SV
  • International

  • English Version EN

Integritetsskyddspolicy

1) Information ominhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter för ansvarig

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du nyttjar vår webbplats. Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter, med vilka du personligen kan identifieras. 

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i Allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) är Julius Zorn GmbH, Juliusplatz 1, 86551 Aichach, Deutschland, Tel.: +49 (0)8251 901 0, Fax: 0800 08 35 393, E-Mail: info@juzo.de. Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra bestämmer om syftena och medlen för behandling av personuppgifter. 

1.3 Den ansvariga har för denna webbplats utsett en dataskyddsansvarig som nås på följande uppgifter: "Fr. RA Sabine Schenk, Anwaltskanzlei Schenk Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Auf der Wies 18, 87727 Babenhausen, Tel: 08333 / 926936-0, Email: datenschutz@juzo.de

1.4 Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom teckensekvensen "https://" och låssymbolen i webbläsarens textrad. 

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats

Vid endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. "server-loggfiler"). När du läser in vår webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att kunna visa webbplatsen: 

- Vår besökta webbplats 
- Datum och klockslag för besöket 
- Volym på skickade uppgifter i byte 
- Ursprung/hänvisning, varifrån du besökte vår sida 
- Använd webbläsare 
- Använt operativsystem 
- Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)


Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR grundat på vårt berättigade intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder på olagligt nyttjande. 

3) Cookies

3.1 För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra nyttjande av vissa funktioner, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Detta innebär att små textfiler sparas på din enhet. Några av de cookies som vi använder raderas igen efter webbläsarsessionen, alltså när webbläsaren stängs (s.k. sessionscookies). Andra cookies lämnas kvar på din enhet och möjliggör för oss eller våra partnerbolag (cookies från tredjepartsleverantörer) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies placeras ut, registrerar och behandlar dessa i individuell omfattning viss användarinformationen, som webbläsar- och positionsuppgifter samt IP-adress. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven periods, som kan variera mellan olika cookies.

Delvis tjänar cookies till att lagra inställningar för att förenkla beställningsprocessen (t.ex. minnas innehållet i en virtuell kundkorg för ett senare besök på webbplatsen). Såtillvida enskilda av oss implementerade cookies även behandlar personuppgifter, sker behandlingen enligt art. 1 pkt. b GDPR, 6 avs. 1 pkt. b GDPR, antingen för genomdrivande av avtalet eller enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, för tillvaratagande av vårt berättigade intresse om bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av besöket på sidan.
 
Vi arbetar tillsammans med annonspartners som hjälper oss att utforma vårt interneterbjudande på ett intressant sätt. I detta syfte kommer vid ditt besök på vår webbplats också cookies från partnerbolag att sparas på din hårddisk (cookies från tredjepartsleverantörer). I nedanstående avsnitt informeras enskilt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den respektive inhämtade informationen.
 
Tänk på att du kan ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Varje webbläsare skiljer sig åt i sättet som cookies-inställningarna fungerar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookies-inställningar. Denna hittar du för respektive webbläsare under följande länkar: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/questions/1174335
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
Safari:  https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Tänk på att om du inte accepterar cookies, kan funktionaliteten på vår webbplats bli begränsad.

3.2 Cookiedeklaration 

4) Kontakt

Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas det personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Om man tar i kontakt i syfte att avsluta ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta. 

5) Nyttjande av dina uppgifter för direktannonsering

Registrering för vårt nyhetsbrev via e-post 

När du registrerar dig för vårt e-postnyhetsbrev, skickar vi regelbundet information om våra erbjudanden. Det enda du behöver ange för att få nyhetsbrevet är din e-postadress. Angivande av ev. ytterligare uppgifter är frivilligt och kan användas för att kontakta dig personligen. För utskick av nyhetsbrevet använder vi ett s.k. Double Opt-in-förfarande. Detta betyder att vi inte skickar nyhetsbrevet till dig förrän du uttryckligen har samtyckt till att vi skickar ut det. Vi skickar sedan en e-postbekräftelse, vari du ombeds att klicka på en länk för att bekräfta att du från och med nu vill få nyhetsbrev.

Genom att aktivera bekräftelselänken samtycker du till att vi använder dina personuppgifter enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR. Vid registrering för nyhetsbrevet sparar vi din av internetleverantören (ISP) registrerade IP-adress samt datum och klockslag för inloggningen, för att vid en senare tidpunkt kunna utreda om e-postadressen eventuellt har varit föremål för missbruk. De av oss vid anmälan till nyhetsbrevet registrerade uppgifterna kommer endast att användas i syfte att skicka nyhetsbrev med kommersiell information. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet med den specifika länken i nyhetsbrevet eller genom att meddela tidigare nämnd ansvarig person. Efter avbeställning raderas omgående din e-postadress från vår nyhetsbrevslista, såvida du inte uttryckligen samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss en mer omfattande dataanvändning, som är tillåten enligt lag och vilken vi informerar om i denna försäkran. 

