DA
  • International

  • English Version EN

Erklæring om databeskyttelse iht. databeskyttelsesforordningen

1) Information om den datansvarliges indsamling af person- og kontaktoplysninger

1.1 Vi er glade for, at du har besøgt vores hjemmeside, og takker for interessen. Den efterfølgende tekst forklarer hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores websted. Personoplysninger er alle de oplysninger, der kan identificere dig som person.

1.2 Den dataansvarlige på denne hjemmeside ifølge databeskyttelsesforordningen (GDPR) er Julius Zorn GmbH, Juliusplatz 1, 86551 Aichach, Deutschland, Tel.: +49 (0)8251 901 0, E-Mail: info@juzo.de. Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

1.3 Den ansvarlige for dette websted har overladt databehandlingen til en databeskyttelsesansvarlig, der kan kontaktes på: "Fr. RA Sabine Schenk, Anwaltskanzlei Schenk Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Auf der Wies 18, 87727 Babenhausen, Tel: 08333 / 926936-0, Email: datenschutz@juzo.de"

1.4 Denne hjemmeside anvender af sikkerhedsmæssige årsager og til beskyttelse af personoplysninger og andet fortroligt indhold (f.eks. bestillinger og forespørgsler til den ansvarlige) en TLS/SSL forbindelse. Du kan genkende forbindelsen på sekvensrækkefølgen https:// og hængelåsen i browserens adresselinje.

2) Dataindsamling ved besøg på vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside til indhentning af information, dvs. at du ikke registrerer dig eller på anden måde videregiver informationer, indsamler vi kun de oplysninger, som din browser videregiver vores server (de såkaldte „serverlogfiler“). Hvis du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger, der er nødvendige for os, så vi teknisk set er i stand til at vise dig hjemmesiden:

- Vores besøgte hjemmeside 
- Dato og tidspunkt for besøget 
- Mængde af de sendte data i bytes 
- Kilde/henvisning, der har ført dig til hjemmesiden 
- Anvendt browser 
- Anvendt styresystem 
- Anvendt IP-adresse (Anvendt IP-adresse (i givet fald: i anonymiseret form)

Vi behandler personoplysninger jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR, fordi vi ønsker at forbedre stabiliteten og funktionaliteten på vores hjemmeside. Vi hverken videregiver dataoplysninger eller anvender dem på anden måde. Vi forbeholder os dog ret til efterfølgende at kontrollere servelogfilerne, dersom konkrete omstændigheder tyder på ulovlig adfærd.

3) Cookies

3.1 For at gøre besøget på vores hjemmeside attraktivt og for at give dig mulighed for at anvende bestemte funktioner, anvender vi på forskellige sider de såkaldte cookies. Det er små tekstfiler, der lagres på dit terminaludstyr. Nogle af de cookies, vi anvender, slettes igen, når browseren lukkes ned (såkaldte besøgscookies). Andre cookies (tredjepartscookies) gemmes på dit terminaludstyr og giver os eller vores partnere mulighed for at genkende din browser ved næste besøg (permanente cookies). Når der anbringes cookies, så indsamler og behandler disse individuelt bestemte brugerinformationer, så som browser- og lokaliseringsdata, samt IP-adresse. Permanente cookies slettes automatisk efter udløbet af en defineret periode, der kan være forskellig alt efter cookie. 

Cookies anvendes bl.a. til at lette ordreprocessen ved at gemme indstillingerne (fx for at huske indholdet i den virtuelle indkøbskurv til næste gang hjemmesiden besøges). Hvis der gennem enkelte cookies, som vi har implementeret, også behandles personoplysninger, så behandles disse jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR enten til gennemførelse af kontrakten eller jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR til varetagelse af vores interesse i at levere den bedst mulige service på hjemmesiden, samt til at gøre besøget på hjemmesiden kundevenligt og effektivt.

Vi samarbejder med reklamepartnere, der hjælper os med at gøre vores tilbud på nettet mere interessant for dig. Når du besøger vores hjemmeside, gemmes der derfor også cookies fra partnervirksomheder på din harddisk (tredjeparts-cookies). I de følgende afsnit beskrives brugen af disse cookies og omfanget af de indsamlede oplysninger individuelt og særskilt.

