SV
  • International

  • English Version EN

ScarPrime: Optimal behandling av operationsärr

Juzo ScarPrime-produkterna har tagits fram särskilt för postoperativ ärrbehandling. De bidrar till att minska svullnader och stabiliserar operationsresultatet.

ScarComfort Pure – optimal långtidsbehandling

Med den måttsydda behandlingen ScarComfort Pure, som antingen kan ha lätt eller medelhög kompression, kan patientens individuella behov tillgodoses på bästa sätt.

Behandla ärr från brännskador på rätt sätt

Bränn- och skållskador förekommer relativt ofta och är i allvarliga fall till och med livshotande. Läs mer om ärr från brännskador och hur man behandlar dem nu.

Värmetransfermotiv för barnprodukter

Med ett brett utbud av olika värmetransferbilder på Julius och hans vänner erbjuder Juzo kompressionsprodukter för barn som går att göra lite mer individuella.

Vill du få koll på det senaste via mejl? Se då till att anmäla dig till Juzos nyhetsbrev för fackhandeln!