SV
 • International

 • English Version EN

Ärrbehandling: Information och tips 
allt om huden och ärr

Vår ambition: Ditt välbefinnande

Vi vill hjälpa dig att må bättre. Här får du veta allt om ärr och ärrbehandling. Ärrbehandling är komplext och väcker ofta många frågor hos de drabbade, men även hos deras anhöriga. Hur är huden uppbyggd, hur och varför uppkommer ärr? Hur kan ärr behandlas och hur kan en ärrbehandling hjälpa dig? Vi ska försöka besvara många av dina frågor och hjälpa dig så att du kan leva så bra som möjligt – för Freedom in Motion!
 

Hur är huden uppbyggd?

hudens lager


Hudens uppbyggnad är komplex. Uppbyggnaden är densamma på alla ställen. Den består av tre lager (överhud, läderhud och underhud). Varje lager har olika uppgifter. Huden är olika tjock på olika delar av kroppen. Huden i ansiktet eller på handryggen är mycket tunnare än t.ex. på låren.

Överhuden: Skydd och immunorgan

Hudens översta lager (latin: epidermis) är kroppens skyddande sköld, trots att det är mycket tunt. Epidermis är det hudlager som man uppfattar som hud. Överhudens uppgift är att skydda kroppen mot yttre påverkan, t.ex. UV-strålning eller skadliga ämnen. Mikroorganismer som bakterier kan inte tränga in i huden om överhuden är intakt. Dessutom förhindrar överhuden att kroppen torkar ut. Överhudens celler förnyas hela tiden och har en livscykel på ca en månad. Därefter dör de och lossnar från hudytan.

Läderhud: Nätverk och transportsystem

Direkt under överhuden finns läderhuden (latin dermis). Den är tjockare än det översta hudlagret och mycket kraftig, elastisk och slitstark tack vare kollagen- och elastinfibrer. I motsats till epidermis innehåller detta lager nervceller samt blod- och lymfkärl. Läderhuden ser bland annat till att beröring som smek, tryck, smärta, temperatur eller klåda känns. Blodkärlen i dermis reglerar även kroppstemperaturen.

Underhuden: Hudens fettlager

Underhuden (latin subcutis) består till största delen av fettvävnad som lagrar energi, skyddar kroppen mot kyla och fungerar som skydd. Detta hudlager är olika tjockt på olika delar av kroppen. I subcutis finns också hårrötter och talg- och svettkörtlar.

Bra att veta

 • Babyhud är ca 20 till 30 % tunnare än en vuxens hud. Babyhuden består visserligen av samma antal hudlager, men de olika lagren är betydligt tunnare. Därför är den extra ömtålig och känslig. 
 • Kvinnors hud har en annan uppbyggnad än männens. Mannens överhud är mycket tjockare än en kvinnas. Dessutom är kollagenet tätare hos män och omsluter betydligt färre fettdepåer.

Ärrbildning: Varför uppstår ärr?

Alla skador på huden lämnar spår i form av ärr. Om skadan bara är ytlig eller liten märks dessa ärr knappt. Men om en stor yta av huden
berörs eller om skadan når ner till de djupa hudlagren kan synliga ärr bli kvar. Dessa kan leda till stora begränsningar i det dagliga livet. Patienter hanterar sina ärr på olika sätt. Ofta spelar den personliga historiken bakom ärret en stor roll. En ärrbehandling bör inte bara syfta till att återfå rörligheten, utan även
till att återställa estetiken. Oavsett om ärret är stort eller litet kan det påverka livskvaliteten avsevärt. Därför kan alla ärr behandlas för att man ska kunna påverka ärrkvaliteten optimalt.

Hur ärr uppkommer

Om huden skadas på grund av olyckor, operationer eller sjukdomar försöker organismen att reparera dessa skador. Men funktionen blir ofta inte densamma som före skadan. Det lyckas bara om det inte finns några samexisterande sjukdomar som kan försvåra reparationen av huden. Vid ytliga skador som endast berör överhuden (latin epidermis) kan sår läka helt utan att efterlämna spår (epitelial sårläkning). Sådana skador i överhuden kan t.ex. vara solskador eller ytliga skrubbsår. Om djupare hudlager berörs, som t.ex. vid operationer, bildas ett ärr efter sårläkningens olika faser. Sårläkningen beror på sårets typ, storlek och djup.