Bemærk venligst, at du kan indstille din browser, så du bliver informeret om placeringen af cookies, og at du i hvert enkelt tilfælde kan bestemme, om du vil tillade cookies, eller om du vil tillade brug i bestemte tilfælde, eller om du generelt vil blokere dem. Hver browser har forskellige parametre for, hvordan cookie-indstillingerne forvaltes. Dette er beskrevet under menuen Hjælp i Indstillinger, hvor du kan læse, hvordan du ændrer cookie-indstillingerne. De findes på følgende links under den enkelte browser.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647 
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=da_DK 
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Vær opmærksom på, at hvis du ikke accepterer cookies, kan vi ikke garantere, at vores hjemmeside fungerer optimalt.

3.2 Cookie declaration

4) Kontakt

Når du tager kontakt til os (fx via kontaktformular eller e-mail), indsamles der personoplysninger. På selve kontaktformularen kan du se, hvilke oplysninger, der indsamles ved udfyldelse af formularen. Disse oplysninger gemmes og anvendes udelukkende til at besvare din anmodning fx til kontaktoptagelse og den dertil knyttede tekniske administration. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er vores legitime interesse i besvarelsen af din anmodning, jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis du tager kontakt, fordi du ønsker at indgå en aftale, så anvendes også retsgrundlaget i art. 6, stk. 1, litra b i GDPR til databehandlingen. Dine oplysninger slettes efter, at din anmodning er blevet behandlet, hvilket er tilfældet, hvis det under omstændighederne kan udledes, at det berørte forhold er blevet behandlet, og såfremt det ikke strider mod reglerne om opbevaringspligt af personoplysninger.

5) Brug af sociale medier

5.1 LinkedIn-plugin som Shariff-løsning

På vores websted bruger vi såkaldte Social Plugins (”Plugins”) fra onlinetjenesten LinkedIn, der drives af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (”LinkedIn”).

Med henblik på beskyttelsen af dine oplysninger, når du besøger vores websted, er disse knapper ikke fuldt integreret som plugins. De er kun integreret på siden ved hjælp af et HTML-link. Ved denne form for integration sikres det, at der ikke bliver oprettet en forbindelse til LinkedIns servere med det samme, når du åbner en side på vores websted, der indeholder denne type knapper. Når du klikker på knappen og dermed giver dit samtykke, åbnes et nyt browservindue, og siden fra LinkedIn hentes, hvor du (evt. efter indtastning af dine login-oplysninger) kan interagere med de derværende plugins. 

Retsgrundlaget for brugen af LinkedIn-pluginen med Shariff-løsning er art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. En videregivelse af dine personoplysninger til tredjepart sker kun, efter at du har klikket på knappen, og du på den måde har givet dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. 

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og LinkedIns efterfølgende behandling og brug af oplysningerne samt dine rettigheder i denne forbindelse og indstillingsmulighederne med henblik på beskyttelse af dit privatliv fremgår af LinkedIns databeskyttelseserklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vedrørende overførslen af oplysninger fra EU til USA henviser Linkedin, som vi har indgået en aftale med, til såkaldte standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen, som skal sikre overholdelsen af det europæiske databeskyttelsesniveau i USA.


5.2 Pinterest-plugin med Shariff-løsning

På sælgerens websted bruges såkaldte sociale plugins ("plugins") fra det sociale netværk Pinterest, der føres af Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA („Pinterest“).

For at dine oplysninger beskyttes yderligere, når du besøger vores websted, er disse knapper ikke integreret ubegrænset som plugins i siden, men kun når du anvender et HTML-link. Denne måde at integrere på sørger for, at der ikke oprettes forbindelse til Pinterests servere, når du besøger en side på vores websted, hvor sådanne knapper findes. Når du klikker på knappen og dermed giver dit samtykke, åbnes et nyt browservindue, og siden fra Pinterest hentes, hvor du (evt. efter indtastning af dine login-oplysninger) kan interagere med de derværende plugins. 

Retsgrundlaget for brugen af Pinterest-pluginen med Shariff-løsning er art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. En videregivelse af dine personoplysninger til tredjepart sker kun, efter at du har klikket på knappen, og du på den måde har givet dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. 

Oplysninger om formålet med og omfanget af indsamling af data, Pinterests yderligere behandling og brug af oplysninger samt dine rettigheder og mulige indstillinger til at beskytte dit privatliv i den forbindelse findes i Pinterests oplysninger om databeskyttelse: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Vedrørende overførslen af oplysninger fra EU til USA henviser Pinterest, som vi har indgået en aftale med, til såkaldte standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen, som skal sikre overholdelsen af det europæiske databeskyttelsesniveau i USA. 

