PL
 • International

 • English Version EN

Sprawdzona jakość

Medyczne środki pomocnicze Juzo  powstają z dzianin, na których można polegać. Pacjenci zawsze mogą liczyć na niezmiennie wysoką i skrupulatnie sprawdzoną jakość naszych produktów. 

Wyroby uciskowe Juzo są produkowane niemal wyłącznie w Niemczech i USA. Do ich produkcji stosuje się materiały najwyższej jakości, które podlegają najsurowszym normom jakościowym.  

Jako członek założyciel Stowarzyszenia Znaku Jakości, Juzo odegrało wiodącą rolę w definiowaniu specjalnych wymagań jakościowych dla produktów stosowanych w terapii uciskowej. Wymagania te są dziś częścią standardu RAL i podstawowym warunkiem włączenia do katalogu pomocy terapeutycznych. W 1998 roku firma Juzo jako jedna z pierwszych firm w branży wprowadziła ogólny system zarządzania jakością. Coroczne audyty przeprowadzane przez jednostkę certyfikującą potwierdzają niezmiennie wysoki standard jakości.

 

Tworzymy dzianiny, na których można polegać

Firma Juzo jest uprawniona do używania następujących znaków jakości:

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Jest to obowiązujący na całym świecie jednolity, niezależny system testowania i certyfikacji surowców tekstylnych, półproduktów oraz produktów końcowych na wszystkich etapach przetwarzania. Im bardziej intensywny jest kontakt produktu ze skórą, tym surowsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska musi on spełniać. Płasko- i okrągłodziane dzianiny uciskowe Juzo zostały posiadają certyfikat jakości produktów tekstylnych „Oeko-Tex Standard 100”. Dzięki temu Juzo może zagwarantować, że wszystkie składniki wyrobu są bezpieczne dla ludzi i środowiska oraz nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Wymagania „Oeko-Tex Standard 100” są znacznie bardziej rygorystyczne niż obowiązujące przepisy krajowe.

Logo Öko-Tex

Certyfikacja ISO

W 1998 roku firma Julius Zorn GmbH wprowadziła ogólny system zarządzania jakością i jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w branży była certyfikowana zgodnie z normami DIN EN ISO 46001. Juzo posiada obecnie certyfikaty DIN EN ISO 13485, będącej następcą normy DIN EN ISO 46001.
 

Znak jakości RAL

Medyczne pończochy uciskowe Juzo spełniają wymogi obowiązujących przepisów RAL. Wszystkie obowiązujące wytyczne dotyczące produkcji medycznych pończoch i rękawów uciskowych określono w przepisach dotyczących badań.
 
Dotyczą one na przykład: 
 

 • właściwości materiału (nieszkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego)
   
 • regularnych kontroli, przeprowadzanych np. przez Instytut Badawczy Hohenstein
   
 • właściwości elastycznych gumy w kierunku wzdłużnym i poprzecznym
   
 • klas ucisku 1-4 (w przypadku rękawów klasa ucisku 1-3)
   
 • produkcji pończoch standardowych i na miarę


   
Znak jakości RAL

Deklaracja zgodności

Julius Zorn GmbH jest producentem medycznych środków pomocniczych, takich jak odzież uciskowa, stabilizatory miękkie i ortezy. Wszystkie produkty Juzo zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne klasy ryzyka 1, czyli najniższej klasy ryzyka wg MDR. Jako producent wyrobów medycznych niskiego ryzyka Julius Zorn GmbH może w myśl załącznika VIII rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie produktów medycznych samodzielnie deklarować zgodność produktów z obowiązującymi wymaganiami rozporządzenia i wydawać deklarację zgodności.

Polityka środowiskowa Juzo – „Nasze wspólne „jutro”

Nasze serce bije na zielono – i nie mamy tu na myśli tylko naszych barw firmowych. 

Przejmujemy odpowiedzialność za środowisko, dbamy o ludzi i z entuzjazmem podchodzimy do oszczędzania energii, segregacji odpadów i recyklingu. Ponieważ tylko uczciwe tworzenie dzianin jest naprawdę perspektywiczne.

Fair gestrickt