DA
 • International

 • English Version EN

Lymfeviden

Vores opgave: Dit velbefindende

Under lymfologi forstås læren om sygdomme i lymfesystemet eller lymfekarrene. En tidlig diagnose af fejlfunktioner i lymfekarsystemet er vigtig, da de kan have alvorlige virkninger på sundheden. På den måde kan der ved en ubehandlet lymfologisk sygdom ske betragtelige begrænsninger i hverdagen og arbejdsdagen. En behandling skal derfor ske så tidligt som muligt for at modvirke en forværring af sygdommen.

Lymfesystemet

Menneskets lymfesystem

Fig. 1: Lymfesystemet

Fig. 2: Lymfekar opsamler væske og "affaldsprodukter" fra cellernes mellemvæv

Ud over blodkarsystemet er lymfekarsystemet også et meget vigtigt karsystem i menneskets krop. Det løber ligeledes igennem hele kroppen og løber oftest parallelt med blodkarrene. Sammenlignet med blodets kredsløb er lymfekarsystemet ikke som sådan noget lukket kredsløb. Der er tale om et halvåbent system. 

Lymfesystemet er den vigtigste del af menneskets immunsystem. Det varetager i den forbindelse funktionen som transport- og affaldssystem for forskellige substanser, der ved hjælp af blodkarrene når frem til cellemellemrummene, og som ikke kan nedbrydes af kroppen ad andre veje.

Kun med et intakt lymfesystem og ved hjælp af en optimal bortledning af lymfevæsken (lymfen) lykkes bortledningen af den såkaldte "lymfepligtige last". Lymfepligtig last er først og fremmest stoffer som protein, næringsfedt, celler og cellerester, men også sygdomsfremkaldende stoffer som bakterier og vira.


Ødemer

Ødemer er synlige og mærkbare hævelser, som kan forekomme i forbindelse med forskellige sygdomme, efter operationer eller tilskadekomst. Et ødem dannes som følge af en ophobning af væske eller fedtceller i vævet. Væske ophobes og kan ikke længere bortledes fuldstændigt.

Ødemer udløser ofte tryk- eller spændingssmerter og medfører bevægelsesbegrænsninger med store indskrænkninger til følge for den pågældende. De forskellige ødemformer er ikke lette at skelne fra hinanden. 

Værd at vide

 • Ødemer er ikke altid forbundet med sygdom, men optræder aldrig uden grund. Derfor er det vigtigt at få diagnosticeret årsagen hos en læge.

Ødembehandling

Heling af lymf-og limpødemer er ikke mulig. Men jo tidligere der startes op med behandling, desto større er chancen for at sygdommens fremskridt kan bremses. Derved kan komplikationer og følgeskader som ekstreme bevægelsesbegrænsninger, hudsygdomme eller yderligere venelidelser reduceres/undgås.

Den effektive konservative ødembehandling: Kompleks (lymfødem) eller Kombineret (lipødem) fysioterapeutisk lymfebehandling (KFL). Behandlingen består af komponenterne:
Manuel lymfedrænage (MLD), kompressionsbehandling, hudpleje/hudreparation og drænende bevægelses- og åndedrætsterapi. Disse er inddelt i to faser, der bygger på hinanden. Her tilskrives patientens aktive deltagelse/selvbehandling (selvstyring) stor betydning. Ved hjælp af disse komponenter er det muligt at behandle lymfødemer og til en vis grad også lipødemer effektivt, modvirke en forværring, opnå forbedringer og vedligeholde disse.

Komponenterne i KFL (Kombineret fysioterapeutisk lymfødembehandling) inden for den konservative behandling

Illustration af den Kombinerede fysioterapeutiske lymfødembehandling


Fase 1: Drænagefasen


Den første fase i KFL har til formål at forbedre lymfeafløbet i den sygdomsramte kropsregion, løsne fortykkelser i vævet (fibroser) og gøre bortledningen af proteinrig ødemvæske nemmere.

