DA
  • International

  • English Version EN

Smerter i håndleddet

Hvad kan du gøre, hvis du har ondt i håndleddet?

Overordnet set er håndleddet menneskekroppens mest komplekse led. Det er omdrejningspunktet, når det kommer til at gøre håndens imponerende bevægelighed mulig.

Samtidig påvirkes håndleddet til tider af enorme kræfter. Ud over de præcise bevægelsesprocesser giver leddet nemlig også hånden stabilitet og muliggør kraftoverførsel.

Hvis smerter i håndleddet ikke umiddelbart kan kobles med et fald eller en forstuvning, er de i mange tilfælde en følge af ensidige, monotone bevægelsesmønstre, som medfører forkert belastning eller overbelastning.

Håndleddets opbygning og funktion 

Håndleddet er sammensat af flere delled med over 20 forskellige enkeltledsafsnit, 8 håndrodsknogler og en lang række muskler, ledbånd, sener og knoglestrukturer. Ved hjælp af de 8 håndrodsknogler forbinder håndleddet spolebenet i underarmen med midterhåndsknoglerne. 

Håndleddet giver hånden mulighed for at bevæge sig omkring to akser. Ud over bøjning og strækning (f.eks. når hånden åbnes og lukkes), er rotationsbevægelse også mulig (f.eks. når der vinkes, eller der drejes på radiatorknappen). 

Nerverne og senerne fra underarmen passerer først og fremmest gennem karpaltunnelen til hånden. Denne knoglefure begrænses på håndfladesiden (den palmare side) af et stramt bindevæv. Nerverne, seneskederne og senerne ligger tæt opad hinanden. For eksempel ved betændelsestilstande og hævelser kan den trange passage derfor blive en flaskehals.


Mulige årsager til håndledssmerter 

Nogle af de hyppigste årsager til smerter i håndleddet er selvfølgelig akutte skader som knoglebrud og ledbåndsskader som følge af fald, forstuvninger, ombøjninger, forvridninger eller forstrækninger. 

Årsagerne til, at håndleddet gør ondt, kan dog også ligge i en over- eller fejlbelastning. Det gælder f.eks. ved ledslitage (artrose), seneskedehindebetændelse, en indsnævring i karpaltunnelen (karpaltunnelsyndrom) eller i Guyons kanal samt irritation i senefæstet, indsnævring af et ringbånd og cyster (ganglion).

Hvis generne optræder samtidig i forskellige led i kroppen, kan det tyde på en systemisk sygdom, f.eks. en kronisk autoimmun betændelsessygdom som reumatoid artritis.


Typer af og symptomer på håndledssmerter

Smerternes art og de ledsagende symptomer kan give en første indikation af, hvilken årsag der ligger bag. Her skelnes mellem midlertidige gener, akutte smerter og kroniske smertetilstande. Smerterne kan være stikkende, trækkende, dunkende eller underliggende. 

  • Ofte gør håndleddet ondt i forbindelse med bevægelse, efter en overbelastning eller kun i forbindelse med bestemte bevægelser.
  • Ved inflammationsprocesser følges smerterne ofte af hævelse, rødmen eller varmeudvikling.
  • Er nerverne ramt, kan der ud over smerter også optræde en prikkende fornemmelse eller følelsesløshed

Det er nemmest at indkredse de mulige årsager til smerter i håndleddet ved hjælp af lokaliseringen.

I følgende oversigt er smerterne listet efter deres lokalisering. Oversigten tjener udelukkende som orienteringshjælp, så det er muligt at skabe sig et første overblik over de potentielle årsager. 

Ved smerter og gener i håndleddet anbefales det at søge læge så tidligt som muligt for at få en sikker diagnose og undgå følgeskader.

Lokalisering: Hvor i håndleddet sidder smerterne?


Behandling af håndledssmerter 

Det er ganske vist ofte muligt at indkredse de mulige udløsende faktorer for smerter i håndleddet, men det er afgørende at søge læge for at få en valid diagnose og en behandlingsanbefaling. Det gælder især, hvis der ikke sker bedring inden for overskuelig tid, eller smerterne endda forværres. 