Bild på hudens lager i inflammationsfasen

                      Bild 1 visar inflammationsfasen 

Bild på hudens lager i nybildningsfasen

                      Bild 2 Nybildningsfasen

Bild på hudens lager i mognadsfasen

                        Bild 3 visar mognadsfasen

Sårläkningsfaserna för ett ärr

För att förstå hur ärr uppstår i den sista fasen av sårläkningen kan det hjälpa att titta lite närmare på sårläkningsprocessen.


1. Inflammationsfasen

Omedelbart efter en skada ökar blodets koagulering, kroppen försöker stilla blödningen som uppstår och samtidigt avlägsna bakterier från såret och förhindra att de kommer in i såret. Denna fas kan ta upp till tre dagar.


2. Nybildningsfasen

Några dagar efter skadan börjar kroppen att bygga upp kärl och vävnad på nytt (granulationsvävnad) i syfte att så snabbt som möjligt försluta såret.
 

3. Mognadsfasen

Mellan den femte och tionde dagen efter att såret uppstod börjar den sista fasen. Såret försluts på ytan. I denna sista sårläkningsfas börjar ärrbildningen. Mognadsfasen kan vara i flera veckor eller månader.

Ärren som uppstår under mognadsfasen kan vara ett problem, inte bara i estetiskt hänseende. På de ställen på huden där ärr har bildats är huden mindre elastisk på grund av förtjockningar, sammandragningar och förhårdnader.

Bra att veta

 •  Ärrvävnad kan förändras i upp till två år efter det att ärret uppkom.
 •  Under denna tid kan ärrbehandlingen påverka ärrets egenskaper positivt. Precis i början av ärrbildningen, dvs. när ärret är omoget, kan det gör att både klåda och smärtor minskas.

Faktorer för ärrkvalitet

Det ena ärret är inte det andra likt. Om man skulle iaktta sårläkningen av ett exakt likadant sår hos två olika personer, skulle ärret inte se exakt likadant ut. Själva ärret eller dess utseende och utveckling beror på de mest skiftande faktorer och en del av dem går att påverka.

Kan påverkas

Mobilisering
Beroende på typen av och svårighetsgraden hos skadan som orsakade ärret kan det till en början vara nödvändigt med passiv rörelseträning med hjälp av en terapeut. En mobilisering av ärret och omgivande områden ökar genomflödet av blod, bindväven blir lösare, mjukare och smidigare. Det gör att ärrkvaliteten förbättras.

 Undvika sol
Nya ärr bör aldrig utsättas för direkt solljus eftersom de då kan missfärgas i en mörkare färg. Huden bör alltid skyddas med kläder som inte släpper igenom solljus eller kompressionsprodukter och/eller sunblock.

 
Kompressionsbehandling
Att använda kompressionsprodukter varje dag har en positiv effekt på ärrkvaliteten och kan främja läkningen och minska risken att ärren ökar i omfattning.

 
Silikonprodukter och salvor
Silikonpads och speciella salvor har en positiv effekt på ärrvävnaden. De håller ärrvävnaden fuktig och smidig och kan främja läkningen. 

Kan inte påverkas  

 • Lokalisering
  Ärr på kroppsdelar som ofta är i rörelse utsätts ständigt för dragkrafter. Denna varaktiga dragspänning kan leda till att ärret får oönskade egenskaper.

 • Ålder
  Sår läker sämre när man blir äldre eftersom hudstrukturen förändras. Elasticitet och fettlager minskar och blodtillförseln minskar. Barn och ungdomar har en tendens att få tjockare och grövre ärr eftersom det ofta bildas för mycket ny bindväv.

 • Hudtjocklek
  Tjockare hud bildar synliga och mer framträdande ärr. Hudtjockleken ökar från barndomen och minskar från och med 65 års ålder.

 • Hudtyp och härkomst
  Människor av afrikansk och asiatisk härkomst har lättare att bilda ärr som även ökar i omfattning. Detta på grund av att de bildar mycket ny bindväv.

 • Ytterligare sjukdomar
  Samexisterande eller redan befintliga sjukdomar (cirkulationsstörningar, diabetes etc.) har en negativ effekt på ärrbildningen.
Kvinna med ett thoraxbandage som tar på sig en jacka

Vilka typer av ärr finns det?

Beroende på skada och efterföljande sårläkning kan olika typer av ärr uppstå. De skiljer sig åt både vad gäller utseende och form.


Hypertrofiska ärr
Upphöjda, rödaktiga eller till och med tjocka ärr kallas för hypertrofiska ärr. De uppkommer genom överflödig nyproduktion av bindväv som bildar iögonfallande och tjocka ärr. De ökar i omfång inom det ursprungliga sårområdet, dvs. ärren förändras inte okontrollerat.

