SV
  • International

  • English Version EN

Integritetspolicy enligt Allmänna uppgiftsskyddsförordningen

1) Information ominhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter för ansvarig

1.1  Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du nyttjar vår webbplats. Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter, med vilka du personligen kan identifieras.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i Allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) är Julius Zorn GmbH, Juliusplatz 1, 86551 Aichach, Deutschland, Tel.: +49 (0)8251 901 0, Fax: 0800 08 35 393, E-Mail: info@juzo.de. Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra bestämmer om syftena och medlen för behandling av personuppgifter.

1.3 Den ansvariga har för denna webbplats utsett en dataskyddsansvarig som nås på följande uppgifter: "Fr. RA Sabine Schenk, Anwaltskanzlei Schenk Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Auf der Wies 18, 87727 Babenhausen, Tel: 08333 / 926936-0, Email: datenschutz@juzo.de

1.4Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom teckensekvensen "https://" och låssymbolen i webbläsarens textrad.

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats

Vid endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. "server-loggfiler"). När du läser in vår webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att kunna visa webbplatsen:

- Vår besökta webbplats 
- Datum och klockslag för besöket 
- Volym på skickade uppgifter i byte 
- Ursprung/hänvisning, varifrån du besökte vår sida 
- Använd webbläsare 
- Använt operativsystem 
- Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)

Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR grundat på vårt berättigade intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder på olagligt nyttjande.

3) Cookies

3.1 För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra nyttjande av vissa funktioner, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Detta innebär att små textfiler sparas på din enhet. Några av de cookies som vi använder raderas igen efter webbläsarsessionen, alltså när webbläsaren stängs (s.k. sessionscookies). Andra cookies lämnas kvar på din enhet och möjliggör för oss eller våra partnerbolag (cookies från tredjepartsleverantörer) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies placeras ut, registrerar och behandlar dessa i individuell omfattning viss användarinformationen, som webbläsar- och positionsuppgifter samt IP-adress. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven periods, som kan variera mellan olika cookies.

Delvis tjänar cookies till att lagra inställningar för att förenkla beställningsprocessen (t.ex. minnas innehållet i en virtuell kundkorg för ett senare besök på webbplatsen). Såtillvida enskilda av oss implementerade cookies även behandlar personuppgifter, sker behandlingen enligt art. 1 pkt. b GDPR, 6 avs. 1 pkt. b GDPR, antingen för genomdrivande av avtalet eller enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, för tillvaratagande av vårt berättigade intresse om bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av besöket på sidan.

Vi arbetar tillsammans med annonspartners som hjälper oss att utforma vårt interneterbjudande på ett intressant sätt. I detta syfte kommer vid ditt besök på vår webbplats också cookies från partnerbolag att sparas på din hårddisk (cookies från tredjepartsleverantörer). I nedanstående avsnitt informeras enskilt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den respektive inhämtade informationen.

Tänk på att du kan ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Varje webbläsare skiljer sig åt i sättet som cookies-inställningarna fungerar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookies-inställningar. Denna hittar du för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/questions/1174335
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
Safari:  https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Tänk på att om du inte accepterar cookies, kan funktionaliteten på vår webbplats bli begränsad.

3.2 Cookiedeklaration 

4) Kontakt

Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas det personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Om man tar i kontakt i syfte att avsluta ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta.

5) Användning av sociala medier

5.1 LinkedIn-plugin-program som Shariff-lösning

På vår webbplats används det så kallade sociala plugin-program (”plugins”) från den webbaserade tjänsten LinkedIn som administreras av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (”LinkedIn”).

För att öka skyddet för dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappfält inte oreserverat integrerade som plugin-program, utan enbart integrerade på sidan med hjälp av en HTML-länk. Med den här typen av integrering säkerställer man att det vid inläsning av en sida på vår webbplats med den här typen av knappfält ändå inte kan upprättas någon anslutning till LinkedIns servrar. När du på klickar på knappfältet öppnar sig ett nytt webbläsarfönster och läser in LiknedIn-sidan, på vilken du (eventuellt efter inmatning av inloggningsuppgifterna) kan interagera med de plugin-program som finns där.