Selv et lille snit- eller stiksår bør vurderes håndkirurgisk af en kompetent læge. For selvom der i første omgang ikke foreligger nedsat funktion, kan det f.eks. efter en delvis seneskade ende med en komplet seneruptur). 

Indledende tiltag ved smerter i håndleddet

Håndledssmerter er ofte et resultat af skader, den anatomisk snævre passage i håndleddet, slitage og overbelastning samt reumatiske sygdomme. 

Principielt gælder det, at kulde kan være befordrende ved akut opståede smerter i forbindelse med en hævelse, betændelse og blodudtrædninger, mens varme i forbindelse med kroniske gener, stivheder og spændinger kan føre til en bedre blodgennemstrømning, kan løsne op og som resultat kan lindre smerterne.

Ved karpaltunnelsyndrom og seneskedebetændelse kan ud over kulde også betændelseshæmmende omslag og brug af en ergonomisk mus og/eller tastatur medføre smertelindring. 

Foreligger et nervekompressionssyndrom eller en overbelastning, giver det absolut god mening i første omgang at sørge for immobilisering af håndleddet. Her er håndledsortoser et godt hjælpemiddel. Ved en akut skade (ved stik/gennemtrængning af hud) kontaktes hurtigst muligt en håndkirurg!


Hjælpemidler 

Ortoser benyttes hovedsageligt til stabilisering og immobilisering af håndleddet. Bandager anvendes, når håndleddet blot skal støttes og aflastes, mens bevægeligheden i vidt omfang skal bevares. Strikmaterialet i bandagen udøver et kompressionstryk på vævet, som modvirker hævelser og fremmer generhvervelsen af smertefri bevægelighed.

Aflastende og stabiliserende: JuzoPro håndledsortoser 

Juzo Pro håndledsortoser anvendes til styring, aflastning og stabilisering inden for rammerne af den ønskede behandling. Samtidig garanterer de takket være deres perfekt afstemte kvalitetsmaterialer maksimal bærekomfort og funktionalitet. 

JuzoPro Manu Xtec Palmar anvendes til immobilisering af håndleddet, samtidig med at tommelfinger og øvrige fingre kan bevæges. Håndledsortosen kan tilpasses individuelt efter den respektive anatomi. Den er behagelig at have på og giver stor klimakomfort med sin åbne og lette konstruktion. 

JuzoPro Palmar Xtec Digitus anvendes til immobilisering af håndled og fingre, samtidig med at tommelfingergrundleddet har fri bevægelighed. Takket være de delvist udtagelige forstærkningselementer kan håndledsortosen tilpasses perfekt efter de respektive anatomiske og behandlingsmæssige krav.

JuzoPro Palmar Xtec Rhizo immobiliserer både håndleddet og tommelfingerens rodled og grundled. De øvrige fingres bevægelighed bevares. Med sine individuelle indstillingsmuligheder og den åbne konstruktion har håndledsortosen både en høj bære- og klimakomfort. 

Komprimerende og mobiliserende: JuzoFlex håndledsbandager

Irriterede, stærkt belastede eller overbelastede håndled aflastes og beskyttes optimalt med håndledsbandager. Kompressionstrykket modvirker hævelser og muskulære ubalancer og stabiliserer sener og ledbånd. Samtidig bevares håndleddets og de øvrige fingres bevægelsesfrihed så vidt muligt. Integrerede silikonepelotter fremmer en ensartet trykfordeling, aflaster trykfølsomme områder og har en velgørende massagelignende effekt, som mindsker postoperative ødemer, så leddenes bevægelighed kan påvirkes positivt. 

Takket være samspillet mellem kompressionstryk, pelotternes effekt og den anatomisk formede stabiliseringsstiver giver JuzoFlex Manu Xtra optimal støtte til belastede håndled. Et specialudviklet strikmateriale sørger for fremragende bærekomfort.