Hypertrofiska ärr kan gå tillbaka spontant efter en längre tid. En anpassad ärrbehandling
kan bidra till denna återgång. Den vanligaste orsaken till hypertrofiska ärr är stora dragkrafter som har påverkat under sårläkningen. Detta gäller särskilt för leder.


Keloidärr (keloider)

Precis som hypertrofiska ärr utmärker sig även keloider genom att ärrvävnaden ökar. Men vid keloider växer ärrvävnaden även utanför sårområdet och fortsätter ibland att växa efter det att såret har läkt. Tillväxten kan också börja flera månader senare. Orsaken till detta är okontrollerad och kraftig ökning av bindväven.

Ökningen avstannar efter en viss tid och den uppkomna keloiden går inte tillbaka. Området är rött eller mörkare än övrig hud och kan också klia eller göra ont.

En keloid uppstå igen efter att den har tagits bort kirurgiskt. Därför är en ärrbehandling som delvis kombinerar olika behandlingsmetoder viktig för bra resultat på lång sikt.

Atrofiska ärr
I motsats till de två nämnda ärrtyperna är ärrytan insjunken vid atrofiskt ärr. Ärret ligger lägre än omgivande hud.

Det bildas för lite bindväv för att fylla ut såret helt. Atrofiska ärr uppstår i synnerhet vid svårläkta sår, t.ex. efter akne, och syns ofta i ansiktet.

Viktigt

Det krävs tid och tålamod för att förbättra ärr. Det går inte att få bort ärr helt. Tappa inte modet om ärret inte genast ser ut som du vill eller om du inte genast ser tydliga förändringar vid ärrbehandling. Ett sätt att märka även mindre framsteg är att dokumentera förloppet med foton. Då kan du jämföra förändringarna under behandlingens gång.


De fyra grundpelarna inom ärrbehandling

Inom plastikkirurgin

Alla kirurgiska ingrepp lämnar synliga spår på huden. I många fall kan en ändamålsenlig och omfattande ärrbehandling vara nödvändig, och i andra fall önskvärd, för att göra ärren mindre synliga och förbättra deras egenskaper. Slutresultatet beror på storlek, typ och individuella ärrfaktorer. Inom plastikkirurgin tillämpas fyra grundpelare som vi förklarar nedan. Inom plastikkirurgin fokuserar man på att återupprätta eller förbättra rörlighet och funktion och/eller ett estetiskt resultat. Kroppsformer eller kroppsfunktioner påverkas positivt av förändringen. Dessutom finns det antingen ett medicinskt behov eller en personlig önskan om en kosmetisk förändring hos patienten.


1. Grundpelare: Rekonstruktiv kirurgi
Rekonstruktiv kirurgi, ett område inom plastikkirurgin, tillämpas efter olyckor (olyckskirurgi) och operationer, t.ex. efter att man har avlägsnat en cancertumör. Även medfödda missbildningar behandlas inom rekonstruktiv kirurgi. Ibland transplanteras egen frisk vävnad från en kroppsdel under ett ingrepp, t.ex. till följd av cancer eller andra defekter, men även efter olyckor, för att försluta sårytor eller ersätta vävnad som saknas. Som en följd av detta uppstår ärr på olika delar av kroppen. Dessa ärr upplevs inte bara som störande utan kan även innebära begränsad rörlighet för de drabbade. När såret har läkt bör det aktiva ärrområdet därför behandlas med lämplig ärrbehandlingsmetod.

Ärrbehandlingen hjälper ärrvävnaden att läka jämnt och förhindrar särskilt vid större områden att ärret blir grövre eller krymper, vilket kan orsaka besvär och även smärta. Vid kirurgiska ingrepp på synliga kroppsdelar spelar dessutom den estetiska faktorn en viktig roll. Det är fullt förståeligt att det initialt inte är lätt att titta på den ärrvävnad som bildats efter en operation, och att det kan kännas svårt att acceptera den nya och förändrade situationen. Under den individuella ärrbehandlingens avgörande skede kan du få hjälp och stöd av kompressionsprodukter och kompletterande produkter, såsom silikonpads och påtagningshjälpmedel.