Rättslig grund för användningen av LinkedIn-plugin-programmet med Shariff-lösning är artikel 6 stycke 1 f i GDPR. Dina personuppgifter överförs endast till tredjepartsleverantören om du klickar på knappen och därmed ger ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR.

I LinkedIns integritetspolicy kan du läsa om syftet med och omfattningen av datainhämtningen och den vidare behandlingen samt användningen av uppgifter via LinkedIn och dina rättigheter liksom inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar LinkedIn s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA, och som omfattas av vårt avtal med LinkedIn.

5.2 Pinterest-plugin som Shariff-lösning

Från försäljarens sida används så kallade Social Plugins ("plugins") för det sociala nätverket Pinterest, vilket drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA ("Pinterest").

För att öka skyddet för dina uppgifter när du besöker vår webbplats, är dessa knappfält inte oreserverat integrerade som plugins, utan enbart integrerade på sidan med hjälp av en HTML-länk. Med den här typen av integrering säkerställer man att detvid inläsning av en sida på vår webbplats med den här typen av knappfält ändå inte kan upprättas någon anslutning till Pinterests servrar. När du på klickar på knappfältet öppnar sig ett nytt webbläsarfönster och läser in Pinterest-sidan, på vilken du (eventuellt efter inmatning av inloggningsuppgifter) kan interagera med de plugin-program som finns där.

Rättslig grund för användningen av Pinterest-plugin-programmet med Shariff-lösning är artikel 6 stycke 1 f i GDPR. Dina personuppgifter överförs endast till tredjepartsleverantören om du klickar på knappen och därmed ger ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR.

I Pinterests integritetspolicy kan du läsa om syftet med och omfattningen av datainhämtningen och den vidare behandlingen samt användningen av uppgifter via Pinterest och dina rättigheter liksom inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär: https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Pinterest s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA, och som omfattas av vårt avtal med Pinterest.

6) Användning av videor

YouTube-videor

Denna webbplats använder Youtube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela upp videor från leverantören "YouTube", vilken tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.("Google").

Här används det utvidgade uppgiftsskyddsläget, vilket enligt leverantörsuppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av videon. Om uppspelning av inbäddade Youtube-videor startar, använder leverantören "YouTube" cookies för att samla in information om användarens beteenden. Anvisningar från "YouTube" tjänar då bland annat till att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra felaktig användning. När du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter direkt kopplas till ditt konto om du klickar på videon. Om du inte önskar sammankopplas med din YouTube-profil, måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google sparar dina uppgifter (även för ej inloggade användare) som användarprofil och utvärderar denna. En sådana utvärdering sker specifikt enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på basis av Googles berättigade intressen för att inbädda personligt anpassad reklam, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att återkalla medgivandet till bildandet av denna användarprofil. För att utöva denna måste du vända dig till YouTube. Vid användning av Youtube kan det också hända att personuppgifter skickas till Google LLC:s server i USA.

Oberoende av om en uppspelning av inbäddade videor sker, upprättas vid varje besök på denna webbplats en anslutning till Google-nätverket "GMP", vilket utan vår påverkan kan utlösa ytterligare uppgiftsbehandlingsprocedurer.

Mer information om dataskydd på "YouTube" hittar du i leverantörens integritetspolicy under: www.google.com/policies/privacy/

All bearbetning enligt ovan kommer endast att verkställas om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att återkalla samtycket avaktiverar du tjänsten i det verktyg för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google för användning av YouTube-videor, vilket förpliktigar Google att skydda våra webbplatsbesökares uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Google s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA.

7) Marknadsföring online

Dotdigital

Den här webbplatsen använder Dotdigitals tjänster. DotDigital är en molnbaserad marknadsföringstjänst från dotdigital EMEA Ltd., No. 1 London Bridge, London, SE1 9BG, UK. 

Med hjälp av Dotdigital går det att styra och synkronisera olika marknadsföringsaktiviteter via ett centralt användargränssnitt. DotDigital gör det möjligt att generera leads, genomföra central marknadsföring via mejl och nyhetsbrev samt bedriva en effektiv kontakthantering i form av användarsegmentering. 
Dotdigital använder cookies för att utföra diverse funktioner. Cookies är små textfiler som sparas lokalt på din enhet i din webbläsares cacheminne och som gör det möjligt för oss att analysera din användning av vår webbplats. Cookies samlar in viss information, som t.ex. IP-adress, plats och tid för sidvisningen. Informationen som samlas in med hjälp av DotDigital lagras på DotDigitals servrar och utvärderas för vår räkning. 