6) Webbaserad marknadsföring

Dotdigital

Denna webbplats använder tjänster från DotDigital, en molnbaserad marknadsföringstjänst från dotdigital EMEA Ltd., No. 1 London Bridge, London, SE1 9BG, Storbritannien. Med hjälp av Dotdigital kan olika marknadsföringsåtgärder styras och synkroniseras genom ett centralt användargränssnitt. På så vis möjliggör DotDigital generering av kundämnen (leads), centraliserad marknadsföring via e-post och nyhetsbrev samt effektiv kontakthantering genom indelning i användarsegment. För att utföra de olika funktionerna använder Dotdigital webbkakor (cookies), små textfiler som lagras i webbläsarens cacheminne på den dator, mobil eller annan enhet du använder och som gör det möjligt för oss att analysera hur du använder webbplatsen. Webbkakor registrerar vissa uppgifter, t.ex. IP-adress, plats, tidpunkten för besöket på webbsidan osv. Uppgifter som samlats in med hjälp av DotDigital lagras på Dotdigitals servrar och utvärderas för vår räkning.

Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen. 

7) Webbanalystjänst

7.1 Google (Universal) Analytics med Google Signals

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). Google (Universal) Analytics använder s.k. webbkakor, små textbaserade datafiler som sparas på din dator, mobil eller annan enhet och som kan utnyttjas för att analysera hur du använder en webbplats. Den av webbkakan skapade informationen om hur du använder webbplatsen (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligen till en av Googles servrar och lagras där, varvid detta kan innebära att överföring även sker till server från Google LCC. i USA. 

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av enskild person. Tillägget innebär att Google maskerar (förkortar) din IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen och i övriga medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google LLC-server i USA och maskeras (förkortas) där. 

För vår räkning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om händelser på webbplatsen och för att till oss leverera ytterligare tjänster anknutna till användningen av webbplatsen och webben. Därvid kommer den IP-adress din webbläsare överför inom ramen för Google (Universal) Analytics inte att kopplas till andra av Googles uppgifter. 

Google Analytics erbjuder dessutom en särskild funktion, den s.k. demografiska dimensionen, som ger möjlighet att sammanställa statistik med beskrivningar om ålder, kön och personliga intressen för webbplatsens användare, grundade på utvärderingar av intressebaserad annonsering och under utnyttjande av uppgifter tillhandahållna av tredje part. Funktionen gör det möjligt att fastställa och skilja mellan olika användargrupperingar på webbplatsen, syftande till att på bättre sätt kunna rikta marknadsföringsåtgärder mot särskilda målgrupper. Uppgiftsposter som insamlats i den ”demografiska dimensionen” kan inte kopplas till enskild person. 

För mer detaljerad information om de behandlingar som föranleds av Google Analytics och om hur Google behandlar personuppgifter från webbplatser, se https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor från Google Analytics för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Om du inte har lämnat ditt samtycke till behandlingen används Google Analytics inte när du besöker webbplatsen.

Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att avaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen. Vi har slutit avtal om personuppgiftsbiträde med Google Analytics i vilket vi förpliktar Google Analytics att skydda våra webbplatsbesökares personuppgifter och inte överlämna dem till tredje part. Vad gäller överföringen av personuppgifter från EU till USA hänvisar Google till de standardiserade dataskyddsbestämmelser som Europeiska kommissionen antagit och som ska säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls i USA. 

Ytterligare information om Google (Universal) Analytics hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de
Som komplement till Google Analytics använder den här webbplatsen även tjänsten Google Signals. Med Google Signals kan vi låta Google sammanställa rapporter som sträcker sig över flera enheter (cross device tracking). Om du har aktiverat "anpassade annonser" i ditt Google-konto och länkat dina uppkopplade enheter till ditt Google-konto, kan Google – under förutsättning att du enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen (se ovan) har lämnat ditt samtycke till användning av Google Analytics – analysera ditt användarbeteende över olika enheter och skapa databasmodeller som bygger på dessa uppgifter. Härvid tas hänsyn till inloggningar och enhetstyper för sidans alla besökare som var inloggade på ett Google-konto och utförde en konvertering. Informationen visar bland annat på vilken enhet du först klickade på annonsen och på vilken enhet tillhörande konvertering ägde rum. Google överlämnar härvid till oss inga personuppgifter som kan kopplas till enskild person, utan endast statistik som bygger på Google Signals. Du kan stänga av funktionen som skapar analys över olika enheter genom att inaktivera "anpassade annonser" i ditt Google-konto. Hur du gör den inställningen förklaras här: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv

Mer information finns här: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=sv#zippy=%2Cthemen-in-diesem-artikel%2Cinneh%C3%A5ll-i-artikeln
 

7.2 Google Analytics 4 (med webbkakor, med användar-ID, med Google Signals)

Denna webbplats använder Google Analytics 4, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (hädanefter ”Google”) och som kan utnyttjas för att analysera hur webbplatser används. 

