PL
 • International

 • English Version EN

Dolegliwości żylne

Wiedza na temat chorób żył

Około 90% populacji dorosłych wykazuje nieprawidłowości w obrębie żył*. Zaczyna się od małych pajączków, a kończy na poważnych chorobach żył, takich jak ulcus cruris, czyli owrzodzenie żylne podudzi.

*Bońskie Studium Żył Niemieckiego Towarzystwa Flebologicznego z 2003 r., 3072 badanych mężczyzn i kobiet w wieku 18-79 lat. Wyniki odnoszą się do populacji niemieckiej.

Czym jest żyła?

Żyły to naczynia, które transportują krew z powrotem do serca. Należą one do niskociśnieniowej części układu krwionośnego, ponieważ wewnątrz żył panuje znacznie niższe ciśnienie niż w tętnicach. W układzie krwionośnym żyły transportują krew ubogą w tlen, a tętnice – w krążeniu płucnym – krew bogatą w tlen. 

U dorosłej osoby żyły transportują każdego dnia około 7000 litrów krwi z powrotem do serca. Za pompowanie krwi w żyłach odpowiedzialne są głównie mięśnie szkieletowe. Ważną rolę odgrywają tutaj również zastawki żylne.

Większość żył w organizmie biegnie równolegle do swoich odpowiedników tętniczych, dlatego nazywa się je żyłami towarzyszącymi.

Różnica pomiędzy żyłą a tętnicą 

Całe ciało ludzkie przecinają naczynia krwionośne, które można podzielić na dwa rodzaje – tętnice i żyły

Tętnice transportują natlenioną krew do narządów, mięśni, tkanek i innych miejsc, w których jest ona potrzebna. Krew tętnicza ma jaśniejszy kolor niż uboga w tlen krew żylna.

Większość małych i średnich żył jest wyposażona w zastawki żylne zapobiegające opadaniu krwi wpływem działania siły grawitacji. Tętnice nie mają zastawek.

Układ krwionośny w organizmie człowieka

Jak działa przepływ krwi w żyle?

Przepływ krwi od serca wymuszają uderzenia serca. Jednak impuls ten nie wystarcza do przyspieszenia przepływu krwi – po opuszczeniu naczyń włosowatych (najmniejszych naczyń krwionośnych)  – również w żyłach. Serce to raczej pompa tłocząca, a nie ssąca. Nie odpowiada zatem za transport powrotny.

Anatomiczną podstawę przepływu krwi stanowią zastawki żylne. Większość żył jest podzielona na sekcje dzięki zastawkom. W jednej żyle kończyny dolnej znajduje się do 20 zastawek, które zapewniają przepływ krwi we właściwym kierunku, tj. w stronę serca. Pełnią one rolę swoistych zaworów zwrotnych. Gdy na dany odcinek żyły wywierany jest nacisk, zastawki otwierają się w kierunku serca i umożliwiają przepływ krwi do kolejnego odcinka żyły. Zastawki mogą się jednak otwierać tylko w jednym kierunku. W przypadku zdrowych zastawek cofanie krwi nie jest więc możliwe.  

Ale w jaki sposób wywierany jest nacisk na żyły? Istnieje kilka mechanizmów, określanych mianem pompy mięśniowej, które odpowiadają za powrót krwi do serca. Skurcz mięśnia powoduje również ściśnięcie przebiegającej w pobliżu żyły. Powoduje to dalszy transport krwi. Napięcie ściany naczynia służy jako przeciwciśnienie dla krwi i zapobiega dalszemu wzrostowi ciśnienia w żyle. Rozluźnienie mięśnia powoduje ponowne rozszerzenie żyły. Powstająca w ten sposób siła ssąca zapewnia przepływ krwi z niższych odcinków żyły i z powierzchownego układu żylnego do żył głębokich. Podobnie działa ucisk żyły towarzyszącej przez falę tętna przechodzącą przez pobliską tętnicę. W żyłach zlokalizowanych w pobliżu serca na przepływ krwi wpływa oddychanie, a w jamie brzusznej perystaltyka jelit.

Dzięki współdziałaniu ucisku i zastawek żylnych krew może być transportowana wbrew działaniu siły grawitacji – 24 godziny na dobę, przez całe życie. Nic więc dziwnego, że w starszym wieku zastawki i ściany żył często przestają prawidłowo działać i pojawiają się dolegliwości żylne.