6) Avendelse af videoer

Anvendelse af YouTube-videoer
Dette websted bruger YouTubes integreringsfunktion til at vise og afspille videoklip fra udbyderen „YouTube“, som tilhører Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“).

Her gælder den udvidede beskyttelse af dataoplysninger, som ifølge udbyderen betyder, at brugeroplysninger ikke lagres før videoklippet afspilles. Hvis et integreret YouTube-videoklip startes, bruger „YouTube“ cookies til at indsamle af oplysninger om brugerens adfærd. Ifølge ”YouTube” bruges de bl.a. til at registrere videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre misbrug. Hvis du er logget på Google, knyttes dine personoplysninger direkte til din konto, når du klikker på et videoklip. Hvis du ikke vil have, at YouTube knytter dine personoplysninger til din profil, skal du logge af, inden du aktiverer knappen. Google gemmer dine oplysninger (selv hvis du ikke er logget på) som brugerprofiler og analyserer dem. En sådan analyse foregår i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på grundlag af Googles berettigede interesse i at indføje af personlig reklame, markedsundersøgelse og/eller designe webstedet efter behov. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af sådanne brugerprofiler, men det kræver at du henvender dig hos YouTube. 

Uanset om den indlejrede video afspilles eller ej, oprettes en forbindelse til Googles netværk „DoubleClick“, hver gang dette websted hentes, hvilket muligvis medfører yderligere behandling af data, som vi ikke har indflydelse på. 

Flere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger hos „YouTube“ findes i udbyderens erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på: www.google.com/policies/privacy/

Al form for behandling af personoplysninger, som er beskrevet ovenfor, udføres kun, hvis du iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil. 

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. For at trække dit samtykke tilbage skal du deaktivere denne tjeneste i den "Cookie-Consent-Tool", der er stillet til rådighed på websiden. Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med Google vedrørende brugen af YouTube-videoer. Med denne aftale forpligter Google sig til at beskytte personoplysningerne om de personer, der besøger siden, og til ikke videregive disse oplysninger til tredjepart. 

Vedrørende overførslen af oplysninger fra EU til USA henviser Google til såkaldte standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen, som skal sikre overholdelsen af det europæiske databeskyttelsesniveau i USA. 

7) Webanalysetjenester

7.1 Google Universal Analytics
Dette websted bruger Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", som er tekstfiler, der gemmes på din computer og gør at vi kan analysere hvordan du bruger webstedet. De oplysninger om hvordan du bruger dette websted (herunder den forkortede IP-adresse), der genereres af cookien, sendes som regel til en Google-server i USA, hvor de gemmes.

Dette websted bruger udelukkende Google Analytics med den udvidede funktion "_anonymizeIp()" som gør, at IP-adresser kun behandles i en forkortet form, så oplysningerne ikke kan sættes direkte i forbindelse med en person. Denne udvidelse gør, at Google forkorter din IP-adresse inden for den Europæiske Unions medlemsstater eller andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hele IP-adressen overføres kun til en Google-server i USA i undtagelsestilfælde og forkortes der. I disse undtagelsestilfælde sker behandlingen i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på grundlag af vores berettigede interesse i statistisk analyse af brugeradfærd til optimering og markedsføring.

Google bruger disse oplysninger på vores vegne for at analysere hvordan du bruger webstedet, lave rapporter om aktivitet på hjemmesiden og tilbyde os yderligere tjenester i forbindelse med brug af webstedet og internettet. Den IP-adresse, der overføres fra din browser i forbindelse med Google Analytics, sættes ikke i forbindelse med andre data fra Google.

Du kan forhindre lagring af cookies ved at ændre din browsers indstillinger tilsvarende; dog gør vi dig opmærksom på, at det i så fald kan være at du ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted. Desuden kan du forhindre at Google registrerer de data, der genereres af cookien om hvordan du bruger webstedet (herunder din IP-adresse) og at Google behandler disse data ved at hente og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Som alternativ til browser-pluginnet eller i browserne på mobile enheder, kan du klikke på følgende link for at oprette en opt-out-cookie, som forhindrer fremtidig indsamling af dine data gennem Google Analytics (opt out fungerer kun i denne browser og kun for dette domæne; hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på linket igen):

Dette websted bruger desuden Google Analytics til en cross-device-analyse af besøgsstrømmen, der gennemføres via et bruger-id. Du kan slå cross-device-analysen af din brug fra i din kundekonto under „Mine oplysninger“, „personlige oplysninger“.

