SV
  • International

  • English Version EN

Det tredje internationella symposiet i lymfologi

State of the Art: Building bridges "Lymphoedema"

26.05.2018 - Gent (Belgien)

”State of the Art: building bridges ’Lymphoedema’” – det var temat för Juzos tredje internationella symposium i lymfologi, som hölls i Gent (Belgien) den 26 maj 2018. Under vetenskaplig ledning av MD PhD Robert J. Damstra, dermatolog vid Nij Semllinghe-sjukhuset i Drachten (Nederländerna), har Julius Zorn GmbH (Tyskland) varit med och utarbetat en plattform för tvärvetenskapligt kunskapsutbyte om lymfologiska frågor. Runt 180 deltagare från 16 olika länder hade rest till Gent för att höra de olika specialisternas föredrag och delta i de efterföljande diskussionerna. Med hjälp av simultantolkar kunde deltagarna följa de engelskspråkiga föredragen även på nederländska eller franska.

”Building bridges” – temat för evenemanget avser ett brett spektrum av broar, som kan gälla medicinska aspekter sett till behandling och erfarenhet eller broar mellan personer inom den medicinska fackhandeln, behandlingspersonal och läkare från olika länder. Några av programpunkterna belyste t.ex. den senaste utvecklingen inom interdisciplinär kirurgi i samband med lymfödem samt nya rön inom patofysiologi vad gäller ödem eller sår. Under seminariet behandlades även de genetiska orsakerna till ödem och det tvärvetenskapliga synsättet på konservativ behandling.

Incitament till self-management

Evenemanget inleddes med att MD PhD Robert J. Damstra hälsade de många deltagarna välkomna. Den nya modellen för adaptiv behandling ska ge patienten tydliga ramförutsättningar samt incitament till self-management. Detta ska bidra till ökat patientfokus och en positiv behandlingsutveckling. Genom EU:s olika europeiska referensnätverk ska experter och specialistcentrum i alla länder få tillgång till en plattform för kunskapsutbyte.

Därefter talade MD Harry G. J. M. Voesten, Nij Semllinghe Hospital i Drachten (Nederländerna), om interdisciplinär reduktionskirurgi i samband med lymfödem. Han visade olika operationsmetoder vid fot-, genital- eller abdominalödem. Harry Voesten underströk att kompression alltid förbättrar situationen och är bra för patienterna.

Prof dr Nele Devoogdt, KU Leuven/Leuvens universitet (Belgien), talade i sitt föredrag om olika aspekter i samband med konservativ behandling av lymfödem. Hon menade att det var enkelt att reducera ödem, men desto svårare att upprätthålla resultaten. I nuläget arbetar hon med en studie som syftar till att förbättra manuellt lymfdränage. Inom ramen för denna studie ska bland annat en särskild tumteknik samt manuellt lymfdränage med hjälp av fluoroskopi undersökas närmare.

Lipofilling för bröstcancerpatienter

MD Liesbeth Vandermeeren, University Medical Center Sint Pieter i Bryssel (Belgien), talade om metoden axillär lipofilling. En sådan transplantation av eget fett vid armhålan har visat sig ge mycket lovande resultat för bröstcancerpatienter med venös påverkan. I anslutning till operationen bör manuellt lymfdränage samt kompressionsbandagering genomföras så snart som möjligt, anser Liesbeth Vendermeeren.

MD Prim. Tanja P. Ručigai, University Medical Centre Ljublijana (Slovenien) talade om ämnet genetik i samband med lymfödem. Hon gav en överblick över de olika gendefekterna vid primära lymfödem. Det görs allt mer forskning om gendefekter, vilket också blir allt viktigare inför framtiden.

MD PhD Robert J. Damstra, symposiets vetenskapliga ledare, talade i sin presentation om överviktens betydelse för lymflasten. Övervikt, fett, inflammationer och ödem anses bilda ett kretslopp som kan motverkas med kompression.

Enligt MD PhD Tonny Karlsmark, institutionen för klinisk medicin vid Bispebjerg-Frederiksberg-sjukhuset i Köpenhamn (Danmark), ser det ut som att en låg vattenhalt i sårkanterna är avgörande för läkprocessen vid venösa eller traumatiska ulcerationer. Kompressionsbehandlingens påverkan på sårkanten kan kontrolleras med hjälp av TDC (Tissue Dielectric Constant).

Fysioterapi och klinimetri vid behandling av lymfödem var ämnet för det föredrag som hölls av PhD candidate Ad Hendrickx vid det nederländska expertcentret för lymfovaskulär medicin i Drachten (Nederländerna) samt Hanze-universitetet för tillämpad vetenskap i Groningen (Nederländerna). Vid rutinbesök i samband med kroniska sjukdomar observerades såväl sjukdomens utveckling som komplikationer. I samband med detta var det viktigt att slå fast vem som skulle kontrollera vad och när.

Ytterligare behandlingsinstrument

BsC Hons Denise Hardy, Kendal Lymphology Centre i Kendal, Cumbria (Storbritannien), gav en åskådlig översikt över lymfödembehandlingens utveckling i Storbritannien. Hon ansåg att self-management behöver integreras mer i den traditionella behandlingen, eftersom framgångsrika resultat endast kan uppnås tillsammans med patienten. Vid behandlingen var inte enbart de traditionella instrumenten av betydelse, utan även det psykologiska stödet och andra instrument, såsom kinesiotejpning.

Kostnadseffektiviteten för manuellt lymfdränage belystes kritiskt i det föredrag som hölls av PhD prof. dr. Albert Leduc, professor emeritus vid Vrije Universiteit i Bryssel (Belgien), PhD prof. dr Olivier Leduc och MSc Romain Barbieux. Kostnaden för lymfödembehandling bedöms endast utgöra en obetydlig del av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna. Manuellt lymfdränage uppges vara den enda av de fysiska behandlingarna i samband med lymfödem som går att tillämpa på samtliga kroppsdelar.

Interaktiv frågestund

I slutet av dagen genomfördes programpunkten ”Ask the Experts”. Här kunde åhörarna själva besvara frågor om föredragen. Resultaten diskuterades sedan gemensamt. Under pauserna hade symposiedeltagarna möjlighet att se en praktisk demonstration av Juzo SoftCompress kompressionsrullar och Juzo ACS light kompressionssystem.

Avslutningsvis tackade MD PhD Robert Damstra, Jürgen Gold, prokurist för Julius Zorn GmbH, och Johan van Dongen, managing director Juzo Benelux BV, samtliga talare.