2. Andra grundpelaren: Handkirurgi
Handkirurgin är ett specialområde inom plastikkirurgi. På grund av handens många olika strukturer är operativa ingrepp i händerna mycket komplexa. Händerna och fingrarna är de viktigaste ”verktygen” i det dagliga livet. Därför är det högsta prioritet att snabbt och optimalt återställa handens funktion. Att lägga ett exakt snitt under ingreppet är lika viktigt som en ändamålsenlig ärrbehandling efteråt, för ärr i handens känsliga vävnad kan leda till stora begränsningar. En intensiv och ändamålsenlig ärrbehandling, som består av olika delar och metoder, sätter handens funktion och rörlighet i centrum.
 

3. Tredje grundpelaren: Estetisk kirurgi
Den estetiska kirurgin är en annan grundpelare inom plastikkirurgi. Vid dessa ingrepp finns det ingen tvingande medicinsk indikation, till skillnad från de andra grundpelarna. Ingreppet är av rent kosmetisk karaktär. Dessa ingrepp kan orsaka formförändringar precis som rekonstruktiv kirurgi, men det estetiska
resultatet står i förgrunden. Att man bestämmer sig för ett estetiskt ingrepp kan bero på att man vill förändra sin kropp eller att det finns ett behov av en estetisk rekonstruktion efter olyckor eller sjukdomar. Efter ett ingrepp kan en ärrbehandling följa för att förbättra ärr som har uppstått och för att ingreppet ska synas så lite som möjligt.

4. Fjärde grundpelaren: Brännskadekirurgi
Inom brännskadekirurgin behandlas akuta brännskador/skållningsskador och ärr efter brännskador. Vid behandling av akuta brännskador och skållningsskador handlar det i första hand om två faktorer: Hur djup är brännskadan? Hur stor del av kroppen berörs? Djupet klassificeras efter brännskadegrader (grad I, IIa, IIb, III). Ett kirurgiskt ingrepp krävs oftast vid en brännskadegrad från IIb (skada ned till läderhudens djupa skikt) och grad III (helt förstörd hud inkl. läderhuden och skada i underhuden). Beroende på brännskadornas djup och storlek måste patienten först få medicinsk intensivvård. På grund av brännskadornas svårighetsgrad måste man inom brännskadekirurgin ofta ta bort vävnad och ersätta den med ny vävnad genom hudtransplantationer. En intensiv behandling är extremt viktig just vid brännskador, eftersom ärr efter brännskador ofta krymper eller den nya bindväven snabbt ökar kraftigt. Obehandlat kan detta leda till svåra funktions- och rörelsebegränsningar.
 

Viktigt

 • För alla fyra grundpelarna inom plastikkirurgi gäller följande: Så snart sårytan har läkt kan ärrbehandlingen påbörjas. Ju tidigare lämplig behandling sätts in, desto bättre blir slutresultatet.

Behandlingsmetoder inom ärrbehandling

Kvinna med svart thoraxbandage sitter vid ett sminkbord och håller en kopp te i handen

Ärr kan tyvärr inte försvinna helt. Men det finns bra behandlingsmöjligheter som förbättrar både utseende och funktion betydligt. Ärr är olika och därför är även kraven på ärrbehandling många. För att få bästa möjliga resultat måste behandlingen sättas in tidigt efter ett ingrepp.

På så sätt kan tiden då ärret är aktivt utnyttjas maximalt. Vid alla ärr bör non-invasiv (konservativ) behandling därför påbörjas direkt efter att såret har läkt. Vid ärr där avsevärda funktions- eller rörelsebegränsningar uppkommer kan det krävas en ärrkorrigering. Beroende på ärrets egenskaper görs den kirurgiskt eller t.ex. med laserterapi. Din behandlande läkare kommer att välja den behandling eller en kombination av olika behandlingsmetoder som lämpar sig bäst för dig.
 

Stickade kompressionsprodukter från Juzo för ärrbehandling

Bränn- och skållningsskador, men även kirurgiska ingrepp orsakar ibland stora ärr som kan upplevas som störande. Så snart såret har läkt kan kompression som verkar utifrån motverka att ärret växer.
 

Två kvinnor bär Juzo Inspiration i Trend Colours vid en fotosession

Julius – den lilla hjälpredan

Med ”den lilla hjälpredan Julius” vill Juzo stötta drabbade barn och deras föräldrar genom den svåra tiden efter en olycka. 


Viktigt

 • Även vid ”gamla” ärr som fortfarande är aktiva och som inte har behandlats på ett tidigt stadium kan man få ett mycket bra resultat med hjälp av kompression och silikon.
 • För att kompressionsprodukten ska sitta felfritt och optimalt måste dess passform regelbundet kontrolleras.