Du kan foretage deaktivering med en Google internetbrowser ((https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)). Som alternativ til browser-pluginnet eller i browserne på mobile enheder, kan du klikke på følgende link for at oprette en opt-out-cookie, som forhindrer fremtidig indsamling af dine data gennem Google Analytics (opt out fungerer kun i denne browser og kun for dette domæne; hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på linket igen):

Flere oplysninger om behandlingen af brugeroplysninger hos Google Analytics findes i Googles erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

7.2 Mouseflow (Mouseflow ApS) 
Dette websted gør brug af Mouseflow, som er et webanalyseværktøj fra Mouseflow ApS, Flæsketorvet 68, 1711 København, Danmark, til registrering af tilfældigt udvalgte enkeltbesøg (kun med pseudonymiseret IP-adresse). På denne måde oprettes en log over musbevægelserne og klik med henblik på at registrere enkelte besøg på webstedet og dermed udlede mulige forbedringer af webstedet. Hvis der bliver behandlet personoplysninger i denne forbindelse, sker det i henhold til punkt 6, afsnit 1, bogstav f i den generelle forordning om databeskyttelse på baggrund af vores berettigede interesse i statistisk analyse af brugeradfærden med henblik på optimering.

De behandlede oplysninger bliver ikke videregivet til tredjeparter.

Du kan til enhver tid gøre permanent indsigelse med Mouseflows webanalyse ved at indstille en opt-out-cookie, som du kan downloade fra følgende link og installere på dit apparat: www.mouseflow.de/opt-out/

Nærmere oplysninger og Mouseflows databeskyttelsesbestemmelser kan du finde her: http://mouseflow.com/privacy/
Denne opt-out-cookie bliver sat af Quantcast.

8) Sonstig

8.1 Google Maps
På vores website anvender vi Google Maps (API) fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Google Maps er en webtjeneste til visning af interaktive (land-)kort, med henblik på visuel præsentation af geografiske informationer. Via brugen af denne tjeneste vises vores fysiske placering, hvilket gør det er nemmere at finde vej til os.

Allerede i forbindelse med indlæsningen af diverse undersider integreret i Google Maps, sendes informationer om din brug af vores website (som f.eks. din IP-adresse) videre til Googles server, hvor oplysningerne gemmes. Her kan det også forekomme, at data overføres til Google LLC. i USA. Dette sker uanset om du er logget ind på en brugerkonto hos Google eller slet ikke har en brugerkonto hos Google. Hvis du er logget ind på Google, kobles dine data direkte sammen med din brugerkonto. Hvis du ikke ønsker denne sammenkobling af dine data, skal du logge ud inden du klikker på knappen. Google gemmer dine data (også selvom du ikke er logget ind) som brugerprofil og analyserer disse data. En sådan analyse finder især sted i henhold til artikel 6, afsnit 1 lit. f i GDPR med udgangspunkt i Googles berettigede interesse i at anvende personaliserede reklamer, markedsforskning og/eller brugertilpasset visning af sit website. Du kan gøre indsigelse mod oprettelsen af denne brugerprofil, og skal i den forbindelse henvende dig til Google.

Hvis du ikke er indforstået med den fremtidige videreformidling af dine data til Google i forbindelse med brugen af Google Maps, har du mulighed for at deaktivere webtjenesten Google Maps fuldstændigt. Dette gør du ved at deaktivere JavaScript i din browser. Google Maps, og dermed også kortvisningen, kan i så fald ikke længere anvendes via denne internetside.

Du kan læse Googles brugervilkår på https://developers.google.com/maps/terms?hl=en, brugervilkårene for Google Maps finder du på https://maps.google.com/help/terms_maps.html
Du finder udførlige oplysninger om databeskyttelse vedrørende anvendelsen af Google Maps på Googles internetside ("Google Privacy Policy"): https://privacy.google.com/intl/da/index.html#

 

Al form for behandling af personoplysninger, som er beskrevet ovenfor, udføres kun, hvis du iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil. Uden dette samtykke må Google Maps ikke anvendes, mens du besøger siden. 

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. For at trække dit samtykke tilbage skal du deaktivere denne tjeneste i den "Cookie-Consent-Tool", der er stillet til rådighed på websiden. Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med Google vedrørende brugen af Google Maps. Med denne aftale forpligter Google sig til at beskytte personoplysningerne om de personer, der besøger siden, og til ikke videregive disse oplysninger til tredjepart. 

