PL
  • International

  • English Version EN

Ośrodek Diagnostyczny - JCC

Witamy na stronie
Ośrodka Diagnostycznego Zaburzeń Spływu Chłonnego i Żylnego – Juzo Competence Center

Juzo Compretence Center

Nasze bogate, wieloletnie doświadczenie, ogromna i wciąż aktualizowana wiedza z zakresu medycyny i praktycznego stosowania specjalistycznych, medycznych środków kompresyjnych przy współpracy z wybitnymi specjalistami z zakresu chirurgii naczyniowej, angiologii, chirurgii plastycznej, medycyny fizykalnej i fizjoterapii pozwoliły nam na powołanie do życia unikalnego pod każdym względem Ośrodka Diagnostycznego Zaburzeń Spływu Chłonnego i Żylnego będącego jednocześnie ośrodkiem edukacyjnym określanym jako Juzo Competence Center (Centrum Kompetencyjne Juzo).  

Nasz Ośrodek dzięki wyposażeniu w unikalny sprzęt diagnostyczny obsługiwany przez wybitnych specjalistów, pozwoli na pełną diagnostykę funkcjonalną układu żylengo i limfatycznego, da naszym specjalistom możliwość nakreślenia optymalnego postepowania terapeutycznego lub zaplanowania postępowania chirurgicznego/mikrochirurgicznego oraz pozwala na bardzo precyzyjne monitorowanie efektywności zarówno terapii zachowawczej jak i przeprowadzonego leczenia chirurgicznego. Wszystko to stanowi bardzo nowoczesne i unikalne podejście do zagadnień zaburzeń spływu chłonnego i żylnego.

JCC stanowi jednocześnie integralną część Akademii Juzo stanowiąc jednocześnie doskonałą bazę do prowadzenia praktycznych szkoleń z zakresu: kompresjoterapii w procesie leczenia ran przewlekłych o etiologii żylnej i mieszanej, kompresjoterapii w postępowaniu terapeutycznym związanym z zaburzeniami/niewydolnością limfatyczną, kompresjoterapii w niewydolności żylnej.

Oferta Ośrodka Diagnostycznego

Bazując na unikalnej, specjalistycznej i nowoczesnej aparaturze diagnostycznej, która obsługiwana jest przez naszych specjalistów z dziedziny chorób naczyń (flebologii, angiologii i chirurgii naczyń), mikrochirurgii oraz biofizyki (fizyki medycznej) możemy zaoferować naszym pacjentom szeroki wachlarz badań diagnostycznych pozwalających na pełną diagnostykę zaburzeń spływu chłonnego i żylnego.

Poniżej prezentujemy pokrótce niektóre techniki diagnostyczne dostępne w naszym Ośrodku.

Zespół Ośrodka Diagnostycznego

Kadrę medyczną Ośrodka Diagnostycznego Zaburzeń Spływu Chłonnego i Żylnego stanowią specjaliści z różnych dziedzin medycyny którzy specjalizują się od wielu lat m.in. w diagnozowaniu i leczeniu niewydolności limfatycznej i niewydolności żylnej.

Ogromne doświadczenie naukowe i zawodowe personelu medycznego naszego Ośrodka oraz ich współpraca w ramach zespołu daje zawsze gwarancję wnikliwości i dokładności w ocenie każdego przypadku oraz podejmowaniu decyzji dotyczących indywidualnej ścieżki postepowania terapeutycznego.

 

Zespół Ośrodka Diagnostycznego Zaburzeń Spływu Chłonnego i Żylnego tworzą:

  • dr hab. n. med. prof. LUM Marek Iłżecki – specjalista chirurgii naczyniowej i angiologii
  • dr hab. n. med. Marzanna Zaleska – specjalistka fizjoterapii oraz limfologii
  • dr n. med. Natalia Krześniak – specjalistka chirurgii plastycznej
  • dr med. Tomasz Dobrowolski – specjalista chirurgii naczyniowej
  • dr med. Michał Juszyński – specjalista chirurgii naczyniowej
  • piel. Jolanta Sierakowska – pielęgniarka licencjonowana, specjalistka w dziedzinie limfologii
  • dr n. med. inż. Sławomir Pyszniak – specjalista biofizyki medycznej, specjalista inżynierii biomedycznej, kierownik Ośrodka

 

W celu umówienia wizyty konsultacyjnej prosimy o kontakt: 22 114 00 66, jcc-polska@juzo.com

Cennik usług Ośrodka Diagnostycznego

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących cen oferowanych usług medycznych prosimy o kontakt: 22 114 00 66, jcc-polska@juzo.com


Ośrodek Diagnostyczny Zaburzeń Spływu Chłonnego i Żylnego – JCC

ul. Kosmatki 8 (2 piętro)

03-982  Warszawa

tel. +48 22 114 00 66

e-mail: jcc-polska@juzo.com