SV
  • International

  • English Version EN

Tillbakablick på Juzos symposier 2017

Här kunde du fördjupa dina medicinska och terapeutiska kunskaper inom ämnesområdena flebologi, lymfologi, ärrbehandling eller ortopedi.

Juzo Akademi bjöd in dig till symposierna 2017, där flera informativa föredrag, intressanta workshoppar och spännande diskussioner hölls!

Dace Zanker

Din kontaktperson
Juzo Akademi

11.11.2017
Hamburg