När Google Analytics 4 används, tillämpas vanligen även s.k. webbkakor (cookies). Webbkakor är små textbaserade datafiler som sparas på din dator, mobil eller annan terminal och som kan utnyttjas för att analysera hur du använder en webbplats. De uppgifter om hur du använder webbplatsen som inhämtas genom webbkakor (inklusive den IP-adress din terminal överför – varvid adressens sista siffrorna är raderade, se nedan) överförs i regel till en av Googles servrar, där de lagras och behandlas. I samband härmed kan även uppgifterna överföras till server som hör till företaget Google LLC med säte i USA och där behandlas ytterligare. 

När Google Analytics 4 används, blir den IP-adress som din terminal överför när du besöker webbplatsen alltid och automatiskt endast inhämtad och behandlad i anonymiserad form, på så sätt att de registrerade uppgifterna inte kan kopplas direkt till dig som individuell person. Denna automatiska anonymisering erhålls genom att Google raderar de sista sifforna i IP-adressen som överförs av din terminal när du befinner dig inom den Europeiska Unionen (EU) eller annan medlemsstat i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

På vårt uppdrag utnyttjar Google denna och andra uppgifter för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter (reports) om vad du gör och hur du beter dig på webbplatsen och åt oss tillhandahålla dessa och andra tjänster, relaterade till din användning av webbplatsen och webben. Därvid kommer Google Analytics 4 inte att koppla den av din terminal överförda och förkortade IP-adressen till andra av Googles uppgifter. De uppgifter som insamlas i samband med användningen av Google Analytics 4 lagras i 2 månader och raderas därefter. 

Google Analytics 4 erbjuder dessutom en särskild funktion, den s.k. demografiska dimensionen, som ger möjlighet att sammanställa statistik med beskrivningar om ålder, kön och personliga intressen för webbplatsanvändare, grundade på utvärderingar av intresserelaterad reklam och under utnyttjande av uppgifter erbjudna av tredje part. Funktionen gör det möjligt att fastställa och skilja mellan olika användargrupperingar på webbplatsen, syftande till att på bättre sätt kunna rikta marknadsföringsåtgärder mot särskilda målgrupper. Uppgifter som insamlats i den “demografiska dimensionen“ kan inte kopplas till enskild person och därmed inte till dig som individuell person. Uppgifter som insamlats i den “demografiska dimensionen“ lagras i två månader och raderas därefter. 

Alla behandlingar som sägs ovan, särskilt placeringen av webbkakor från Google Analytics för lagring och avläsning av uppgifter om den dator, mobil eller annan terminal du använder för att besöka webbplatsen, utförs endast om du uttryckligen lämnat ditt samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Om du inte lämnar ditt samtycke, används Google Analytics 4 inte när du besöker webbplatsen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att avaktivera denna tjänst i vårt "verktyg för samtycke till webbkakor" (Cookie-Consent-Tool) som finns på webbplatsen. 

I samband med denna webbplats tillämpas även funktionen användar-ID (UserIDs) som en utökning av Google Analytics 4. Genom att dela ut individuella användar-ID kan vi låta Google framställa rapporter om användares beteende över olika enheter (s.k. ”Cross Device Tracking”). Därmed kan ditt användarbeteende analyseras även över olika enheter under förutsättning att du enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen har lämnat ditt samtycke till användning av Google Analytics 4, har skapat ett personligt konto genom registrering på webbplatsen samt loggat in med tillhörande inloggningsdata på ditt personliga konto med dina olika enheter (dator, mobil, annan terminal). På detta sätt insamlade uppgifter visar bland annat vilken enhet du använde första gången du klickade på en annons och vilken enhet du använde när du genomförde tillhörande konvertering (fullföljande av transaktion). 

