SV
  • International

  • English Version EN

Juzo Akademi

Med erfarenhet, kunskap och praktiska tips erbjuder vi medicinsk personal och arbetslag chansen att fördjupa sina kunskaper, utveckla egna idéer och förverkliga sina mål.

Vill du eller dina specialistläkare och terapeuter fördjupa era fackkunskaper? Juzo Akademi bjuder in er till symposiet. Här väntar dig intressanta föredrag, workshoppar och stimulerande diskussioner – anmäl dig nu!

Flebologi, lymfologi, ärrbehandling och ortopedi – i praktiken kräver dessa ämnesområden solida kunskaper, inlevelseförmåga och ständig vidareutbildning. Juzo Akademi ger vägledning och erbjuder med sina överregionala symposier en plattform för tvärvetenskapligt och interprofessionellt utbyte. Diskutera med medicinare, terapeuter, specialister och annan medicinsk personal och få en inblick i de nya vetenskapliga rönen.


Symposier 2021

10th Bochum Lymphology Day 

30.01.2021 | Bochum, Germany

6th Lymph Clinic Day Wolfsberg

23.04.2021 - 24.04.2021 | Wolfsberg, Austria

11th Munich Lymphology Symposium

10.07.2021 | Munich, Germany

4th International Lymphoedema Symposium 

17.07.2021 | London, England


Tillbakablickar på de förgångna symposierna

Reviews Symposia 2019

Tillbakablickar på de förgångna symposierna