Vedrørende overførslen af oplysninger fra EU til USA henviser Google til såkaldte standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen, som skal sikre overholdelsen af det europæiske databeskyttelsesniveau i USA. 


8.2 Google reCAPTCHA
På dette websted anvender vi også reCAPTCHA-funktionen fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (”Google”). Denne funktion er først og fremmest beregnet til at registrere, om en indtastning foretages af en fysisk person, eller om der er tale om misbrug i form af maskinel eller automatisk behandling. Denne tjeneste omfatter overførsel af IP-adressen og evt. andre oplysninger til Google, som Google har brug for til tjenesten reCAPTCHA. Denne overførsel sker i henhold til af punkt 6, afsnit 1, bogstav f i den generelle forordning om databeskyttelse på baggrund af vores berettigede interesse i bestemmelse af den personlige vilje bag handlinger på internettet og til forebyggelse af misbrug og spam. I rammerne om brugen af Google reCAPTCHA kan det forekomme, at personrelaterede oplysninger overføres til Google LLC. i USA.

Nærmere oplysninger om Google reCAPTCHA og Googles databeskyttelseserklæring kan findes på adressen: https://privacy.google.com/intl/da/index.html.

I det omfang det er retligt påkrævet, har vi iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR indhentet dit udtrykkelige samtykke til den ovennævnte behandling af dine data. Uden dette samtykke må Google reCAPTCHA ikke anvendes, mens du besøger siden. 

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. For at trække dit samtykke tilbage skal du deaktivere denne tjeneste i den "Cookie-Consent-Tool", der er stillet til rådighed på websiden. Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med Google vedrørende brugen af Google reCAPTCHA. Med denne aftale forpligter Google sig til at beskytte personoplysningerne om de personer, der besøger siden, og til ikke videregive disse oplysninger til tredjepart. 

Vedrørende overførslen af oplysninger fra EU til USA henviser Google til såkaldte standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen, som skal sikre overholdelsen af det europæiske databeskyttelsesniveau i USA. 

9) Dine rettigheder

9.1 Den gældende lovgivning om databeskyttelse giver dig omfattende rettigheder over for den dataansvarlige når det drejer sig om behandling af dine personlige oplysninger (ret til indsigt og intervention), og beskrives efterfølgende:

- Ret til indsigt jf. Art. 15 i GDPR. 
- Ret til berigtigelse jf. Art. 16 i GDPR. 
- Ret til sletning jf. Art. 17 i GDPR. 
- Ret til begrænsning af behandling jf. Art. 18 i GDPR. 
- Ret til underretning jf. Art. 19 i GDPR. 
- Ret til dataportabilitet jf. Art. 20 i GDPR. 
- Ret til at trække sit samtykke tilbage jf. Art. 7, stk. 3 i GDPR. 
- Ret til at klage jf. Art. 77 i GDPR.

9.2 RET TIL INDSIGELSE 

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED EN INTERESSEAFVEJNING PÅ GRUNDLAG AF EN OVERORDNET BERETTIGET INTERESSE, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION, MED FREMTIDIG VIRKNING.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, STANDSER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER. VI KAN DOG FORTSÆTTE BEHANDLINGEN, HVIS VI KAN PÅVISE VÆGTIGE, LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, DER GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG FOR, AT RETSKRAV KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES. 

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYNINGER TIL SÅDAN MARKEDSFØRING. DU KAN GØRE INDSIGELSE SOM BESKREVET OVENFOR. 

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, INDSTILLER VI BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE OPLYSNINGER TIL DIREKTE MARKEDSFØRING.

Du kan naturligvis når som helst gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til brug for reklame og dataanalyse. Vedrørende indsigelse mod reklame kan du kontakte os via følgende kontaktoplysninger:

Julius Zorn GmbH
Juliusplatz 1
86551 Aichach
Tyskland 
Telefon: +49 (0) 8251 901 0
E-mail: info@juzo.de 
Direktør: Annerose Zorn, Uwe Schettler, Jürgen Gold

10) Periode for lagring af personoplysninger

Perioden for lagring af personoplysninger bestemmes af den opbevaringsperiode, der er fastsat i den respektive lovgivning (f.eks. handels- og skatteretlige opbevaringsperioder). Når fristen er udløbet, slettes de pågældende oplysninger rutinemæssigt, såfremt de ikke længere er nødvendige for at opfyldelse eller indgå aftalen og/eller, at vi ikke har nogen legitim interesse i at lagre dem yderigere.