I samband med denna webbplats tillämpas även tjänsten Google Signals som en utökning av Google Analytics 4. Med hjälp av Google Signals kan vi låta framställa rapporter om användares beteende över olika enheter (s.k. ”Cross Device Tracking”). Om du har aktiverat "anpassade annonser" i ditt Google-konto och länkat dina uppkopplade terminaler till ditt Google-konto, kan Google – under förutsättning att du enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen har lämnat ditt samtycke till användning av Google Analytics 4 – analysera ditt användarbeteende över olika enheter och skapa databasmodeller som bygger på dessa uppgifter. I analysen inflyter alla inloggningar och alla enheter (dator, mobil, annan terminal) för samtliga webbplatsbesökare som var inloggade i ett Google-konto och utförde en konvertering. Uppgifterna visar bland annat vilken enhet du använde första gången du klickade på en annons och vilken terminal du använde när du genomförde tillhörande konvertering (fullföljande av transaktion). Google överlämnar härvid till oss inga personuppgifter som kan kopplas till enskild person, utan endast statistik som bygger på Google Signals. Du kan stänga av funktionen som skapar analys över olika enheter i samband med Google Signals genom att inaktivera "anpassade annonser" i ditt Google-konto. Hur du gör den inställningen förklaras här: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv

För mer information om Google Signals, se: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=sv#zippy=%2Cthemen-in-diesem-artikel%2Cinneh%C3%A5ll-i-artikeln 

Vi har med Google slutit avtal om s.k. personuppgiftsbiträde för vår användning av Google Analytics 4, vilket ålägger Google att skydda våra kunders personuppgifter och inte överlämna dem till tredje part. 

För att säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls även vid eventuell överföring av personuppgifter från Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till USA och en eventuell fortsatt behandling där, åberopar Google de s.k. standardiserade dataskyddsbestämmelserna som antagits av Europeiska kommissionen och som vi har överenskommit med Google genom avtal. 
För mer rättsinformation om Google Analytics 4, inklusive en kopia av sagda standardiserade dataskyddsbestämmelser, se: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de

För mer detaljerad information om de behandlingar som föranleds av Google Analytics 4 och om hur Google behandlar personuppgifter från webbplatser, se: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

7.3 Mouseflow (Mouseflow ApS)

Den här webbplatsen använder Mouseflow, ett webbanalysverktyg från Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark, för att spela in slumpvis utvalda enskilda besök (endast med pseudonymiserad IP-adress). På det här sättet får man ett protokoll över musförflyttningar och klick som kan användas för att spela upp slumpvalda exempel på enskilda webbplatsbesök för att kunna dra slutsatser om möjligheter att förbättra webbplatsen. De behandlade uppgifterna lämnas inte över till någon tredje part.

Personuppgiftsbehandlingarna som beskrivs ovan, särskilt lagring av webbkakor för avläsning av information om användarens dator, mobil eller annan enhet, utförs endast om du till oss har lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att stänga av denna tjänst i det verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som tillhandahålls på webbplatsen. 

8) Sajtfunktioner

8.1 LinkedIn-plugin-program som Shariff-lösning

På vår webbplats används det så kallade sociala plugin-program (”plugins”) från den webbaserade tjänsten LinkedIn som administreras av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (”LinkedIn”).


För att öka skyddet för dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappfält inte oreserverat integrerade som plugin-program, utan enbart integrerade på sidan med hjälp av en HTML-länk. Med den här typen av integrering säkerställer man att det vid inläsning av en sida på vår webbplats med den här typen av knappfält ändå inte kan upprättas någon anslutning till LinkedIns servrar. När du klickar på knappen och därmed ger ditt samtycke öppnas ett nytt webbläsarfönster som läser in sidan från LinkedIn. På denna sida kan du (ev. efter att ha skrivit in dina inloggningsuppgifter) interagera med plugin-programmen där.

Rättslig grund för användningen av LinkedIn-plugin-programmet med Shariff-lösning är artikel 6 stycke 1 f i GDPR. Dina personuppgifter överförs endast till tredjepartsleverantören om du klickar på knappen och därmed ger ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR.

I LinkedIns integritetspolicy kan du läsa om syftet med och omfattningen av datainhämtningen och den vidare behandlingen samt användningen av uppgifter via LinkedIn och dina rättigheter liksom inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar LinkedIn s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA, och som omfattas av vårt avtal med LinkedIn.
 

8.2 Pinterest-plugin som Shariff-lösning

Från försäljarens sida används så kallade Social Plugins ("plugins") för det sociala nätverket Pinterest, vilket drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA ("Pinterest").