Denne fase består af komponenter i en tætmasket manuel lymfedrænage (MLD), der så vidt muligt finder sted dagligt, supplerende kompressionsbehandling med så vidt muligt daglig kompression samt bevægelsesbehandling og hudpleje.

Fase 2: Vedligeholdelsesfasen

I den anden fase af KFL reduceres enhederne i den manuelle lymfedrænage (MLD) efter individuelt nødvendigt behandlingsbehov, og det opnåede behandlingsresultat forsøges bevaret og optimeret.

Dette sker ved den fladstrikkede kompressionsbeklædning (f.eks. Juzo Expert eller Juzo Expert Strong) og bevægelsesterapi.

1. Manuel lymfedrænage (MLD)
MLD er en terapeutisk massageteknik. Med særlige bevægelser med hænderne er det muligt at aktivere lymfeafløbet og dræne vævet.

Ophobet, proteinrig væske bortledes via lymfesystemet. På den måde kan ødemet reduceres, og det hårde (fibrotiske) bindevæv løsnes og gøres derved blødere. Under behandlingen af et lipødem er smertereduktionen og mobiliseringen af vævet i fokus. I modsætning til en traditionel massage sker lymfedrænagen med blide, langsomme bevægelser. Hvorvidt lymfedrænage egner sig til dig, er noget din læge vil vende med dig.

2. Kompressionsbehandling
For at opretholde drænagesituationen efter MLD-behandlingen skal der efter MLD-behandlingen som supplement behandles med kompression for at reducere en ny ophobning af lymfevæske.

Da der i fase 1 af KFL-behandlingen må forventes store størrelsesudsving på grund af den kontinuerlige reducering af omkredsen, skal den berørte kropsdel komprimeres med særlige lymfologiske kompressionsbandager (f.eks. med Juzo SoftCompress kombineret med kortstræks-kompressionsbind). Disse giver mulighed for individuel tilpasning til patienterne og deres ødemomkredse. Hen imod slutningen af den første fase af KFL-behandlingen, hvor der må forventes færre udsving i og reduceringer af omkredsen, erstattes de anvendte kompressionsbandager med lymfologisk, så vidt muligt fladstrikket kompressionsbeklædning, for at behandlingsresultatet fra drænagefasen kan opretholdes. Beklædningen tilpasses specielt til den enkelte patient og produceres individuelt.

Et perfekt og optimalt tilpasset kompressionsprodukt må ikke stramme eller skride. Særligt uddannet fagpersonale finder ved hjælp af dine personlige mål et individuelt kompressionsprodukt, der fremstilles efter dine mål og præcis til dig. Pasformen skal fremover med jævne mellemrum kontrolleres hos forhandleren og for nye produkters vedkommende opmåles igen.

3. Drænende bevægelses- og åndedrætsterapi
Målrettede øvelser eller generel bevægelse i kompression sørger i vedligeholdelsesfasen fortsat for bortledning af lymfeafløbet.

Derved kan resultaterne af MLD og kompressionsbehandlingen opretholdes på længere sigt og ødemet aftage yderligere. Det er utrolig vigtigt, at du selv deltager i behandlingen med en vis portion motivation, for at de bedst mulige resultater kan opnås.

4. Hudpleje og hudreparation
I begge faser af KFL-behandlingen er den daglige hudpleje utrolig vigtig. Ødempatienters hud er meget mere følsom og modtagelig over for betændelse og infektioner, end tilfældet er hos patienter uden ødemer eller raske mennesker.

Huden bliver ved den regelmæssige behandling med kompressionsbandager/den daglige brug af kompressionsbeklædning tør og kan begynde at klø. Hvis den ikke plejes tilstrækkeligt, vil der opstå skællede eller revnede steder, hvor bakterier lettere kan trænge ind i huden. Det kan ved lymfødemer medføre komplikationer som rosen (erysipel) eller anden bakteriel betændelse.

Rens din hud med en sæbe med sur pH-værdi (alle værdier under 7) for at bevare hudens beskyttende hinde. Du bør desuden morgen og aften smøre din hud ind i en nærende og fugtgivende pleje (f.eks. Juzo Lymph Lotion). Sørg her for, at den anvendte lotion er trængt helt ind i huden, før du tager din kompressionsbeklædning på.

