SV
  • International

  • English Version EN

Julius på långresa

Vår lilla hjälpreda för barn inom ärrbehandling får uppleva mycket: Senast följde Julius med sina unga vänner på spännande äventyr och hjälpte vuxna vid stamcellsdonation.

Julius – den lilla hjälpredan

Behandlingen av bränn- eller skållningsskador är ofta långvarig. Framför allt barn behöver mycket hjälp för att konsekvent medverka till en lyckad läkning.