Om personuppgifter behandlas används uppgifterna för statistiska analyser av användarbeteendet för syften som rör optimering och marknadsföring i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Andra rättsliga grunder för databehandlingen inom ramen för de specifika tjänsterna från DotDigital (t.ex. uttryckligt samtycke till utskick av nyhetsbrev i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR) påverkas inte. 

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med DotDigital, vilket förpliktigar DotDigital att skydda våra kunders uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part. 
Du kan invända mot DotDigitals insamling av uppgifter med hjälp av cookies genom att ändra cookieinställningarna in din webbläsare. På så vis kan du förhindra att cookies sparas. 

Du hittar mer information om DotDigitals integritetspolicy på följande internetadress: https://dotdigital.com/terms/privacy-policy/ 
I den mån lagen så kräver har vi för ovan angivna bearbetning av dina data inhämtat ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Följ instruktionerna ovan för att återkalla ditt samtycke. 

8) Webbanalystjänst

8.1 Google (Universal) Analytics

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). Google (Universal) Analytics använder s.k. "cookies", textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som har genererats genom cookien om hur du använder webbplatsen (inklusive den förkortade IP-adressen) kommer i regel överföras till en Google-server och sparas där, den kan också eventuellt överföras till servrarna i Google LLC i USA.

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics endast med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av en specifik person. Genom tillägget kommer din IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen eller i andra medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att förkortas av Google. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google LLC-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker denna behandling enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på basis av våra berättigade intressen för statistisk analys av användarbeteenden i optimerings- och marknadsföringssyfte.

Inom ramen för vårt uppdrag kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och om tjänster anknutna till webbplatsanvändningen och internetanvändningen samt presentera dessa för oss. Den IP-adress som vidarebefordras av din webbläsare inom ramen för Google (Universal) Analytics sammankopplas inte med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra en lämplig inställning i ditt webbläsarprogram. Vi vill dock påpeka att du i sådana fall eventuellt inte kommer kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan därutöver förhindra registrering av de uppgifter som skapas genom cookies, och som har att göra med hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress), av Google och förhindra behandling av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ned och installera det webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som alternativ till webbläsarinsticksprogram eller på webbläsare på mobila enheter, kan du klicka på följande länk för att placera ut en Opt-Out-cookie, som förhindrar framtida registrering av Google Analytics på denna webbplats (denna Opt-Out-cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän. Om du raderar dina cookies i denna webbläsare, måste du klicka på den här länken igen: 

Ytterligare information om Google (Universal) Analytics hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Såvida det är juridiskt nödvändigt, har vi som angivet i GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a inhämtat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter enligt ovan. Ditt samtycke kan när som helst återkallas med effekt för framtiden. För att återkalla ditt samtycke, vänligen följ ovan beskriven möjlighet till återkallelse.

8.2 Mouseflow (Mouseflow ApS)
På den här webbplatsen används det Mouseflow, ett webbanalysverktyg från Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark, med vars hjälp man registrerar slumpvist utvalda enskilda besök (endast med pseudonymiserad IP-adress). På det här sättet får man ett protokoll över musförflyttningar och klick, med vars hjälp man kan ta del av enskilda webbplatsbesök och mot bakgrund av det inspelade materialet dra slutsatser om på vilket sätt man kan förbättra webbplatsen. Såvida man i detta sammanhang även behandlar personuppgifter, sker detta enligt art. 6, avs. 1 l. f GDPR på basis av vårt berättigade intresse av att genomföra statistiska analyser av hur användarna använder webbplatsen, så att vi kan optimera den.

De behandlade uppgifterna lämnas inte över till någon tredje part.

Det är när som helst möjligt, att för all framtid, stoppa Mouseflows webbanalyser genom att installera en opt-out-cookie, vilken man hämtar under länken: www.mouseflow.de/opt-out/ 

Du hittar mer information och kan ta del av Mouseflows bestämmelser om skydd av uppgifter under: http://mouseflow.com/privacy/

Opt-out-cookien installeras av Quantcast.