11) Databehandling i forbindelse med bestillingsafvikling

11.1 For at kunne afvikle din bestilling arbejder vi sammen med nedenstående serviceudbydere, som helt eller delvist hjælper os med gennemførelsen af indgåede kontrakter. Til disse serviceudbydere overføres visse personoplysninger på betingelse af nedenstående informationer.

De personoplysninger, vi har indsamlet, sendes i forbindelse med kontraktafviklingen videre til det leverende transportfirma, i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere varen. Dine betalingsoplysninger giver vi i forbindelse med betalingsafviklingen videre til det pengeinstitut, der håndterer betalingen, i det omfang det er nødvendigt for at kunne gennemføre betalingen. Såfremt der anvendes betalingstjenester, informerer vi eksplicit om dette i det følgende. Retsgrundlaget for videregivelse af oplysningerne er art. 6 stk. 1 litra b GDPR.

11.2 Gennemførelse af kreditværdighedsundersøgelser

- Creditreform Augsburg
Hvis vi har udlæg (f.eks. ved betaling via faktura efter at varerne er leveret), forbeholder vi os retten til at udføre en kreditværdighedsundersøgelse på basis af matematisk-statistiske metoder for at sikre vores legitime interesse i konstatering af vores kunders betalingsevne. De personoplysninger, der kræves til en kreditværdighedsundersøgelse, videresender vi i henhold til art. 6 stk. 1 litra f GDPR til følgende serviceudbyder:
Creditreform Augsburg Frühschutz & Wipperling KG
Beethovenstraße 4
86150 Augsburg
Kreditværdighedsoplysningen kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte score-værdier). I det omfang der medtages score-værdier i resultatet af kreditværdighedsoplysningen, grunder disse værdier i en videnskabeligt anerkendt matematisk-statisk metode. I beregningen af score-værdierne medtages blandt andet, men ikke udelukkende, adresseoplysninger. Resultatet af kreditværdighedsundersøgelsen med hensyn til den statistiske sandsynlighed for manglende betaling bruger vi til at træffe beslutning om begrundelse, gennemførelse eller afslutning af et kontraktforhold.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger ved at meddele dette til den ansvarlige for databehandlingen eller til ovennævnte kreditoplysningsbureau. Vi har dog fortsat ret til at behandle dine personoplysninger, såfremt dette er nødvendigt for den kontraktmæssige betalingsafvikling.
Databeskyttelseserklæring fra Creditreform Augsburg: https://www.creditreform.de/augsburg/datenschutz

- IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH
Vi overfører dine oplysninger i tilfælde af en kreditrisiko (navn, adresse, mailadresse, oplysninger om virksomheden og eventuelt kontrakt- og fordringsoplysninger) for at kunne udføre en kreditværdighedsundersøgelse samt kontrollere muligheden for at levere post til den oplyste adresse og til eventuel inkassobehandling til IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen, og eventuel til yderligere samarbejdende kreditoplysningsbureauer. Retsgrundlaget for denne overførsel er artikel 6 I b GDPR og artikel 6 I f GDPR. Overførsler på grundlag af artikel 6 I f GDPR må kun ske, i det omfang dette er nødvendigt for at kunne varetage vores virksomheds legitime interesser, og for så vidt de legitime interesser, rettigheder og frihedsrettigheder hos den pågældende person, som kræver beskyttelse af personoplysningerne, ikke går forud.

For at kunne træffe beslutning om begrundelse, gennemførelse eller afslutning af kontraktindholdet indsamler eller anvender vi desuden automatisk genererede sandsynlighedsværdier, hvis beregninger blandt andet kan indeholde adresseoplysninger. Detaljerede oplysninger vedrørende vores kontraktpartner, IHD, i forbindelse med art. 14 GDPR, det vil sige forretningsformål, formålet med datalagring, retsgrundlaget, modtagerne af data fra IHD, retten til oplysning om gemte personoplysninger og retten til sletning og berigtigelse samt profilering finder du på www.ihd.de/datenschutz/. Oplysningerne vedrørende ovennævntes kontraktpartnere inden for kreditoplysningsbureauer finder du på: www.ihd.de/datenschutz#vertragspartner.

 

Version: 30.06.2021