SV
  • International

  • English Version EN

Nytt inom ödembehandling: Viktigt med aktiva patienter

Egenvård blir allt viktigare inom ödembehandling. 2017 togs egenvård därför upp i de medicinska riktlinjerna för diagnostik och behandling av lymfödem.

Aktiva patienter kan göra mycket för att förbättra sin livskvalitet och säkerställa en lyckad behandling på lång sikt.
Standardbehandlingen för lymfödem är komplex fysikalisk ödemterapi, förkortat: KFÖ. En anpassad kombination av alla åtgärder inom KFÖ – manuellt lymfdränage, kompressionsbehandling, avsvällande rörelse- och andningsterapi, hudvård och hygien – ska tillämpas. 2017 lades ytterligare en åtgärd till i de medicinska riktlinjerna för diagnostik och behandling av lymfödem, nämligen upplysning och utbildning av patienten för egenvård.

Målet är att lindra patientens besvär, förbättra livskvaliteten, möjliggöra ett socialt liv och förebygga komplikationer. Att kombinera KFÖ med upplysning och utbildning av patienten för egenvård ska säkerställa en lyckad behandling på lång sikt.

Praktisk utbildning

Ett effektivt samarbete mellan läkaren, lymfterapeuten, fackhandeln och patienten är avgörande för en lyckad behandling. Patienterna kan samarbeta bäst om de är välinformerade om sin sjukdom. Då kan de förbättra sin sjukdomsbild och lindra sina besvär genom egenvård. Förutom Juzos broschyrer och information på internet kan också individuell patientutbildning vara en stor hjälp. Vid patientutbildningen kan man till exempel lära sig hur man själv lägger lymfologiska tryckförband och därigenom själv bidrar till kompressionsbehandlingen.

Innovativa produkter från Juzo

Juzo har många innovativa produkter för självbandagering. Dessa används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt beroende på diagnos och kroppsliga egenskaper. Tack vare att det går enkelt och snabbt att använda dem och att de är så effektiva, bidrar de avsevärt till ökad livskvalitet. Juzo ACS light-produkterna och Juzo SoftCompress-bandagematerialen lämpar sig särskilt bra för avsvällningsfasen eller vid behov under underhållsfasen. Många produkter finns även måttanpassade med individuell passform. Särskilt anpassat tillbehör, till exempel olika typer av på- och avtagningshjälpmedel eller Juzo Lymph Lotion för daglig hudvård, gör det lättare att använda produkterna. Alla produkter från Juzo utmärker sig genom att det går snabbt och enkelt att använda dem, vilket är mycket viktigt för en långsiktigt lyckad ödembehandling.

Komplex fysikalisk ödemterapi (KFÖ)

KFÖ är en behandling i 2 faser:


Fas I är avsvällningsfasen. Under denna fas är syftet att minska ödemet. I denna fas tillämpas alla delar av KFÖ om möjligt 1 till 2 gånger om dagen. Upplysning, utbildning och inkludering av patienten i behandlingen är extra viktigt, eftersom åtgärderna tar en del tid i anspråk och kräver att den drabbade aktivt medverkar.

I fas II, underhållsfasen, bevaras och optimeras behandlingens goda resultat. Beståndsdelarna i KFÖ tillämpas med hänsyn till diagnos och besvär. Även i denna andra fas bör patienten själv medverka så mycket som möjligt.

Grafik KFÖ
Ödembehandling

Ödem-behandling

Upptäck våra produkter för ödembehandling.

Juzo ACS light

Juzo ACS light

Upptäck de effektiva produkterna för ödembehandling.

Det här är du kanske också intresserad av