SV
  • International

  • English Version EN

Ärrbehandling hos barn – del 1

Känslig barnhud bör behandlas optimalt efter en skada. Läs den första delen av ”Ärrbehandling hos barn” för information om hudens egenskaper samt prevention och behandlingar.

En olycka kan hända även om man är försiktig. Svåra hudskador är oftast en händelse som i hög grad påverkar den bekymmersfria barndomen. Olika behandlingsmetoder möjliggör maximal rörelse- och besvärsfrihet för barnen senare i livet.Den känsliga barnhuden

Baby- och barnhud är mycket tunnare än vuxnas hud. Hudlagren skyddar inte lika bra och huden riskerar därför lättare att skadas.    

I Tyskland får över 6 000 barn brännskador varje år. Men för de minsta kan dessa brännskador få allvarliga konsekvenser, särskilt om de drabbar större ytor. För ett litet barn räcker det med en kopp varmt te för att skålla 30 % av kroppsytan ned till de djupa hudlagren. Svåra brännskador kan uppstå redan vid 50 °C.  

Barn växer ganska snabbt, framför allt under de första levnadsåren och i puberteten, men ärrvävnad är inte särskilt flexibel. Därför är en konsekvent ärrbehandling så viktig för barn, både för att förbättra funktionaliteten och utseendet. Barnen behöver då stöd från både dig och föräldrarna.


Det bästa är inget ärr överhuvudtaget 

Speciellt spädbarn och små barn är inte riskmedvetna och kan därför inte heller skydda sig. Under den tidiga barndomen är t.ex. olycksfrekvensen i hemmet ca 44 %.* Hemmets farligaste plats är köket. Förklara för föräldrarna hur man kan undanröja faror. 


Vilka metoder finns det för att behandla ärr?  

Ett ärr är aktivt i ca två år. Denna tid bör utnyttjas maximalt. Därför bör icke-invasiva behandlingsalternativ, t.ex. fysioterapi och kompressionsbehandling, påbörjas omedelbart efter läkning. Fler metoder är t.ex. microneedling, kortisoninjektioner och laserbehandling. En kombination av dessa är ofta fördelaktig. Vid avsevärda rörelsebegränsningar kan även kirurgisk ärrkorrigering behövas. Den behandlande läkaren och behandlingsteamet upprättar ett individuellt behandlingskoncept för ärrbehandlingen av barn.


Det här är du kanske också intresserad av

Kategorier

Vill du få koll på det senaste via mejl? Se då till att anmäla dig till Juzos nyhetsbrev för fackhandeln!