Kompressionsbehandling inom ärrbehandling

Kvinna med mörkblått thoraxbandage står i köket och håller ett glas apelsinjuice i handen

Vad är en kompressionsbehandling?
En möjlig behandlingsmetod inom ärrbehandling är att utöva tryck (kompression) mot ärrområdet. Denna kan ske i form av en flatstickad kompressionsprodukt som tillverkas individuellt för varje kroppsdel. Kompression har tillämpats framgångsrikt inom ärrbehandling i många år. Även vid äldre ärr kan kompressionsbehandling ha en positiv effekt på ärret.


Anpassning av kompressionsprodukten
En exakt anpassad kompressionsprodukt utövar effektivt medicinskt tryck över tid och bidrar till en avsevärd förbättring av ärrområdet. Den ska inte skära in men inte heller glida. Särskilt utbildad medicinsk personal i fackhandeln kommer att ta dina personliga kroppsmått. Därefter kan en kompressionsprodukt som passar dig exakt tillverkas (t.ex. Juzo Expert). När dina mått tas avgörs dessutom om ytterligare specialutrustning ska inkluderas, t.ex. tryckkuddar (pelotter), för att få ett optimalt tryck över ärrområdet. Den kompressionsklass (tryckintensitet) som lämpar sig för dig ordineras av din läkare.

Kompressionsproduktens passform
Kompressionsprodukten sitter åt som en andra hud på kroppen. Därigenom uppnås önskat tryck.
Därför kan du, särskilt i början av behandlingen, behöva vänja dig vid den. Om såret nyligen har läkt kan det ibland också vara obekvämt att ta på och använda den. Men låt dig inte påverkas av det. Endast genom konsekvent användning av kompressionsprodukten, både dag och natt, kan ett tillfredsställande resultat uppnås.
 

Med lite övning och praktiska hjälpmedel blir det med tiden lättare och lättare att ta på kompressionsprodukten och att använda den, och det kommer att bli en daglig rutin.
 

Kompressionsbehandlingens effekt

Bilden visar ett hypertrofiskt ärr

Bild 1 visar ett hypertrofiskt, tjockt ärr utan kompression

Tillplattat ärr under kompressionsmaterial

Bild 2 visar ett tillplattat ärr under kompressionsmaterial

Så snart såret har slutit sig kan man börja med kompressionsbehandlingen. Tack vare att kompressionsprodukten ger ett optimalt tryck över en stor yta kan ärrområdet påverkas positivt på många sätt:
 

 • Okontrollerad tillväxt undviks 

   
 • Ärret ökar inte i omfattning

   
 • Ärret bleknar

   
 • Mjukare ärrvävnad

   
 • Ärrets tjocklek minskar

   
 • Den känsliga huden eller transplantatet skyddas

   
 • Klådan i ärrområdet minskar

   
 • Eventuella smärtor minskar

   
 • Ökad rörlighet i ärr vid leder

   
 • Risken för att ärr krymper och resulterande förstyvningar i leder minimeras

Kompressionsbehandlingens varaktighet

Det går inte att säga exakt hur lång tid kompressionsbehandlingen kommer att ta. Den beror på olika faktorer och kan därför variera från sex månader till två år. För att få ett lyckat behandlingsresultat är det viktigt att du är väl förberedd för behandlingen och har tålamod, men även att du får hjälp och stöd från familj och vänner. Ärret kan bara läka bra utan funktionsbegränsningar om kompressionsprodukterna används konsekvent (enligt läkares ordination).

Andra faktorer som påverkar behandlingens längd:
 

 • Ärrens svårighetsgrad
 • Var på kroppen ärren sitter och hur utbredda de är
 • Den individuella läkningsreaktionen

Bra att veta

Med kompressionsbehandling går det i många fall att undvika ärrkorrigering genom operation. Detta måste dock avgöras individuellt och från fall till fall.

