SV
  • International

  • English Version EN

Julius – den lilla hjälpredan

Behandlingen av bränn- eller skållningsskador är ofta långvarig. Framför allt barn behöver mycket hjälp för att konsekvent medverka till en lyckad läkning.

Med ”den lilla hjälpredan Julius” vill Juzo hjälpa drabbade barn och deras föräldrar genom den svåra tiden efter en olycka och stödja fackhandeln med en mängd reklammaterial. ”Julius” är inte bara namnet på en lustig liten figur som fungerar som en maskot för små patienter under hela ärrbehandlingen, utan även en större kampanj som ska stödja fackhandeln och tillhandahålla information till familjerna. Det glada undervattensfiguren ska ingjuta hopp i barnen och uppmuntra dem att hela tiden använda sina kompressionsprodukter och därmed öka chanserna till en lyckad behandling. Undersökningar från världshälsoorganisationen (WHO) visar att ett sådant stöd kan vara till hjälp: Enligt uppgifter från WHO är behandlingsefterlevnaden, s.k. compliance, hos patienter bara 50 procent. Det innebär att varannan patient inte följer läkarens eller behandlingspersonalens ordinationer.


Julius uppmuntrar

Med Julius får barn och deras föräldrar nu en liten hjälpreda som stöder dem under den svåra tiden efter en olycka, från det första sjukhusbesöket till dess att kompressionsbehandlingen med fackhandelsprodukter avslutas. Julius uppmuntrar barnen och visar dessutom att allt är möjligt och att man kan återfå sitt vanliga liv. Men framför allt ska Julius roa på ett älskvärt sätt – att skratta är bra för hälsan.


Informativ webbplats särskilt för föräldrar

Till kompressionsprodukterna för barn finns det nu också fina motiv av Julius som populära värmetransferbilder. Juzo har dessutom sammanställt en egen webbplats för sin lilla hjälpreda. På www.juliusbyjuzo.com kan föräldrar hitta information om hudskador, ärrbehandlingsprocessen, exempel på lyckade behandlingar på barn och viktiga kontaktadresser. För drabbade barn tillhandahåller Julius även bland annat ljudböcker, målarbilder och spel. Barnen kan också uppmuntra varandra med egna ”uppmuntringsord”.

Mikrosajten:

På Julius mikrosajt finns det olika rubriker för föräldrar och barn:

Julius klargör
Information om huden, bränn- och skållningsskador och behandlingen – särskilt för föräldrar.

Julius känner barn som du

Artiklar om barn som har fått hjälp av Juzo vid brännskador etc.

Julius finner på råd
Tips för behandlingen, viktiga kontaktadresser och begrepp.

Julius lekhörna
Särskilt för små patienter – här kan ljudböcker, målarbilder, spel och skrivbordsunderlägg laddas ner.


Julius startsida – den lilla hjälpredans webbplats

Det här är du kanske också intresserad av