DA
 • International

 • English Version EN

Gonartrose (knæledsartrose)


Hvad er gonartrose?

Ordet gonartrose er sammensat af gonato – det græske ord for knæ – og begrebet artrose.  Der er altså tale om en fremskreden, slitagebetinget nedslidning af knæleddet. I den forbindelse opstår der revner samt nedbrydning af brusken i leddet og som regel også slitage i tilstødende ledstrukturer som knogler, bånd og ledkapsler.  

Gonartrose, altså slidgigt i knæleddet, er blandt de hyppigste sygdomme i knæleddet. Da der er tale om en fremadskridende sygdom, og regenereringsevnen aftager i løbet af livet, stiger antallet af berørte personer med alderen. I Tyskland er i alt 5 millioner ramt af sygdommen, og ca. 2 millioner af dem lider af smerter. Især blandt dem over 60 år er antallet af berørte højt, og i denne aldersgruppe er langt flere kvinder end mænd ramt af sygdommen.  

Konsekvenserne af nedslidning og ødelæggelse af brusken i leddet er smerter, morgenstivhed, begrænset bevægelighed og ustabilitet i knæet. Jo tidligere en begyndende artrose opdages, desto mere effektivt kan den modvirkes. Hvis man sætter ind præventivt, kan man med målrettede øvelser undgå bruskskader.

Ved vedvarende knæsmerter bør du straks få råd og vejledning hos din læge, så behandling kan igangsættes så hurtigt som muligt.


Lokalisering af smerten

 • Hvis alle knæets tre afsnit er berørt, er der tale om en såkaldt pangonartrose.
 • Er det primært kun knæskalsleddet (patellofemoralt led), der er berørt, taler man om retropatellar artose.
 • Optræder nedslidningstegnene hovedsageligt på ydersiden, er der tale om lateral gonartrose. Foreligger der desuden en fejlstilling på grund af kalveknæ, er der tale om valgusgonartrose.
 • Der foreligger medial gonartrose, hvis artrosen begrænser sig til den side, der peger ind mod midten af kroppen. Ved kombination med en fejlstilling på grund af hjulbenethed taler man om varusgonartrose.

Årsager til gonartrose

Selvom skader på det hyaline ledbrusk først og fremmest optræder som aldersbetingede tegn på nedslidning, findes der dog andre årsager, der kan fremkalde artrose eller fremme videreudvikling af den. Ofte er der også tale om et samspil mellem forskellige faktorer.

 • Skader 

Ved knæskader som korsbåndsbrud, meniskskader eller brud i knæskallen kan brusken i leddet også blive påvirket. Frakturer, altså brud i låret eller underbenet, kan på grund af fejlbelastning have en negativ indvirkning.

 

 • Ledinfektion og -betændelse

Ledinfektion på grund af bakterier, men også kronisk betændelse (f.eks. reumatoid artritis) kan angribe strukturerne og medføre skader i leddet.

 

 • Fejlstilling

Medfødt fejlstilling, som det at være kalveknæet eller hjulbenet, kan medføre en øget, ensidig belastning og slitage af leddet.

 

 • Overbelastning

Fysiske aktiviteter, hvor der arbejdes meget i knæet eller bæres meget, kan fremme udviklingen af gonartrose.

 

 • Overvægt

Også overvægt er en risikofaktor og kan fremme optræden og videreudvikling af gonartrose.

 

 • Stofskiftesygdomme

Urinsyregigt er en stofskiftesygdom, hvor urinsyrekoncentrationen i blodet er forhøjet, og der derfor aflejres urinsyrekrystaller i leddene. Forstyrrelser i fedtstofskiftet kan også føre til overvægt.    

 

 • Neurologisk komponent

Manglende bevægelse eller ændrede bevægelsesmønstre, f.eks. efter sygdomme i nervesystemet, så som børnelammelse, lammelser efter et slagtilfælde eller en korsbåndsruptur, kan medføre udvikling af gonartrose.


