SV
  • International

  • English Version EN
öppen handflata

Det andra internationella symposiet i flebologi

Flebologi-uppdatering

Utveckling och perspektiv

11.11.2017 - Hamburg

Omkring 150 deltagare från läkarkåren, terapeuter och sjukvårdpersonal liksom annan vårdpersonal ur den medicinska fackhandeln tackade ja till Juzos inbjudan och reste till Hamburg för att informera sig om den aktuella medicinska utvecklingen och om flebologins framtidsperspektiv.


Prof. Dr. med. Stefanie Reich-Schupke, innehavaren av den enda tyska professuren för flebologi på Ruhruniversitetet i Bochum, hade sammanställt ett högaktuellt program. Med urvalet av föreläsare lyckades hon vinna över den tyska eliten inom flebologi.  Av personliga skäl var hon tvungen att lämna över spiran till Prof. Dr. med.  Anke Strölin, ledande överläkare på universitetets hudklinik i Tübingen, som ledde evenemanget med bravur. För de internationella besökarna översattes föreläsningarna simultant till engelska.


Prof. Strölin hälsade välkommen  och betonade föredragstemanas aktualitet och visade sin glädje över intresset från den medicinska personalens och de paramedicinska yrkesgruppernas sida.


Vidareutbildningen var uppdelad i tre föreläsningsblock: tromboembolism, kompression och venösa bensår samt åderbråcksuppdatering.


Föredrag om temat tromboembolism

I öppningsföreläsningen  ”Riktlinje för profylax av venös tromboembolism – vad är nytt?” berättade Prof. Dr. med. Sylvia Hass, München, om den aktualiserade S3-riktlinjens status från 2015. Riktlinjen innefattar bl.a. speciella rekommendationer för trombos-profylax i den operativa medicinen och öppenvårdsmedicinen. Därmed är riskvärderingen essentiell även om patienter med trombosrisk bör evalueras individuellt. I vissa fall rekommenderas vadslånga kompressionsstrumpor vid längre resor som trombos-profylax.


Föredraget av Prof. Dr. med. Anke Strölin, Tübingen, handlade om ”Riktlinje för behandling av venös tromboembolism - vad är nytt?” Per år diagnostiseras ca 160 000 personer med djup ventrombos i Tyskland. Mörkertalet är dock högt eftersom enbart 50 till 60 % av alla fall uppvisar karakteristiska symptom. Den inledande behandlingen består liksom som tidigare utav antikoagulation och kompression. Nytt i den senaste S2-riktlinjen är bl.a. möjligheten att använda direktverkande orala antikoagulantia (DOAKs).  Riktlinjen rekommenderar att tidigt inleda med en kompressionsbehandling för att reducera frekvensen och allvarlighetsgraden av posttrombotiskt syndrom  (PTS).


Prof. Dr. E. Sebastian Debus, Hamburg, avrundade det första temablocket med temat ”Behandling av posttrombotiskt syndrom - State of the Art”. Efter enbart traditionella behandlingar av djup ventrombos (DVT) led ca 90 % av patienterna av PTS. För att undvika påtagliga konsekvenser är en sanering av obstruktionen i refluxen nödvändig. Idag finns det olika resultatorienterade metoder tillgängliga för det. Dessa interventionella metoder visade sig vara säkra och framgångsrika, dock utan att kunna avstå från en mestadels livslång kompression till följd.


Föredrag om temat kompression

Justine Whitaker, Clitheroe/England, fördjupade sig i frågan ”Can Velcro Wrap Systems Really Replace Compression Bandaging“ i sitt föredrag. Det enkla svaret är nej, eftersom då enbart en del av patienterna kan behandlas. Med hänsyn till patienterna som individer och deras olikartade diagnoser kan man dock svara ja på frågan. Ytterligare forskning måste ta hänsyn till både wrap-systemens effekt på olika bindvävsstrukturer och sjukdomarnas orsaker.

I föredraget ”Beyond varicosis – den moderna kompressionsbehandlingens applikationsområden” kastade Prof. Dr. med. Markus Stücker, Bochum, ljus på ytterligare användningsområden för kompression utöver flebologi, lymfologi och ärrbehandling. Vetenskapliga undersökningar visar att tidigare kontraindikationer för kompressionsstrumpor kan bli indikationer. Under vissa omständigheter passar det t.ex. in på POAD eller på vissa hudinfektionssjukdomar.