Sygegymnastik, ergoterapi og lymfedrænage

Terapeutiske tiltag som sygegymnastik og ergoterapi anvendes hovedsageligt efter operationer og skader og bruges til at genskabe og sikre fuld bevægelighed i håndled og hånd. Ud over passive øvelser, hvor terapeuten udfører bevægelserne, får patienten også i de fleste tilfælde vist passende øvelser, der kan udføres hjemme. Lymfedrænage kan i den forbindelse medvirke til, at hævelser aftager, og helingsprocessen accelereres.

Øvelser ved håndledssmerter

Der findes en række forskellige øvelser, som kan anvendes i forbindelse med håndledssmerter. Øvelserne skal imidlertid afstemmes individuelt efter smerternes udløsende faktor. 

For eksempel ved artrose (ledslitage) i håndleddet kan daglige øvelser med terapivoks medvirke til smertelindring og opretholdelse af bevægeligheden.

En forkortet muskulatur og sammenklæbede fascier kan øge spændingen i håndleddet yderligere. Ved regelmæssig udstrækning af håndleddet og fingrene kan spændingen i underarmen løsnes lidt efter lidt. 


Medicinsk behandling

Som øjeblikkeligt tiltag mod smerter i håndleddet kan betændelseshæmmende tabletter eller salver anvendes som smertestillende middel. Medicinsk smertebehandling bør imidlertid kun bruges som en midlertidig foranstaltning. For at forhindre kroniske forløb er det vigtigt ikke blot at behandle symptomerne, men at fastslå årsagen til smerterne og behandle dem effektivt. Hvis smerterne er udløst af en immunreaktion, kan der anvendes medicin til at undertrykke immunsystemet.


Operative indgreb

Ofte finder operative indgreb sted umiddelbart efter en akut skade, f.eks. efter brud på håndrodsknoglen, en snitskade med nerve- og/eller senebeskadigelse eller en ledbåndsskade. Men også i forbindelse med klemte og trykkede nerver og sener kan et operativt indgreb være nødvendigt. Den bedst mulige heling opnås ved en helhedsorienteret behandling med optimalt afstemte produkter til ortopædi, ulykkes- og håndkirurgi samt arbehandling. 

Det er afgørende, at såret heler optimalt, så der ikke efter et operativt indgreb fortsat er nedsat funktion og bevægelighed. Kompressionsbehandling er befordrende til forbedring af det opståede ars beskaffenhed og fleksibilitet. Den sømløse ScarPrime Seamless-handske kan bruges, så snart såret har lukket sig efter operationen. Efterfølgende er den skræddersyedeScarComfort-handske ideel som langtidsbehandling.

En yderligere vigtig bestanddel i arbehandlingen er medicinsk silikone,også i forbindelse med kompressionsprodukter. Silikoneprodukter sørger for et fugtigt miljø på arret, så det ikke tørrer ud. Silikonen holder arret blødt og har en positiv effekt på arvævet. Juzo tilbyder to forskelligesilikoneprodukter til arbehandling: Juzo ScarPad, et selvhæftende silikoneplaster, som kan tilklippes individuelt i formen og lægges mellem ar og kompressionsprodukt ogJuzo Silon®-TEX, et medicinsk silikonelag på et tekstilt bæremateriale, som syes direkte ind i kompressionsproduktet. 

I helingsfasen anvendes desuden ortoser som JuzoPro Manu Xtec Palmar, JuzoPro Palmar Xtec Digitus eller JuzoPro Palmar Xtec Rhizo til immobilisering og aflastning af operationsområdet.


Tjener bærer håndledsbandagen JuzoFlex Manu Xtra og rækker kunden en kop over disken

Smerter i hånden

Smerter i hænderne kan have flere årsager. Få et overblik, og find årsagen til smerterne.

Kvinde bærer håndledsortosen JuzoPro Manu Xtec og holder en kop i hånden

Karpaltunnelsyndrom

Få alt at vide om årsager, symptomer, forløb og behandlingsmuligheder i forbindelse med et karpaltunnelsyndrom.