För att öka skyddet för dina uppgifter när du besöker vår webbplats, är dessa knappfält inte oreserverat integrerade som plugins, utan enbart integrerade på sidan med hjälp av en HTML-länk. Med den här typen av integrering säkerställer man att detvid inläsning av en sida på vår webbplats med den här typen av knappfält ändå inte kan upprättas någon anslutning till Pinterests servrar. När du klickar på knappen och därmed ger ditt samtycke öppnas ett nytt webbläsarfönster som läser in sidan från Pinterest. På denna sida kan du (ev. efter att ha skrivit in dina inloggningsuppgifter) interagera med plugin-programmen där.

Rättslig grund för användningen av Pinterest-plugin-programmet med Shariff-lösning är artikel 6 stycke 1 f i GDPR. Dina personuppgifter överförs endast till tredjepartsleverantören om du klickar på knappen och därmed ger ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR.

I Pinterest integritetspolicy kan du läsa om syftet med och omfattningen av datainhämtningen och den vidare behandlingen samt användningen av uppgifter via Pinterest och dina rättigheter liksom inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär: https://policy.pinterest.com/fr/privacy-policy

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Pinterest s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA, och som omfattas av vårt avtal med Pinterest.

8.3 Användning av videos på Youtube

Denna webbplats använder Youtubes funktion för att bädda in annonser och spela upp videofilmer från leverantören Youtube, vilken hör till Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google).

Här används det utvidgade uppgiftsskyddsläget, vilket enligt leverantörens uppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av video. Om uppspelning av inbäddad Youtube-video startar använder leverantören Youtube webbkakor för att samla in information om användarens beteenden. Enligt upplysningar från Youtube används dessa webbkakor bland annat till att registrera statistik om videofilmerna, förbättra användarvänligheten och förhindra användning som utgör missbruk. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter direkt kopplas till ditt konto om du klickar på videon. Om du inte önskar sammankopplas med din YouTube-profil måste du logga ut innan du trycker på knappen. Du har rätt att invända mot att sådan användarprofil skapas. För att utöva denna rättighet måste du kontakta YouTube. Inom ramen för användning av Youtube kan personuppgifter överföras till Google LLC:s server i USA.

Oberoende av om inbäddade videofilmer spelas skapas en förbindelse med nätverket Google varje gång denna webbplats öppnas, vilket utan vår påverkan kan innebära att ytterligare behandling av personuppgifter utförs. 

Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att avaktivera denna tjänst i vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) som finns på webbplatsen via alternativa möjligheter, som meddelas på webbplatsen.

Mer information om Youtubes integritetsskydd framgår av Youtubes allmänna användningsvillkor på https://www.youtube.com/static?template=terms samt av Googles integritetsskyddspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv

All bearbetning enligt ovan kommer endast att verkställas om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att återkalla samtycket avaktiverar du tjänsten i det verktyg för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google för användning av YouTube-videor, vilket förpliktigar Google att skydda våra webbplatsbesökares uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Google s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA.

8.4 Google webbfonter

För att kunna visa typsnitt på enhetligt sätt används så kallade webbfonter som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). När du öppnar en sida laddas de webbtypsnitt som behövs av webbläsaren in i webbläsarens cacheminne för korrekt visning av texter och teckensnitt.

För att detta ska fungera måste din webbläsare koppla upp sig mot Googles servrar. I sådant fall kan uppgifterna även skickas till server som hör till Google LLC. i USA. Google får på så sätt kännedom om att vår webbplats öppnades via din IP-adress. Vi använder Googles webbfonter för att vår webbpresentation ska få ett enhetligt och tilltalande utseende. Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen. Om din webbläsare saknar stöd för webbfonter används istället ett standardtypsnitt från din dator.

Mer information om Google webbfonter finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv

All bearbetning enligt ovan kommer endast att verkställas om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR. 

Utan detta samtycke kommer Google Web Fonts inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att återkalla samtycket avaktiverar du tjänsten i det verktyg för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google för användning av Google Web Fonts, vilket förpliktigar Google att skydda våra webbplatsbesökares uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Google s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA.

8.5 Google reCAPTCHA

På denna webbplats använder vi även funktionen reCAPTCHA från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). Funktionen syftar främst till att klargöra att det är en fysisk person som gör en inmatning eller om missbruk föreligger genom maskinell eller automatisk behandling. Tjänster innebär även att IP-adressen och ev. ytterligare uppgifter som Google behöver för tjänsten reCAPTCHA skickas till Google.

Rättslig grund för denna behandling är vår berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen av att fastställa eget ansvar för enskild och att förhindra missbruk och skräppost (spam) Inom ramen för användning av Google reCAPTCHA kan personuppgifter överföras till Google LLC:s server i USA. 
Mer information om Google reCAPTCHA och Googles integritetsskyddspolicy finns på https:https://policies.google.com/privacy?hl=sv

I den mån lagen kräver detta har vi för ovan angivna bearbetning av dina data inhämtat ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR. 

