DA
  • North America

  • United States EN
  • International

  • English Version EN

JuzoPro Ortoser til din hånd


Stabilisering, aflastning og styring med ortoser

JuzoPro Ortoser anvendes til stabilisering, aflastning og styring af syge eller skadede håndled eller fingre. Ortoserne er fremstillet i kvalitetsmaterialer, som er præcist tilpasset deres anvendelsesformål, og tilbyder optimal funktionalitet og bærekomfort. Alt efter indikation kan JuzoPro Ortoser aflaste og stabilisere leddet, eller også forhindre eller begrænse leddets bevægelse.

JuzoPro Manu

Håndledsortose til stabilisering i tre bevægelsesretninger

JuzoPro Manu Palmar

Håndledsortose til stabilisering i to bevægelsesretninger

JuzoPro Digitus

Fingerortose

JuzoPro Rhizo Soft

Tommelfingerortose til stabilisering af tomlens rod- og grundled.

JuzoPro Rhizo

Tommelfingerortose til immobilisering af tomlens rod-, grund- og yderled