör både själ och kropp 
PTSFörkortning för posttrombotiskt syndrom (se ovan) 
R  
RAL-riktlinjerKvalitetskrav för behandling med medicinska kompressionsstrumpor  
Radialisklaff Hudklaff från ett område på underarmen 
RecidivÅterfall/återuppkomst av en sjukdom efter att den har läkt ut 
Recidiverande Återkommande 
Recell Hud i sprayform, alternativ till transplantation för att återställa huden 
RefluxNär en vätska rinner tillbaka (t.ex. blod) 
Regression Tillbakagång till en tidigare utvecklingsnivå 
Rehabilitering Behandling för återanpassning efter sjukdom eller olycksfall 
Relax Avslappning 
Relevant Viktig, av betydelse 
9-regelnRegel för att beräkna brännskadad hudyta genom procentsatser om 9 enligt beräkningen 11 delar x 9 + 1 procent 
ResistensMotstånd  
ResorptionUppsugning; upptagning av ämnen  
Respirator Andningsmaskin 
Retinakel Starkt bindvävsband 
Retrograd amnesi Oförmåga att minnas händelser som inträffat före en viss tidpunkt 
Restless legs ”Rastlösa ben”; myrkrypningar, domningar eller pirrande känsla i benen på natten som gör att man behöver röra på benen, förekommer bl.a. vid Parkinsons sjukdom  
Retikulär Nätformig 
Retikulära varicerÅderbråck i det ytliga vensystemet (se Varicer) 
Reversibel Omvändbar, möjlig att återställa 
S  
Saphenofemoral korsningDär vena saphena magna mynnar i vena femoralis i ljumsken 
Sedativum Läkemedel med lugnande effekt 
Sedering Behandling med lugnande medel 
SekretUtsöndringsprodukt 
Sekundärandrahands, efterföljande; avhängig  
Sekundär infektionInfektion med ytterligare en orsak när såret redan är infekterat
 
 
Sekundär läkning Fördröjd sårläkning 
Sekundärt lymfödem Ett äggviterikt ödem som beror på mekanisk insufficiens eller lågvolyminsufficiens (se ovan) i lymfkärlen.  
Sekundär suturSutur hos ett från början infekterat sår, när infektionen är åtgärdad 
Sekundära varicer Åderbråck som bildas till följd av en djup trombos  
Sepsis Blodförgiftning 
SerologiDelområde inom immunologi; läran om kroppens immunegenskaper 
Serom1. Lymfansamling i icke förformade hålrum
2. Sekretegenskaper i sydda sår
 
SerösSom avser serum; huvudsakligen vätskeansamlingar som består av serum 
Serum Gulaktig blodvätska som inte längre kan koagulera och inte innehåller vare sig blodkroppar eller fibrin 
Sheet Speciellt material för övertäckning 
SilikonMedicinskt silikon skapar en fuktig miljö på ärret så att det inte torkar ut. Silikonet håller ärret mjukt och har en positiv effekt på ärrvävnaden. 
SilikonpadsSilikonpadsen består av medicinskt silikon och kan läggas direkt på huden. Kompressionsprodukten kan bäras ovanpå dessa. 
Sjukgymnastik Fysioterapi. Träning för att upprätthålla eller återfå kroppsfunktion 
Skållning Skada orsakad av het vätska 
SklerosSjuklig förhårdnad hos ett organ 
Sklerosering Se Skleroterapi 
SkleroterapiInjicering av ett medel som får venerna att klistras ihop inifrån och försvinna (se även Sklerosering) 
SomatopsykiskEtt fysiskt tillstånd som kan få psykiska uttryck 
SpindelvenerSe Varicer 
Spontanremission Tillfrisknande utan behandling 
StamvaricerÅderbråcksbildning i en av de båda stamvenerna, vena saphena magna eller parva (se nedan)  
Stas Blodstockning 
StasdermatitSamlingsbegrepp för hudförändringar på underbenet som beror på att blodet stockar sig, med undantag av ett ulcus cruris  
Staseksem Inflammatorisk hudreaktion på underbenet på grund av försämrat återflöde av blodet 
Stemmers teckenEn utbredning av tå- resp. fingerhudveck som kännetecknas av att det inte går att ta tag i och lyfta upp dem 
Stigma Särdrag som uppfattas negativt 
StrippingoperationBorttagning av åderbråck genom att man drar ut dem vid operation 
SubcutisFunktionsanpassat 
Substitution Ersättning 
SufficientÄldre beteckning för lymfknutor  
Symptom Sjukdomstecken, karakteristiska drag för en viss sjukdom 
SystemiskSom rör hela organismen 
T  
Take-rateAntal inläkta transplantat 
Tangential excisionBorttagning av brännskadad hud i tunna skikt 
TelangiektasierSmå vidgade blodkärl  
Temperatursensorer Cellenhet för förnimmelse av värme och kyla 
Terapeut Behandlare 
Terapi Behandling 
TermiskDen grekiska prefixet ”therm” betyder ”varm” 
TermografiIdentifiering av perifera störningar i blodflödet genom registrering av temperaturskillnader i huden. Dessa visas med olika färg på termogrambilden.  
Thrombangiitis obliterans Arteriell obstruktiv sjukdom hos unga män  
TopsningProv där hudceller tas med en bomullspinne i syfte att konstatera bakteriell infektion eller cellförändringar. 
Trachea Luftstrupen 
Transplantation Flytt av organ eller vävnad i syfte att ersätta skadat eller sviktande organ 
TraumaSkada eller sår orsakad av yttre våld; även psykisk chock 
Trigger  Utlösande faktor 
TrombBlodpropp som uppstår i ett kärl eller i hjärtat 
Trombektomi Borttagning av tromber genom operation 
TrombinUpplösning av tromber med medicin genom vissa enzymer (streptokinas, urokinase) 
TrombocytBlodplätt; bidrar till koagulationen 
TromboflebitVeninflammation; används oftast som benämning på inflammation i ytliga vener 
TrombolysÅterfall/återuppkomst av en sjukdom efter att den har läkt ut 
TrombosEtt kärl, en ven eller en artär sätts igen på grund av en blodpropp 
Trombotiserat kärl Blodpropp i kärl 
TryckgradientMed medicinska kompressionsstrumpor: tryckminskningens förlopp nerifrån och upp, från distalt till proximalt 
U
UlcusSår
Ulcus crurisSår på underbenet (bensår)
Ultraljudsundersökningar
inom flebologin
a) Doppler-sonografi. Mätning av blodflödet med ultraljuds-doppler (se även Doppler)
b) Duplex-sonografi. Metod för att visa bilder av kärlen, deras position och egenskaper
UrtikariaNässelutslag/hudrodnad
UrtikariellNässlelik
V  
Valsalva-försökPresstryck (som vid stolgång) vid venmätningar uppkallat efter anatomen Antonio Valsalva (Bologna, 1666–1723)  
Varicekonvolut Åderbråcksnystan (latin: convolvere: hopvridning)  
VaricerÅderbråck  
Varicer i sidogrenar av vena saphena magnaåderbråcksbildning i sidogrenarna till stamvenerna (även om dessa ådror går till stamvenerna så kallas de för grenar, mer korrekt vore ”rötter”) 
Varicoflebit Inflammation i ett åderbråck 
Vaskularisation Blodkärlsnybildning 
Varix(latin: varus = krokig) eller varicer, åderbråck
Gren (varicer i sidogrenar) = varicer, går snett utifrån mot stamvaricerna
Spindelvener = fina, mindre ådergrupper i huden
Retikulära varicer = nätliknande varicer utanför de båda stora stammarna
Stamvaricer = åderbråcksbildning i stammarna av vena saphena magna, den stora rosenvenen, och/eller vena saphena parva, den lilla rosenvenen
 