Utan detta samtycke kommer Google reCAPTCHA inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att återkalla samtycket avaktiverar du tjänsten i det verktyg för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google för användning av Google reCAPTCHA, vilket förpliktigar Google att skydda våra webbplatsbesökares uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Google s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA.

9) Övrigt

9.1 Verktyg för samtycke till webbkakor

Denna webbplats använder ett verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) för att på effektivt sätt inhämta användares samtycke till webbkakor som kräver samtycke och till tillämpningar som bygger på användning av webbkakor. Verktyget för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) visas för användare som öppnar sidan i form av en gränssnittspanel där användare kan bocka för vilka webbkakor och/eller på webbkakor baserade tillämpningar som användaren väljer att lämna sitt samtycke till. Detta verktyg för samtycke till webbkakor innebär att endast de av våra webbkakor/tjänster laddas som användaren har lämnat samtycke till genom att sätta bock i tillhörande ruta. (Gäller de webbkakor/tjänster som kräver samtycke.) Därmed säkerställs att sådana webbkakor endast placeras på användarens dator, mobil eller annan enhet om användaren har lämnat sitt samtycke därtill. 
Samtyckesverktyget placerar själv webbkakor som är tekniskt nödvändiga för att spara användarens val. Härvid sker som regel ingen behandling av personuppgifter.

Om behandling av personuppgifter (t.ex. IP-adress) ändå förekommer i enskilt fall för att spara, tilldela eller protokollera användarens inställningar gällande webbkakor, är rättslig grund för denna behandling vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen av en samtyckeshantering av webbkakor som är lagenlig, individuell och användarvänlig och därmed att vi kan utforma vår webbplats i överensstämmelse med lagenligt gällande bestämmelser.

Rättslig grund för denna behandling är vidare artikel 6 punkt 1 c dataskyddsförordningen. Som ansvarig för tillämpningen är vi enligt gällande lag förpliktade att endast använda webbkakor som användaren har lämnat sitt samtycke till. (Gäller inte tekniskt nödvändiga webbkakor.)

Mer information om den ansvarige för vårt verktyg för samtycke till webbkakor (Cookie Consent Tool) och användarens valmöjligheteter i samband därmed, finns direkt på användargränssnittet på vår webbplats. 

9.2 Google Maps
På vår webbplats använder vi även Google Maps (API) från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (nedan kallad Google). Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land)kartor med visuellt framställd geografisk information. Vi använder tjänster för att visa dig vår position och underlätta för dig att nå fram till oss.

Redan när du öppnar undersidor där kartan från Google Maps är inbäddad, överförs uppgifter om din användning (t.ex. din IP-adress) av vår webbplats till Googles servrar och lagras där. Härvid kan överföring till Google LCC.:s servrar i USA förekomma. Sådan överföring sker oberoende av om Google tillhandahåller ett användarkonto som du har loggat in på eller om sådant användarkonto överhuvudtaget förekommer. Om du är inloggad på Google kopplas dina personuppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att denna koppling till din profil hos Google ska genomföras måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google sparar dina uppgifter (även för ej inloggade användare) som användarprofil och utvärderar dessa.

För att utöva denna rättighet måste du kontakta Google. Om du inte vill att dina personuppgifter i framtiden ska överföras till Google när du använder Google Maps har du även möjligheten att fullständigt avaktivera webbtjänsten Google Maps genom att stänga av användningen av JavaScript i din webbläsare. Därefter kan Google Maps och därmed visningen av kartor på denna webbplats inte längre användas.

Du kan se Googles allmänna användningsvillkor på https://policies.google.com/terms?hl=sv&gl=de. Du kan se Googles särskilda användningsvillkor för Google Maps på https://consent.google.se/m?continue=https://www.google.se/maps/@59.314254,18.0616341,14z?hl%3Dsv&gl=DE&m=0&pc=m&hl=sv&src=1.

Omfattande upplysningar om integritetsskydd i samband med användning av Google Maps (Google Privacy Policy) finns på Googles webbplats https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Vi har i överensstämmelse med artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen inhämtat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan i de fall så krävs enligt lag. Du kan alltid senare återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du återkallar ditt samtycke genom att genom att följa ovan beskriven möjlighet till återkallelse.

All bearbetning enligt ovan kommer endast att verkställas om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR. 

Utan detta samtycke kommer Google Maps inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att återkalla samtycket avaktiverar du tjänsten i det verktyg för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google för användning av Google Maps, vilket förpliktigar Google att skydda våra webbplatsbesökares uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Google s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA.
 