Såvida det är juridiskt nödvändigt, har vi som angivet i GDPR art 6.1 a inhämtat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter enligt ovan. Ditt samtycke kan när som helst återkallas med effekt för framtiden. För att återkalla ditt samtycke, vänligen följ ovan beskriven möjlighet till återkallelse.

9) Diverse

9.1 Google Maps
På vår webbplats använder vi Google Maps (API) av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva kartor och därur hämta geografisk visuell information. Om du nyttjar denna tjänst visas vår geografiska placering och detta underlättar en eventuell resa till denna plats.

Redan vid inläsning av de undersidor i vilka kartan från Google Maps är integrerad, överförs och sparas information om ditt nyttjande av vår webbplats (som t.ex. din IP-adress) på Googles servrar, i det här fallet kan det även hända att uppgifterna skickas till Google LLC:s server USA. Detta sker oberoende av om Google tillhandahåller ett användarkonto, där du är inloggad eller om inget användarkonto finns. Om du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter att direkt kopplas till ditt konto. Om du inte önskar sammankopplas med din Google-profil, måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google sparar dina uppgifter (även för ej inloggade användare) som användarprofil och utvärderar denna. En sådana utvärdering sker specifikt enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på basis av Googles berättigade intressen för att inbädda personligt anpassad reklam, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att återkalla medgivandet till bildandet av denna användarprofil. För att utöva denna rätt måste du vända till dig Google.

Om du inte samtycker till framtida överföring av dina uppgifter till Google inom ramen för nyttjandet av Google Maps, finns också möjlighet att fullständigt inaktivera webbtjänsten Google Maps, genom att stänga av användning av JavaScript i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisning på denna internetsida kan då inte nyttjas mer.

Googles användningsvillkor finner du på: https://policies.google.com/terms/archive?hl=sv&gl=de , ytterligare användarvillkor för Google Maps finns på https://www.google.com/intl/sv-se/help/terms_maps.html. Utförlig information om dataskydd i samband med användning av Google Maps finns på Googles webbsida ("Google Privacy Policy"): https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

All bearbetning enligt ovan kommer endast att verkställas om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR.

Utan detta samtycke kommer Google Maps inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att återkalla samtycket avaktiverar du tjänsten i det verktyg för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google för användning av Google Maps, vilket förpliktigar Google att skydda våra webbplatsbesökares uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Google s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA.

9.2 Google reCAPTCHA
På den här webbplatsen använder vi oss också av reCAPTCHA-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). Syftet med den här funktionen är framfört allt att klargöra om det är en fysisk person som har gjort en inmatning, eller om inmatningen härrör från en maskin eller har genererats på automatisk väg. När man använder den här tjänsten innebär det också att man skickar sin PI-adress och ev. ytterligare uppgifter till Google, som Google behöver, för att kunna tillhandahålla tjänsten reCAPTCHA och tjänsten genomförs enligt art. 6 avs. 1 l. pkt. f GDPR på basis av vårt berättigade intresse av att fastställa den enskildes egna vilja att utföra handlingar på webben och förhindra missbruk samt spam. Vid användning av Google reCAPTCHA kan det också hända att personuppgifter skickas till Google LLC:s server i USA.

Du hittar mer information om Google reCAPTCHA och kan ta del av Googles integritetspolicy under: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

I den mån lagen kräver detta har vi för ovan angivna bearbetning av dina data inhämtat ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR.

 Utan detta samtycke kommer Google reCAPTCHA inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att återkalla samtycket avaktiverar du tjänsten i det verktyg för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google för användning av Google reCAPTCHA, vilket förpliktigar Google att skydda våra webbplatsbesökares uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För överföring av uppgifter från EU till USA åberopar Google s.k. standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och vars syfte är att säkerställa adekvat dataskyddsnivå i USA.

10) Rättigheter för berörda

10.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:

- Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR; 
- Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR; 
- Rätt till radering enligt art. 17 GDPR; 
- Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR; 
- Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR; 
- Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR; 
- Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR; 
- Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR.

10.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR
NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN, SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTANNONSERINGSYFTE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DESSA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA ANNONSERINGSÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.