Typiske tegn og symptomer på gonartrose

 • Igangsætningssmerter efter længere tids hvile  
 • Smerter ved gang på trappe samt ved gang på ujævnt terræn  
 • Belastningssmerter efter kraftig belastning eller ved løft og transport af tunge genstande  
 • Smerter efter at have siddet ned i længere tid    
 • Kraftigere symptomer i fugtigt, koldt vejr  
 • På et videreudviklet stadie også knirkende og knasende lyde under bevægelse (krepitation)

Stadier af gonartrose

Der findes forskellige metoder til inddeling af gonartrose i sværhedsgrader. Følgende liste bygger på Kellgren-Lawrence-Score, hvor tilstanden bestemmes ved hjælp af en konventionel røntgenoptagelse.
Et normalt, sundt knæ uden begrænsninger og smerte klassificeres som gonartrose i grad 0.


Hvordan diagnosticeres gonartrose?

Diagnosticeringen af gonartrose bygger på forskellige støttepunkter. Efter at symptomerne er blevet afklaret i en anamnesesamtale med patienten, undersøges bevægeligheden. For at lokalisere smerten mere nøjagtigt undersøges knæet.  Er der mistanke om slidgigt i knæet kan det ved hjælp af en røntgenundersøgelse eller andre billedskabende processer (f.eks. MR-scanning) konstateres, om og hvor kraftigt leddet allerede er beskadiget.

Patient under anamnesesamtale

Behandling af gonartrose  

Da slitagen af knæledsbrusken er degenerativ, kan sygdommen ikke helbredes. Derfor er målet med behandlingen at lindre smerterne, holde knæet bevægeligt og inddæmme videreudviklingen af artrosen.  

Ud over den konservative behandling kan der også foretages et operativt indgreb til bevarelse af leddet. På meget videreudviklede stadier af gonartrose kan det som sidste udvej også blive nødvendigt med et kunstigt knæ.

Helhedsorienteret behandling af gonartrose 

Som helhedsorienteret indsats kombinerer den konservative behandling forskellige muligheder lige fra brug af hjælpemidler og aflastning til fysioterapeutisk behandling og sund kost samt medicinsk behandling med NSAID, hyaluron og analgetika.

Øvelser, der giver stærke og sunde knæ 

For at styrke benene og dermed knæet eller for at støtte rehabiliteringen efter en skade, har vi samlet et par øvelser til dig. Dem kan du uden problemer udføre og integrere i din hverdag – helst hver dag. Har du en akut skade, bør du først drøfte det med din læge. Han kan fortælle dig, hvilke øvelser, der egner sig til dig.

Strækøvelser
 

Gentag strækøvelsen to gange på hvert ben.

 • Stå på ét ben. Knæet på det ben, som du står på, er bøjet let.
 • Tag fat om foden på det andet ben, og træk bagud i retning mod bagdelen.
 • Hold fast om foden med hænderne.
 • Hold denne position i ca. 20 sekunder, og skift derefter ben.

 

Bemærk: 
Ryggen skal under denne øvelse være ret.
 

Strækøvelse ved gonartrose
Styrkeøvelse ved gonartrose

Styrkeøvelser – udfaldsskridt 
 

Lav 12 udfaldsskridt, og gentag dette tre gange.

 • Stil dig med en hoftebreddes afstand mellem fødderne, og lad overkroppen være ret.
 • Spænd mavemusklerne.
 • Tag et langt skridt fremad med det ene ben.
 • Derved danner underbenet og låret på det forreste ben en ret vinkel.
 • Sænk det bageste ben langsomt, og stands, lige før det rører ved gulvet.
 • Hold denne position kortvarigt, og kom tilbage i udgangspositionen.
 • Skift ben efter hvert udfaldsskridt.

 

Bemærk: 
Ryggen skal under denne øvelse være ret.
 

Styrkeøvelser – knæbøjning
 

Lav 12 knæbøjninger, og gentag denne styrkeøvelse tre gange.

 • Stil dig med benene i lidt mere end en hoftebreddes afstand.
 • Sørg for at belaste begge ben lige meget.
 • Bøj benene let, og skub samtidig bagdelen bagud.
 • Gå kun så langt ned, at knæene bliver bag tåspidserne.
 • Hold denne position kortvarigt, og ret derefter kroppen op igen.

 

Bemærk: 
Hold ryggen ret under denne styrkeøvelse, og spænd mavemusklerne.

Knæbøjning ved gonartrose