Föredrag om temat venösa bensår samt uppdateringar om åderbråck

PD Dr. med. Felizitas Pannier, Bonn, höll två föredrag. Först pratade hon om sina positiva erfarenheter med ”Endovenös laserbehandling” som hon har utfört framgångsrikt i 18 år. Med tiden har denna metod blivit alltmer skonsam, vilket även den senaste utvecklingen av den radiellt strålande lasern har bidragit till. Hon presenterade även den vaskulära behandlingens gränser, som t.ex. mycket slingriga stamvener. Härnäst tog sig Dr. Pannier an den kemiska åderbråcksbehandlingen med temat ”Skleroterapi  – och vad som är möjligt” Enligt hennes slutsats har skleroterapin under tiden utvecklats till den enda behandling som är användbar för alla typer av åderbråck.

”Update – operativ behandling av åderbråck” hette föredraget av Prof. Dr. med. Achim Mumme, Bochum. Enligt hans erfarenheter bör en mycket låg återfallsfrekvens inom den moderna åderbråckskirurgin leda till en hög patientbelåtenhet. Avgörande för det är operationsplanering och operationsteknik, som t.ex. invaginerande venstripping. Vid denna särskilt skonsamma teknik inverteras insidan av venen som ska avlägsnas utåt. Ett annat exempel som han nämnde var den endoluminala valvuloplastin som i viss mån fungerar som en kompressionsstrumpa om venerna. Hans avslutande budskap var: ”Den moderna åderbråckskirurgin: skonsam – differentierad – effektiv – varaktig”.

Som en del av symposiet överlämnade Sarah Conen från Juzos produktledning för flebologi en check på 5000 EUR till Prof. Stücker, generaldirektören för det tyska sällskapet för flebologi. På så vis vill Juzo sponsra arbetet som arbetsgruppen ”Ung flebologi” gör.

Den vetenskapliga ledningen och arrangörerna gladde sig åt den positiva responsen som det internationella symposiet fick.  Även gästernas och föreläsarnas feedback var genomgående positiv.

Det tredje internationella symposiet i flebologi äger rum den 24/11-2018 i München.

Föreläsare

Prof. Dr. med. Sebastian Debus, Hamburg

Direktör på kliniken för angiologi
Universitetskliniken 
Hamburg-Eppendorf


Ladda ner abstraktet nu

Prof. Dr. med. Sylvia Haas, München

Specialistläkare i allmänmedicin

Prof. Dr. med. Birgit Kahle, Lübeck

Överläkare
Kliniken för dermatologi, allergologi och venereologi

Prof. Dr. med. Achim Mumme, Bochum

Direktör på kliniken för kärlkirurgi på St. Josef-Hospital
i Katholischen Klinikum Bochum vid Ruhruniversitetet i Bochum

PD. Dr. med. Felizitas Pannier, Bonn

Specialistläkare i dermatologi, läkarmottagning för dermatologi och flebologi, klinik och poliklinik för dermatologi och venereologi, Universitetskliniken i Köln

PD Dr. med. Stefanie Reich-Schupke, Bochum

Specialistläkare i dermatologi och venereologi, stiftelseprofessur i flebologi


Ladda ner abstraktet nu

Prof. Dr. med. Anke Strölin, Tübingen

Ledande överläkare
Universitetshudkliniken i TübingenLadda ner abstraktet nu

Prof. Dr. med. Markus Stücker, Bochum

Ltd. Läkare på det tvärvetenskapliga vencentrumet, verkställande direktör på kliniken för dermatologi, venereologi och allergologi på St. Josef-Hospital

Justine Whitaker MSc, RN., Lancashire

Direktör, sjuksköterskekonsult och universitetslektor, Uclan, Storbritannien
Northern Lymphology Ltd


Ladda ner abstraktet nu

Intryck från det andra internationella symposiet i flebologi i Hamburg

Under titeln ”Flebologi överbryggar gränser” hade runt 200 deltagare möjlighet att utbyta idéer kring de interprofessionella föredragen. Föreläsarna informerade om den senaste utvecklingen inom åderbråcksbehandling, vilket började med traditionella åtgärder och övergick sedan till olika kirurgiska tekniker och avslutades med behandlingen av venösa bensår.