Silikonbehandling för att behandla ärr

Att behandla ärr med silikon är ett effektivt alternativ inom ärrbehandling. Silikon bevarar hudens naturliga fuktighet, så att ärrområdet inte torkar ut. Silikonprodukter består av 100 % medicinskt silikon. Eftersom silikon är mjukt och mycket elastiskt och anpassningsbart är det behagligt och inte störande att använda. Silikonprodukter kan (beroende på ärret och valet av produkt) användas tillsammans med en kompressionsprodukt eller separat. Om silikonprodukter börjar användas tidigt under kompressionsbehandlingen kan denna kompletteras på bästa sätt och effekten förbättras ytterligare:

 • Ärrvävnaden blir mjukare
 • Okontrollerad tillväxt av ärret reduceras
 • Extra skydd av ny ärrvävnad samt av transplantatet
 • Förhindrar direkt friktion mot huden

Silikonpelotter hjälper även på delar av kroppen där tillräckligt tryck på ärrvävnaden inte kan åstadkommas enbart med kompression. På dessa ställen används silikonpelotterna under kompressionsprodukten. Detta kan t.ex. vara området runt ankeln eller på dekolletaget.


Tips för en lyckad ärrbehandling

Här får du några värdefulla tips på hur du kan bidra till en lyckad ärrbehandling. Ofta är det de små sakerna som inte innebär någon stor ansträngning, men som medför ytterligare framsteg, som kan underlätta behandlingen.

Symbol användningstid

Användningstid
Använd kompressionsprodukten exakt enligt läkarens föreskrifter. Endast då kan ett optimalt behandlingsresultat uppnås.

Symbol solljus

Solljus
Utsätt inte ärren för direkt solljus och skydda huden med tillräckligt solskydd. Direkt solljus bidrar till att hypertrofiska ärr bildas. Ärrvävnaden kan dessutom få en mörk missfärgning. Kompressionsprodukter från Juzo (Juzo ScarComfort) garanterar solskyddsfaktor 30. Silikonpads från Juzo (Juzo ScarPad) ger extra skydd eftersom de har solskyddsfaktor 50.

symbol 40-grader-rengoring

Rengöring av kompressionsprodukter
Du kan tvätta dina kompressionsprodukter med tvättmaskinens fintvättsprogram (upp till 40 °C). Tvätta dina kompressionsprodukter varje dag. Då behåller de sina elastiska egenskaper länge. Hudavlagringar, salvor, smuts och dammpartiklar har en skavande effekt på garn och fiber. Dessa rester kan endast avlägsnas helt genom att man tvättar kompressionsprodukterna varje dag. Därmed förlängs kompressionsprodukternas livslängd. Vi rekommenderar att du alltid använder vårt milda Juzo Specialtvättmedel. Använd inte sköljmedel eftersom mjukgöringsmedel angriper kompressionstrådarna!

Symbol fysioterapi/ergoterapi

Fysioterapi/ergoterapi
Anpassad rörelse genom fysio- och ergoterapi spelar stor roll för en effektiv ärrbehandling. Det gör att ärrvävnaden mobiliseras och får bättre genomblödning, och bindväven blir mjukare. Dessutom kan felaktiga ställningar i leden eller förstyvningar i extremiteterna behandlas optimalt och bästa möjliga resultat därigenom uppnås. Det är mycket viktigt att du följer din läkares behandlingsrekommendationer.

Symbol rengöring av silikonpads

Rengöring av silikonpads
Rengör din ScarPad varje dag. Endast då kan du säkerställa att hygienen i området kring ärret är tillräcklig och att produkten sitter ordentligt på plats. ScarPad tvättas med ett särskilt rengöringsmedel (Juzo ScarPad Cleaning Soap). Häll ett par droppar av medlet på ScarPad och tvätta den noga under rinnande varmvatten. Lägg paden med den klibbiga ytan uppåt på en torr handduk efter att du har tvättat den. Silikonpaden kan användas igen när den är helt torr.

Symbol vård av ärr

Vård av ärr
Genom daglig insmörjning och massage hålls ärrvävnaden smidig. Hygienen är mycket viktig: Håll rent i området kring ärret för att undvika inflammationer. Följ skötselanvisningarna från din behandlande läkare.

Symbol Passform

Passform
Kompressionsprodukter måste sitta perfekt och får inte skära in i huden eller glida. Kroppsmåtten ändras vid viktökningar/-minskningar och hos barn som växer. Rådfråga i så fall medicinsk personal, som kontrollerar att kompressionsprodukten sitter som den ska och eventuellt tar mått för att tillverka en ny.

Symbol Öppna sår

Öppna sår
Silikonpads får aldrig användas på öppna sår! Om du har sår på kroppen måste du tala med din läkare innan du börjar använda kompressionsprodukter. Om läkaren godkänner det kan en kompressionsprodukt användas över mindre sår ovanpå ett förband eller en kompress. Kvarvarande defekter kan läka extra snabbt och utan komplikationer under kompressionstryck.