5. Oplysning og oplæring i individuel selvbehandling
Det vigtige for vedvarende gode behandlingsresultater er aktiv deltagelse fra patientens side. Til dette har patienten brug for oplysning om lymfesystemets funktion, samspillet mellem de enkelte behandlingskomponenter og konsekvenserne ved manglende pasning af behandlingen.

Her hjælper oplæring i åndedrætsteknikker, drænageøvelser, selvbandagering, hudpleje og samarbejde med selvhjælpsorganisationer. Sommetider er psykologisk hjælp også hensigtsmæssigt. Det er målet at forbedre selvstyringen, påvirke sygdomsforløbet i en positiv retning, gøre tilrettelæggelsen af hverdagen nemmere og øge livskvaliteten.

Værd at vide

 • Kompressionsbeklædning sidder stramt og som en ekstra hud på kroppen. Derfor kræver det især i starten af behandlingen lidt øvelse at tage den på. Mist ikke modet, for med tiden, lidt erfaring og nyttige hjælpemidler bliver påtagningen nemmere og nemmere.

Tips til hverdagen

Det er en afgørende faktor at have en positiv indstilling til sig selv og sin egen krop: Acceptér dit ødem. Lev MED ødemet, men ikke FOR ødemet.Generelt gælder følgende: Undgå så vidt muligt tilskadekomst, overanstrengelse, høj varme eller kraftig kulde.

Women on a walk with a dog.

Kropspleje og hygiejne

Den daglige kropspleje er lige netop for ødempatienter ekstremt vigtigt, da huden på de berørte steder kan være meget følsom og modtagelig over for betændelse og infektioner.

 • Rengør din kompressionsbeklædning dagligt, for kun på den måde bevares de elastiske egenskaber.
 • Anvend kun hudplejesæbe med sur pH-værdi (alle værdier under 7). Sådan bevarer du hudens beskyttende film.
 • Plej og forkæl din hud med en nærende og fugtgivende pleje (f.eks. Juzo Lymph Lotion). Tag først kompressionsbeklædningen på, når den plejende lotion er trukket helt ind i huden.
 • Søg læge, så snart du opdager tegn på en flad rødmen, pludselig feber, spontant optrædende smerter og hævelse eller svampesygdom (kløende rødt udslæt, gule, skrøbelige negle, revner mellem tæerne).
 • Sørg for omhyggelig neglepleje, og klip ikke i neglebåndet.
 • Hav altid et desinfektionsmiddel på dig, så du ved eventuelle skader kan reagere med det samme.
Æblesymbol

Ernæring
En sund kost anbefales altid, for hvert kilo for meget belaster kroppen yderligere:

 • Prøv at opnå normalvægt, og hold den.
 • Giv din krop tilstrækkeligt med kostfibre, og reducer sukker og fedt.
 • Undgå eller reducer så vidt muligt alkohol og nikotin.
 • Drik mindst 2 liter om dagen, helst vand eller usødede drikkevarer.
Symbol for sport

Sport
Ved lymf- og lipødemer kan man ikke sige noget entydigt om, hvad der er godt for den enkelte. Lyt derfor til dig selv, og vær opmærksom på tegnene fra din krop:

 • Sportsformer som let jogging, vandring, svømning eller aqua-fitness i ikke for varmt vand er velegnede og understøtter behandlingstiltagene. Vandtryk virker desuden som "naturlig" kompression.
 • Udholdenhedssport og fysiske aktiviteter med blide bevægelser er at foretrække. Hav din kompressionsbeklædning på under sportslige aktiviteter.
Symbol for beklædning

Beklædning
På grund af de større omkredse på ben og/eller arme eller andre berørte kropsdele kan det for ødempatienter være svært at finde passende beklædning eller sko:

 • Brug behageligt tøj, der ikke strammer.
 • Kig efter kanter eller stropper, der ikke trykker eller strammer.
 • Foretræk komfortable sko, helst med lave hæle, eventuelt ortopædisk tilpassede sko.