Vas (latin: kärl)
– extravasal utanför kärlet
– intravasal inom kärlet
 
Vaskulit(vasculitis) inflammation i ett kärl 
VävnadstryckTrycket i den fria interstitiella vätskan 
VenaBlodkärl som leder blodet till hjärtat, venen
– arcuata cruris posterior = bakre bågvenen; leonardovenen
– femoralis = lårvenen
– iliaca (communis, interna, externa) = höftvenen
– poplitea = knävecksvenen
– saphena magna, stora rosenvenen; har sitt ursprung i framfotsryggen, löper längs underbenets insida, passerar knävecket och fortsätter sedan längs lårets insida. Den mynnar slutligen uppe i ljumsken i den djupa lårvenen, vena femoralis.
– saphena parva, lilla rosenvenen; har sitt ursprung i fotens ytterkant, går mot underbenets baksida bakom fotknölen genom muskelfascia i knävecket för att mynna i en djup ven
 
 
VenaePlural av ven: Vener
– communicantes = tvärgående förbindelser inom ett (ytligt eller djupt) vensystem
– perforantes = tvärgående förbindelser mellan det ytliga och det djupa vensystemet; de kallas perforantes eftersom de perforerar (tränger igenom) fascian (den språkligt mindre lyckade beteckningen ”perforerande vener” används oftast i folkmun. De perforerande venerna är förbindelserna i blodets enkelriktade väg från ytan till djupet)
 
 
VenbypassBlodet leds förbi ett förträngt blodkärl genom en transplanterad ven 
VenklaffarKlaffar i venerna som är uppbyggda så att de gör det möjligt för blodet att rinna från perifera delar till hjärtat och hindrar att det rinner tillbaka 
VenläkemedelGrupp av växtbaserade, halvsyntetiska eller syntetiska läkemedel som motverkar venbesvär 
Venoler (pl.) är de små kärl som leder blodet från kapillärerna till venerna. Från venolerna transporteras blodet till venerna, som snabbt för blodet till hjärtat. 
VenösSom rör venerna 
Venös hypertoniFörhöjt blodtryck i venerna, oftast som en följd av störningar i blodets tillbakaflöde 
Venös kapacitetBlodmängd som benvenerna kan ta upp när kroppen rätas ut 
VensystemDel av cirkulationssystemet som transporterar blodet från perifera delar till hjärtat.
Man skiljer mellan tre olika vensystem i benet:
1. Det ytliga vensystemet utanför fascian, även kallat kapacitivt system, eftersom det bl.a. har till uppgift att lagra och tillhandahålla blod för borttransport till de djupa venernas ”hiss”
2. Det djupa vensystemet innanför fascian; omfattar muskelvenerna för musklernas avfallshantering, ledande vener för borttransport mot kroppens mitt
3. Venae perforantes-systemet som tränger igenom fascian
 
VentryckTrycket som råder i venen. Vid högersidig hjärtsvikt är ventrycket förhöjt i hela vensystemet (generaliserad flebohypertoni) 
VilotryckTrycket som ett bandage utövar när inget muskelarbete sker. Ju mer ett bandage kan töjas, desto högre är dess vilotryck och desto lägre är dess arbetstryck 
VilosmärtaSmärtor vid vila 
Vojta Neurologisk behandlingsmetod som tillämpas inom fysioterapin 
X 

 

Xenograft Transplantat som härstammar från djur 
Z  
Z-plastik Ärr som löses upp med små zickzack-formade snitt varpå de kan sys ihop med förskjutning utan spänningar