SV
  • North America

  • United States EN
  • International

  • English Version EN

Juzo Akademi

Med erfarenhet, kunskap och praktiska tips erbjuder vi medicinsk personal och arbetslag chansen att fördjupa sina kunskaper, utveckla egna idéer och förverkliga sina mål.

Vill du eller dina specialistläkare och terapeuter fördjupa era fackkunskaper? Juzo Akademi bjuder in er till symposiet. Här väntar dig intressanta föredrag, workshoppar och stimulerande diskussioner – anmäl dig nu!

Flebologi, lymfologi, ärrbehandling och ortopedi – i praktiken kräver dessa ämnesområden solida kunskaper, inlevelseförmåga och ständig vidareutbildning. Juzo Akademi ger vägledning och erbjuder med sina överregionala symposier en plattform för tvärvetenskapligt och interprofessionellt utbyte. Diskutera med medicinare, terapeuter, specialister och annan medicinsk personal och få en inblick i de nya vetenskapliga rönen.


Symposier 2019

5th Lymph Clinic Day Wolfsberg

26.04.2019 - 27.04.2019 | Wolfsberg, Österrike

International Symposium Portugal 

25.05.2019 | Ílhavo, Portugal

4th International Phlebology Symposium
 

16.11.2019 | Berlin, Germany
 


Tillbakablickar på de förgångna symposierna

Symposier 2018

Symposier 2017