Żyły kończyn dolnych

W układzie żylnym największą pracę wykonują żyły kończyn dolnych. Pompują one krew z najniżej położonego punktu ciała z powrotem do serca – wbrew sile grawitacji i bez przerwy. To cena, jaką płacimy za proces ewolucji prowadzący do poruszania się w pozycji wyprostowanej.

Najważniejszą funkcję w przepływie zwrotnym pełni „pompa mięśniowa” nóg, zwana również pompą mięśniową łydki. Ruchy nóg powodują napinanie mięśni podudzia, które działają jak naturalna pompa, która wypycha krew żylną z nóg z powrotem do góry, do serca.

Nawet najmniejsze zmiany w żyle, takie jak na przykład jej poszerzenie, zakłócają działanie zastawek żylnych i uniemożliwiają ich prawidłowe zamykanie się. Krew żylna może się wtedy gromadzić w żyłach kończyn dolnych i odpływać z opóźnieniem. Taka stagnacja krwi jest początkowo odczuwana tylko jako „ciężkość” lub „puchnięcie” nóg. Ważne zadanie, jakim jest transport powrotny krwi, nie jest już w pełni realizowane, co w przypadku braku leczenia może skutkować poważnymi chorobami żył.

Rozróżnia się silnie rozgałęzione żyły powierzchowne kończyn dolnych w podskórnej tkance tłuszczowej, duże żyły głębokie kończyn dolnych i łączące je żyły przeszywające.

Oto przegląd różnych pomp mięśniowych i stawowych:

 

Pompy mięśniowe i stawowe

Budowa żyły i układu żylnego

Najgrubsze żyły – żyły główne serca – mają średnicę ok. 2 cm, najcieńsze – żyłki (najmniejsze naczynia żylne) – tylko około 15 μm. Ściana wszystkich naczyń krwionośnych żyły dzieli się na trzy warstwy: 

Budowa żył i tętnic

1. Błona wewnętrzna (tunica intima)

Warstwa wewnętrzna składa się z jednowarstwowego nabłonka płaskiego, tj. warstwy płaskich komórek błony śluzowej osadzonych na błonie podstawnej. Warstwa ta tworzy zastawki żylne.

2. Błona środkowa (tunica media)

Warstwa środkowa ma zarysowane dwie warstwy z wewnętrznymi włóknami sprężystymi o układzie okrężnym i zewnętrznymi o układzie bardziej gładkim. Pasma gładkich komórek mięśniowych oddziela kolagenowa tkanka łączna, przez co błona środkowa sprawia wrażenie bardziej wiotkiej niż w przypadku tętnic.  

3. Błona zewnętrzna (tunica adventitia)

Warstwa zewnętrzna to warstwa tkanki łącznej, która mocuje żyłę w jej otoczeniu. Przebiegają przez nią nerwy i – w bardzo dużych żyłach – mniejsze naczynia krwionośne, które zaopatrują duże naczynia.

W anatomii żył istnieje kilka wyjątków: niektóre duże żyły, takie jak żyła główna dolna, mają tylko mięśnie podłużne. W większych żyłach kończyn dolnych, takich jak żyła odpiszczelowa, panuje wysokie ciśnienie hydrostatyczne. Ich ściana jest tak mocna jak ściany tętnic.

Zastawka żylna to uwypuklenie ściany naczynia. Zastawka przypomina mały żagiel. Zastawek żylnych nie ma w żyłach głowy, trzewi, kanału kręgowego i w dużych żyłach w pobliżu serca. W przypadku tętnic ciśnienie powstające wskutek pompującej pracy serca jest wystarczające, aby zapobiec cofaniu krwi.

otwarta zastawka żylna
zamknięta zastawka żylna

Dolegliwości żylne: Symptomy

Mało kto nie doświadczył wieczornego uczucia ciężkich nóg. Może to być efekt męczącego dnia spędzonego w pozycji siedzącej lub stojącej, ale również pierwsza oznaka problemów z żyłami. Istnieje wiele objawów dolegliwości żylnych. Aby znaleźć przyczyny pojawienia się nabrzmiałych, wybrzuszonych żył, warto również zwrócić uwagę na inne symptomy dolegliwości żylnych:

 

 • Wyraźnie widoczne żyły na stopie
 • Grube żyły na nodze
 • Wybrzuszone żyły
 • Widoczne żylaki i pajączki
 • Bóle nogi
 • Zmęczenie, ciężkość nóg
 • Nocne skurcze nóg
 • Swędzenie
 • Pieczenie
 • Mrowienie
 • Uczucie napięcia
 • Sucha i cienka skóra w okolicy chorej żyły
 • Kłujący ból
 • Bolesność uciskowa
 • Opuchnięte kostki i podudzia
 • Zaczerwienienia lub inne przebarwienia
 • Owrzodzenia skóry w okolicy kostki
Objawy dolegliwości żylnych

Nie należy bagatelizować objawów, nawet tych łagodnych, zwłaszcza jeśli powracają. Brak leczenia może prowadzić do zwiększenia dolegliwości lub dalszych, poważniejszych chorób żył. Koniecznie należy je skonsultować z lekarzem. Najlepiej udać się do specjalisty w dziedzinie flebologii lub chorób skóry.

Czynniki ryzyka dolegliwości żylnych

Istnieje wiele czynników sprzyjających rozwojowi chorób żył. Należy tutaj dokonać rozróżnienia między czynnikami, na które nie mamy wpływu, a tymi, na które możemy mieć wpływ:

Różne obrazy kliniczne choroby

Podobnie jak w ruchu drogowym, również w żyłach mogą powstawać zatory. Wystarczą roboty drogowe w jednym miejscu, aby lokalnie sparaliżować ruch. W organizmie takim miejscem może być niewielka zmiana w żyle, która uniemożliwia całkowite zamykanie zastawek żylnych, a tym samym opóźnia przepływ krwi. Niewydolność zastawek jest częstą przyczyną wielu dolegliwości żylnych, jednak może być również konsekwencją choroby układu żylnego.

Pajączki

Zdjęcie lifestyle Pajączki

Pajączki

Pajączki to małe, widoczne przez skórę żyły w formie siateczki lub wachlarza, zlokalizowane bezpośrednio w naskórku. Zwykle są one nieszkodliwe i stanowią raczej problem kosmetyczny, jednak mogą również wskazywać na początki osłabienia żył.

Żylaki

Zdjęcie lifestyle Żylaki

Żylaki

W przypadku żylaków zastawki żylne nie funkcjonują prawidłowo, a tym samym utrudniają transport powrotny krwi. Siła grawitacji powoduje zastój krwi w nogach. Ściany żył rozciągają się, a poszerzone żyły robią się poskręcane i guzowate.

Niewydolność żylna

Zdjęcie lifestyle Niewydolność żylna

Niewydolność żylna

Osłabienie żył to zaburzenie funkcji żył spowodowane zwykle utrudnionym odpływem krwi. Osłabienie żył dotyczy z reguły żył w nogach.

Zapalenie żył

 

Zdjęcie lifestyle Zapalenie żył

Zapalenie żył

W przypadku zapalenia żył stan zapalny obejmuje naczynia krwionośne układu żylnego. Może ono dotyczyć zarówno żył powierzchownych, jak i głębokich. Obu przypadkom towarzyszy zwykle utworzenie skrzepliny.

Zakrzepica

 

Zdjęcie lifestyle Zakrzepica

Zakrzepica

Zakrzepica jest efektem zaburzeń krzepnięcia krwi. Jeśli krew krzepnie w układzie naczyniowym, to przy ścianie naczynia może się utworzyć skrzeplina (skrzep) – najczęściej w żyłach, zwłaszcza w żyłach głębokich kończyn dolnych. Takie złogi powodują zwężenie naczyń, mogą je nawet całkowicie zablokować. Krew nie może płynąć swobodnie żyłami do serca. Mówimy wtedy o zakrzepicy żył głębokich.

Owrzodzenie żylne podudzi (ulcus cruris)

Zdjęcie lifestyle Owrzodzenie żylne podudzi

Owrzodzenie żylne podudzi (ulcus cruris)

Termin „ulcus cruris” stosuje się w odniesieniu do zwykle sączących się ran na podudziu lub stopie, które słabo się goją lub nie goją się wcale. Bardzo często powstają one w wyniku długotrwałego, nieleczonego osłabienia żył.

