DA
  • North America

  • United States EN
  • International

  • English Version EN

JuzoPro Ortoser til dit knæ


Præcist tilpasset dig og dine behov

Ortoser er terapeutiske hjælpemidler, som stabiliserer det skadede led og styrer dets bevægelser: lige fra stabilisering af ledfunktionen over fuldstændig immobilisering til præcis indstilling af bevægelsesvinklens grader. JuzoPro Ortoser er specielt tilpasset de krav, der stilles til behandlingen, og understøtter således et vellykket behandlingsresultat.

JuzoPro Immo 0° / 20° / 20° Plus

Knæimmobiliseringsskinner i forskellige bøjningsvinkler

JuzoPro Genu Soft

Blød knæortose til stabilisering

JuzoPro Genu TT

Knæortose til mobilisering