SV
  • International

  • English Version EN

Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS)

Vad är patellofemoralt smärtsyndrom?

Samlingsbegreppet patellofemoralt smärtsyndrom är ett smärttillstånd i främre delen av knät och knäskålen (patella). Denna uppstår oftast bakom knäskålen, men kan även stråla ut mot områden framför och runtom knäskålen. 

Det patellofemorala smärtsyndromet är ett ofta förekommande problem i främre knät. I regel uppträder smärtan för första gången vid belastningar när patienten exempelvis har gått i trappor, klättrat eller åkt skidor. 

Ofta är det unga och aktivt idrottande kvinnor som drabbas av patellofemoralt smärtsyndrom, men även utövare av sporter där knäna belastas kraftigt genom hopp, studs och inbromsningar. 

Dessutom kan felställningar som X-benthet,  avvikelser som högtstående knäskål, muskulära obalanser eller en för svag muskulatur som stabiliserar knäskålen utlösa det patellofemorala smärtsyndromet.

Smärtpunkt patellofemoralt smärtsyndrom

Lokalisering av smärtan

Vid patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS) uppstår smärtorna i fåran mellan låret och knäskålen.  Om knäskålen inte glider exakt i denna fåra uppstår knäsmärta, främst under belastning.

 

Patellofemoralt smärtsyndrom har flera namn

Många känner till patellofemoralt smärtsyndrom under den tidigare benämningen kondropati eller chondropathia patellae. Sjukdomsbilden kan även benämnas som främre knäsmärtor,  retropatellärt smärtsyndrom, retropatellär ledsmärta och retropatellär smärta.  Men även parapatellärt smärtsyndrom, chondromalacia patellae och kondromalaci förekommer. Dessutom används förkortningen PFSS för patellofemoralt smärtsyndrom och FPS för femuropatellärt smärtsyndrom.


Orsaker till patellofemoralt smärtsyndrom

Den exakta orsaken till patellofemoralt smärtsyndrom är ofta oklar. Det finns dock olika situationer som kan utlösa sjukdomsbilden:

  • Muskulära obalanser

Patella har normalt sett en glidyta mot lårbenet. Denna fungerar som ett slags styrskena. Dessutom stabiliseras patella av muskler och ligament på sidorna. Om rörelsevägen förändras till följd av muskulära obalanser kan det uppstå friktion, vilket kan orsaka kraftig smärta.

 

  • Felställning  hos patella

Omgivande ligament och muskler drar patella mer åt ena sidan, vilket medför en deformering eller felställning hos patella. Patienten lider av iliotibialbandsyndrom (löparknä). Detta uppstår pga. överbelastning av tractus iliotibialis, ett bindvävsstråk som stödjer musklerna på lårets utsida.

 

  • Missbildning (dysplasi) hos patella  

Om knäskålen uppvisar en asymmetrisk form talar man om en patelladysplasi. Vid denna oftast medfödda missbildning kan ensidig belastning leda till ökat slitage på brosket under knäskålen. 

 

  • X-benthet

Vid en felställning i benen fördelas knäledens viktbelastning inte optimalt och det uppstår en felbelastning. Detta kan  leda till broskslitage och ledskador och därmed orsaka de retropatellära ledsmärtorna, dvs. smärtor bakom knäskålen.


Helhetsbehandling av patellofemoralt smärtsyndrom 

I synnerhet vid en helhetsbehandling med olika moduler har man goda chanser att nå ett framgångsrikt resultat med konservativ behandling vid patellofemoralt smärtsyndrom. En kombination av hjälpmedel, kontrollerad rörelse, fysioterapi och egenvård är nyckeln till framgång.

Hjälpmedel 

Vid kroniska eller akuta smärtor i knäleden har knäortoser och -förband en stödjande funktion. Med hjälp av den extra stabiliseringen och kompressionen av knäleden kan man uppnå smärtlindring. Utöver hjälpmedel direkt på knäleden krävs det ofta att man låter tillverka ortopediska inlägg.

Vid överbelastning kan en knäortos eller ett knäförband även bäras i förebyggande syfte, för att motverka att smärtorna uppträder på nytt.

Behandling med JuzoPro Patella Xtec Plus

Ortos för verkan på patellas rörelsemönster 

JuzoPro Patella Xtec Plus används för anpassad behandling av patellofemoralt smärtsyndrom. Ortosen har en integrerad, hästskoformad pelott runt knäskålen. Denna centreras med en stängningsmekanism och styr knäskålens rörelseväg. Nopporna på pelotten stimulerar den vidsträckta inre lårmuskeln (Musculus vastus medialis). En andra pelott avlastar patellasenan och har noppor som lindrar smärta.

 

Behovsanpassad behandling i två faser 
Ortosen JuzoPro Patella Xtec Plus kan anpassas efter de olika faserna i behandlingen.I den akuta fasen bidrar kompressionsmaterialet i medicinsk kompressionsklass 2 till att motverka svullnader. I samråd med läkare kan centreringspelotten i kombination med det medföljande patellabandet användas under den andra fasen i behandlingen.


Rörelse 
I den akuta fasen bör belastningen upphöra omgående. Så snart smärtan tillåter kan en anpassad mobilisering påbörjas. Beträffande typ och omfattning hos övningarna rekommenderas en nära dialog med behandlande läkare. För lång vila kan vara kontraproduktivt, eftersom de stabiliserande musklerna försvagas och obalansen därmed kan förvärras. Regelbunden träning stärker muskulaturen och kan jämna ut obalanser. 

Stärkande och förebyggande övningar

Tack vare ortosen JuzoPro Patella Xtec Plus styrs knäskålen åter i rätt bana, vilket främjar en smärtfri rörelse. Individuella övningar bidrar till att stärka den stöttande muskulaturen och jämna ut obalanser. I samarbete med behandlingspersonal har Juzo valt ut och utformat olika övningar.


Fysikalisk behandling

I en helhetsbehandling ingår förutom regelbunden rörelse även fysikalisk behandling. Här är det viktigt att anpassa metoderna efter den aktuella indikationen  och den individuella smärtbilden.

Exempel på fysikaliska behandlingar är fysioterapi, manuell terapi, massage, värmebehandling, elektroterapi, ultraljud eller hydroterapi. Det går naturligtvis också att kombinera olika behandlingsmetoder.


Alternativa behandlingsmetoder

Andra behandlingsmöjligheter utgörs av stötvågsbehandling, injektionsterapi, kinesiotejpning och akupunktur.