Diagnostyka dolegliwości żylnych

Badanie ultrasonograficzne to preferowana metoda obrazowania głębszych żył i jednoznacznego diagnozowania chorych naczyń krwionośnych. W ten sposób można również określić prędkość i kierunek przepływu krwi. Dzięki USG Duplex specjaliści mogą nawet zbadać kształt i budowę żył. To bezbolesna metoda, która nie powoduje skutków ubocznych.

W ciężkich przypadkach można wykonać dodatkowe badania, takie jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa.


Zapobieganie dolegliwościom żylnym

Niezależnie od predyspozycji, jedną z najlepszych metod zapobiegania dolegliwościom żylnym jest ruch. Unikaj ciągłego stania lub siedzenia. Ważne jest zróżnicowanie. Nie musisz uprawiać sportów wyczynowych, całkowicie wystarczy jazda na rowerze, pływanie czy piesze wędrówki. Pomaga tez zimny prysznic i regularne układanie nóg w uniesionej pozycji. Warto również ograniczyć wszelkie czynniki ryzyka, na które masz wpływ:

Unikaj nadwagi, stosuj zbilansowaną dietę. Unikaj przegrzewania, np. chodzenia do sauny czy przebywania w palącym słońcu. Zrezygnuj z alkoholu i nikotyny. Noś głównie płaskie, wygodne buty i unikaj obcisłej odzieży. Zasięgnij informacji na temat alternatyw dla pigułek antykoncepcyjnych.

Ćwiczenia na żyły w jednym miejscu – kompaktowe zestawienie 
 

Krótkie ćwiczenia na żyły stabilizują ściany żył i wspomagają krążenie krwi. Szukasz ćwiczeń, które można wykonywać w domu, w pracy lub w podróży? 

Dzięki ćwiczeniom na żyły Juzo można w prosty sposób aktywować pompy mięśniowe i w ten sposób wspierać swoje zdrowie.

W filmach znajdziesz codzienne ćwiczenia, które możesz bardzo łatwo wykonać. Powtórz każde ćwiczenie 10 razy.


Osłabienie żył – co robić? 

W przypadku osłabienia żył środki stosowane w ramach profilaktyki często nie są już w stanie zapobiec pogorszeniu. Najważniejszym elementem leczenia osłabienia żył jest terapia uciskowa. Wspomaga ona zamykanie zastawek żylnych, a tym samym transport krwi z powrotem do serca.

Ale jak działa terapia uciskowa w przypadku dolegliwości żylnych? Zasada polega na wywieraniu kontrolowanego ucisku z zewnątrz na tkankę i znajdujący się w niej układ żylny. Powoduje to zmniejszenie średnicy żył. Dzięki temu niedomykające się zastawki żylne mogą się ponownie całkowicie zamykać i pełnią funkcję zaworów zwrotnych. Rozkład ucisku pończochy uciskowej zmniejszający się w kierunku serca również wspomaga transport krwi. Pończochy uciskowe są szczególnie skuteczne w połączeniu z ruchem. Wtedy pompa mięśniowa łydki może pracować optymalnie.

Oprócz terapii uciskowej można stosować leki, inne terapie lub zabiegi chirurgiczne.

Żyła powierzchowna ze zmianami chorobowymi
Sprawna żyła z pończochą uciskową

Produkty do leczenia dolegliwości żylnych

Kobieta idzie z rowerem przez miasto

Juzo Inspiration

Lifestyle i design w formie przezroczystych pończoch

 

Kobieta i mężczyzna noszą podczas podróży Juzo Soft

Juzo Soft

Twoje życie może być przyjemniejsze dzięki idealnemu towarzyszowi w leczeniu dolegliwości żylnych. Odpowiedni zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Turyści mają na sobie Juzo Adventure

Juzo Adventure

Uniwersalny towarzysz miłośników aktywności


 

Kobiety ćwiczą jogę w Juzo Move

Juzo Move

Opatentowana dzianina ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie

 

Kobieta w górach ma na sobie Juzo Dynamic

Juzo Dynamic

Niezawodna wytrzymałość


 

Juzo Basic

Juzo Basic

Sprawdzona jakość do codziennego stosowania

 

Juzo Ulcer Pro

Juzo Ulcer Pro

System podkolanówek do leczenia owrzodzenia żylnego podudzi