9.3 Elasticsearch

Denna webbplats använder tjänsten Elasticsearch från ELASTIC, 800 West El Camino Real, Suite 350, Mountain View, California 94040, USA för att tillhandahålla en sökfunktion för artiklar genom sökrutan och för navigering och filtrering.


I detta syfte insamlar och lagrar Elasticsearch vissa uppgifter om användaren (exempelvis användar- och sessions-ID) i anonymiserad form. 
I den mån behandlingen även omfattar personuppgifter är rättslig grund för behandlingen vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen att tillhandahålla en feltolerant sökning efter artiklar samt att göra det enklare att hitta våra produkter i butiken samt för att på bästa möjliga sätt marknadsföra våra erbjudanden.

Mer information om Elasticsearchs integritetsskyddspolicy finns på https://www.elastic.co/legal/privacy-statement

 

9.4. Molntjänster 
(1) Denna webbplats använder molntjänster från Google Cloud. Tjänsteleverantör för Europa är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Tjänsteleverantören är en del av moderbolaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://cloud.google.com/. Integritetspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy. Säkerhetsinformation finns på: https://cloud.google.com/secutity/privacy. För att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå enligt GDPR vid bearbetningen av data i tredje land åberopar Google standardavtalsklausuler: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms. Ytterligare information om dataskydd finns på: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms.  Google tillhandahåller ett avtal om bearbetning genom personuppgiftsbiträde enligt artikel 28 GDPR, vilket fungerar som dataskyddsrättslig grund för vår kundrelation till Google. Användarvillkoren för Google Cloud-plattformen finns på: https://cloud.google.com/terms/

(2) Följande typer av uppgifter kan bearbetas:  
- Uppgifter som t.ex. namn och adress 
- Innehållsdata som t.ex. textinmatningar, foton och videofilmer 
- Användningsdata som t.ex. besökta webbplatser, intresse av innehåll, åtkomsttider 
- Meta- resp. kommunikationsdata som t.ex. IP-adresser

(3) Såvida formulär eller andra dokument och annat innehåll tillhandahålls med hjälp av molntjänsterna kan cookies sparas på användarnas enheter i syfte att användas för webbanalys.

(4) Användningen av molntjänsterna sker i följande syften: dokumentlagring, administration, kalenderadministration, e-postförsändelse, tabellberäkningar, presentationer, utbyte av dokument, innehåll och information med vissa mottagare samt publicering av webbplatser, formulär och videokonferenser. Inom ramen för detta kan personuppgifter behandlas och sparas på Google Cloud-servrar.
  
(5) Rättslig grund är ditt samtycke, artikel 6.1 a i GDPR. 

 

9.5. Användning av Pageflow 
(1) Vi använder Pageflow på vår webbplats. Pageflow är en open source-programvara och webhosting-tjänst. Operatör av tjänsten är Codevise Solutions Limited, Deutz-Mülheimer Straße 129, D-51063 Köln, som agerar som vårt personuppgiftsbiträde enligt artikel 28 i GDPR.

(2) Med Pageflow kan texter, foton, video- och audiofiler med interaktiva element arrangeras till komplexa berättelser. När du får tillgång till detta innehåll upprättas en förbindelse till servrar tillhörande Codevise Solutions GmbH, Deutz-Mülheimer Straße 129, 51063 Köln. Lagringen i loggfiler sker för att säkerställa webbplatsens tekniska funktioner. Med hjälp av denna information kan vi säkerställa felfri visning i olika enheter och webbläsare samt visa en version som är optimerad för det tillgängliga nätverket. Dessa data integreras inte med andra datakällor. 

(3) När en webbplats öppnas bearbetas följande data i loggfiler: IP-adressen för anropande dator, typ och version av webbläsare, använt operativsystem, URL för den webbplats som har föranlett en vidarebefordran, värdnamn på besökande dator, klockslag för serveranropet. Dessa uppgifter bearbetas enbart i ovan nämnda syften och för att säkerställa att Pageflow fungerar säkert och korrekt.

(4) Registreringen av dessa uppgifter sker baserat på artikel 6.1 f i GDPR. Det föreligger ett berättigat intresse i en tekniskt felfri visning och optimering av webbplatsen – för detta måste serverloggfilerna registreras. 

(5) Mer information om hanteringen av användardata finns i leverantörens integritetspolicy på: https://www.pageflow.io/en/privacy-policy/

10) Rättigheter för berörda

10.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:

- Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR; 
- Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR; 
- Rätt till radering enligt art. 17 GDPR; 
- Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR; 
- Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR; 
- Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR; 
- Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR; 
- Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR.