Du kan naturligtvis när som helst göra invändningar mot bearbetning av dina personuppgifter för syften som rör reklam och dataanalys. Du kan informera oss om dina invändningar mot reklam via följande kontaktuppgifter:

Julius Zorn GmbH
Juliusplatz 1
86551 Aichach
Tyskland 
Telefon: +49 8251 901 0
e-post: info@juzo.de
Verkställande direktörer: Annerose Zorn, Uwe Schettler, Jürgen Gold

11) Varaktigheten för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.

12) Databearbetning för orderhantering

12.1 För hantering av din beställning samarbetar vi med nedanstående tjänsteleverantörer, som helt eller delvis stöder oss när vi genomför inkomna avtal. Till dessa tjänsteleverantörer vidarebefordras vissa personuppgifter på grundval av följande information.


De personuppgifter vi har samlat in vidarebefordras inom ramen för avtalets genomförande till det transportföretag som har fått uppdraget att utföra leveransen, om detta krävs för leverans av varan. Dina betaluppgifter vidarebefordrar vi till det kreditinstitut som fått uppdraget att genomföra betalningen, om detta krävs för att kunna utföra betalningen. Om betaltjänstleverantörer används får du explicit information om detta nedan. Rättslig grund för vidarebefordran av uppgifterna är då artikel 6 stycke 1 b i GDPR.


12.2 Genomförande av kreditprövningar


- Creditreform Augsburg
Om vi presterar i förskott (t.ex. genom leverans per faktura) förbehåller vi oss rätten att göra en kreditprövning på grunden av matematisk-statistiska förfaranden, för att tillvarata vårt berättigade intresse att fastställa våra kunders betalningsförmåga. De personuppgifter som krävs för kreditprövningen överför vi enligt artikel 6 stycke 1 f i GDPR till följande tjänsteleverantörer:
Creditreform Augsburg Frühschutz & Wipperling KG
Beethovenstraße 4
D-86150 Augsburg
Kreditupplysningarna kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade score-värden). Om score-värden ingår i resultatet av kreditupplysningarna har de grund i ett vetenskapligt erkänt matematisk-statistiskt förfarande. Vid beräkningen av score-värdena ingår bland annat, men inte enbart, adressuppgifter. Resultatet av kreditupplysningen beträffande statistisk sannolikhet för utebliven betalning använder vi för att kunna avgöra motiveringen, genomförandet eller avslutet av ett avtalsförhållande.
Du kan när som helst göra invändningar mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till ansvarshavande person för databearbetning eller till kreditupplysningsföretaget som vi nämnde ovan. Vi är dock fortfarande eventuellt berättigade att använda dina personuppgifter om detta krävs för att hantera betalningar enligt avtalet.
Integritetspolicy för Creditreform Augsburg: https://www.creditreform.de/augsburg/datenschutz


- IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH
Vi vidarebefordrar dina uppgifter om det föreligger en kreditrisk (namn, postadress, e-postadress, företagsuppgifter och eventuellt avtals- och kravdata) för att göra en kreditprövning samt för kontroll av leveransbarhet till den angivna postadressen samt för inkassobearbetning till IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, D-50226 Frechen, och vid behov även till andra samarbetande kreditupplysningsföretag. Rättslig grund för denna överföring är artikel 6 I b i GDPR och artikel 6 I f i GDPR. Överföringar med grund i artikel 6 I f i GDPR får endast göras om detta krävs för att tillvarata vårt företags berättigade intressen och de intressen eller grundläggande rättigheter och grundläggande friheter för den berörda person som kräver skydd av personuppgifterna inte överväger.

För att kunna avgöra motiveringen, genomförandet eller avslutet av avtalsförhållandet samlar vi in eller använder dessutom automatiskt skapade sannolikhetsvärden. I beräkningen av dessa kan bland annat postadressuppgifter ingå. Detaljerad information om vår avtalspartner, IHD, enligt artikel 14 i GDPR, alltså om affärssyftet, om syftet för datalagringen där, om den rättsliga grunden, om datamottagare för IHD, om rätten till sin egen information och rätten att radera och korrigera samt profilering hittar du på www.ihd.de/datenschutz/. Information om deras avtalspartner på kreditupplysningsområdet hittar du på: www.ihd.de/datenschutz#vertragspartner.

 

Version: 2021-07-27