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
Promenade 18 
91522 Ansbach 
Tel.:+49 (0) 981 180093-0 
https://www.lda.bayern.de/de/kontakt.html

10.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN, SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS AV OSS FÖR UTSKICK AV DIREKTREKLAM, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST OCH MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN INVÄNDA MOT ANVÄNDNINGEN AV PERSONUPPGIFTER SOM RÖR DIG I SYFTE ATT GÖRA UTSKICK AV SÅDAN REKLAM. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.

Du kan naturligtvis när som helst göra invändningar mot bearbetning av dina personuppgifter för syften som rör reklam och dataanalys. Du kan informera oss om dina invändningar mot reklam via följande kontaktuppgifter:

Julius Zorn GmbH
Juliusplatz 1
86551 Aichach
Tyskland 
Telefon: +49 8251 901 0
e-post: info@juzo.de
Verkställande direktörer: Annerose Zorn, Jürgen Gold

11) Varaktigheten för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.

12) Databearbetning för orderhantering

12.1 För hantering av din beställning samarbetar vi med nedanstående tjänsteleverantörer, som helt eller delvis stöder oss när vi genomför inkomna avtal. Till dessa tjänsteleverantörer vidarebefordras vissa personuppgifter på grundval av följande information.


De personuppgifter vi har samlat in vidarebefordras inom ramen för avtalets genomförande till det transportföretag som har fått uppdraget att utföra leveransen, om detta krävs för leverans av varan. Dina betaluppgifter vidarebefordrar vi till det kreditinstitut som fått uppdraget att genomföra betalningen, om detta krävs för att kunna utföra betalningen. Om betaltjänstleverantörer används får du explicit information om detta nedan. Rättslig grund för vidarebefordran av uppgifterna är då artikel 6 stycke 1 b i GDPR.


12.2 Genomförande av kreditprövningar


- Creditreform Augsburg
Om vi presterar i förskott (t.ex. genom leverans per faktura) förbehåller vi oss rätten att göra en kreditprövning på grunden av matematisk-statistiska förfaranden, för att tillvarata vårt berättigade intresse att fastställa våra kunders betalningsförmåga. De personuppgifter som krävs för kreditprövningen överför vi enligt artikel 6 stycke 1 f i GDPR till följande tjänsteleverantörer:
Creditreform Augsburg Frühschutz & Wipperling KG
Beethovenstraße 4
D-86150 Augsburg
Kreditupplysningarna kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade score-värden). Om score-värden ingår i resultatet av kreditupplysningarna har de grund i ett vetenskapligt erkänt matematisk-statistiskt förfarande. Vid beräkningen av score-värdena ingår bland annat, men inte enbart, adressuppgifter. Resultatet av kreditupplysningen beträffande statistisk sannolikhet för utebliven betalning använder vi för att kunna avgöra motiveringen, genomförandet eller avslutet av ett avtalsförhållande.
Du kan när som helst göra invändningar mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till ansvarshavande person för databearbetning eller till kreditupplysningsföretaget som vi nämnde ovan. Vi är dock fortfarande eventuellt berättigade att använda dina personuppgifter om detta krävs för att hantera betalningar enligt avtalet.
Integritetspolicy för Creditreform Augsburg: https://www.creditreform.de/augsburg/datenschutz


- IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH
Vi vidarebefordrar dina uppgifter om det föreligger en kreditrisk (namn, postadress, e-postadress, företagsuppgifter och eventuellt avtals- och kravdata) för att göra en kreditprövning samt för kontroll av leveransbarhet till den angivna postadressen samt för inkassobearbetning till IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, D-50226 Frechen, och vid behov även till andra samarbetande kreditupplysningsföretag. Rättslig grund för denna överföring är artikel 6 I b i GDPR och artikel 6 I f i GDPR. Överföringar med grund i artikel 6 I f i GDPR får endast göras om detta krävs för att tillvarata vårt företags berättigade intressen och de intressen eller grundläggande rättigheter och grundläggande friheter för den berörda person som kräver skydd av personuppgifterna inte överväger.

För att kunna avgöra motiveringen, genomförandet eller avslutet av avtalsförhållandet samlar vi in eller använder dessutom automatiskt skapade sannolikhetsvärden. I beräkningen av dessa kan bland annat postadressuppgifter ingå. Detaljerad information om vår avtalspartner, IHD, enligt artikel 14 i GDPR, alltså om affärssyftet, om syftet för datalagringen där, om den rättsliga grunden, om datamottagare för IHD, om rätten till sin egen information och rätten att radera och korrigera samt profilering hittar du på www.ihd.de/datenschutz/. Information om deras avtalspartner på kreditupplysningsområdet hittar du på: www.ihd.de/datenschutz#vertragspartner.

 

Version: 2023-01-19