DA
 • International

 • English Version EN

Hvorfor bør man behandle ar?  

Ar efterlader desværre næsten altid spor. Der findes dog gode behandlingsmuligheder, så deres udseende og funktion tydeligt kan forbedres. Ud over det kosmetiske aspekt er der også en lang række andre grunde, der taler for at behandle ar. For uden behandling kan der ud over hypersensibilitet, forstærket kløe og smerte også opstå strammende hud og sammenklæbninger i vævet. Derudover kan der også forekomme funktions- og bevægelsesbegrænsninger f.eks. omkring hænderne eller på leddene.  

Især meget hævede, fortykkede (hypertrofiske) ar eller ukontrolleret voksende ar (keloider) kan - alt efter position og udformning - desuden føre til psykiske belastninger eller traumer.  

Da chancen for, at arbehandlingen får succes, er størst i løbet af de første to år, bør man også udnytte denne tid til at forbedre arkvaliteten.

Kvinde med ScarPrime Light-leggings

Årsager til arbehandling

 • Undgåelse af funktions- og bevægelsesbegrænsninger
 • Forbedring af arvævets fleksibilitet
 • Reducering af smerter
 • Reducering af hypersensibilitet og kløe
 • Kosmetiske forbedringer
 • Undgåelse af fysiske konsekvenser (trauma)

Hvordan behandles ar bedst?  

Fordi alle ar er forskellige, skal behandlingen af arrene også tilpasses individuelt alt efter artype, arrets position og andre faktorer. Behandlingen består i reglen af forskellige foranstaltninger, der supplerer hinanden indbyrdes.
En tidlig behandlingsstart efter et indgreb er nødvendig for at opnå et så godt arresultat som muligt. Det tidsrum, hvor arret er aktivt, kan således udnyttes maksimalt. Ved alle ar bør man derfor lige efter sårhelingen begynde med non-invasive (konservative) behandlingsmetoder.
Ved ar med tydelige funktions- eller bevægelsesbegrænsninger kan en arkorrektion være nødvendig. Denne korrektion vil alt efter arrets udformning blive foretaget kirurgisk eller f.eks. med laserbehandling.
Den behandlende læge vil vælge den kombination af forskellige behandlingsmetoder, der er bedst egnet til det enkelte tilfælde.


Behandlingsmuligheder  

I forbindelse med arbehandling taler man om non-invasive eller konservative og invasive behandlingsmetoder. Med begrebet "konservativ terapi" sammenfattes alle medicinske og fysiske behandlingstiltag. Som "invasiv terapi" betegner man alle tiltag, hvor man trænger ind i kroppen, altså gennemtrænger huden. Hertil hører først og fremmest kirurgiske indgreb.

Hvordan virker kompressionsterapi?

En mulig behandlingsmetode inden for arbehandling er brugen af tryk (kompression) på arområdet. Dette tryk kan være i form af et fladstrikket kompressionsprodukt, der fremstilles individuelt til den pågældende kropsdel. Kompression har gennem mange år været anvendt med stor succes inden for arbehandling. Så længe arret stadig er aktivt, og blodgennemstrømningen er intakt, kan en kompressionsterapi selv ved ældre ar have en positiv effekt.

Kvinde med thoraxprodukter

Tilpasning af kompressionsprodukter  

Et præcist tilpasset kompressionsprodukt udøver et medicinsk effektivt og konstant tryk og hjælper med at forbedre arområdet betragteligt. Kompressionsproduktet må ikke snære, men heller ikke glide af. Specialuddannede fagfolk, der har specialiseret sig i salg af medicinsk udstyr, tager dine personlige kropsmål. Herefter kan der fremstilles et præcist og anatomisk individuelt kompressionsprodukt (f.eks. ScarComfort), som passer perfekt til dig. Ved opmålingen fastlægges det desuden, om der skal indarbejdes yderligere specialudformninger som f.eks. trykpuder (pelotter) for at opnå et optimalt ensartet tryk i arområdet. Den kompressionsklasse, der egner sig til den pågældende behandling, og dermed trykkets intensitet, ordineres af lægen.

Kompressionsproduktets pasform  

Kompressionsproduktet sidder meget tæt på kroppen som et ekstra lag hud. Kun derved opnås det ønskede tryk. Derfor kan der især i starten af behandlingen kræves tilvænning, og ved nye ar kan det undertiden også føles ubehageligt at tage kompressionsproduktet på og bruge det. Det bør dog ikke give anledning til usikkerhed, for kun ved konsekvent brug af kompressionsproduktet, dag og nat, kan der opnås et tilfredsstillende resultat.  

Med en smule øvelse og nyttige hjælpemidler bliver det med tiden lettere at tage produktet på, og brugen af produktet bliver med tiden også en naturlig del af hverdagen.

Kompressionsterapiens virkning

Illustration Hypertrofisk ar

Fig. 1 Hypertrofisk, fortykket ar uden kompression

Affladet ar under kompressionsstrik

Fig. 2 Affladet ar under kompressionsstrik

Så snart et sår er lukket, kan man starte på kompressionsterapien. Med det ensartede og udbredte tryk fra kompressionsbeklædningen kan der opnås masser af positive effekter på arområdet:
 

 • Undgåelse af ukontrolleret vækst
   
 • Undgåelse af abnorm arvækst
   
 • Falmning af arret
   
 • Blødere arvæv
   
 • Reducering af artykkelsen
   
 • Beskyttelse af den følsomme hud eller af transplantatet
   
 • Reducering af kløe i arområdet
   
 • Reducering af eventuelle smerter
   
 • Øgning af arrets bevægelighed i ledområder
   
 • Minimering af risikoen for arskrumpninger og deraf følgende ledstivhed

Pelotter af silikone

De steder på kroppen, hvor der ved kompression alene ikke kan opbygges et tilstrækkeligt stort tryk på arvævet, hjælper pelotter af silikone, der disse steder bruges under kompressionen. Dette kan f.eks. være tilfældet i området omkring anklen eller i hals- og brystregionen.

Kompressionsterapiens varighed

Hvor længe kompressionsterapien skal fortsætte, afhænger af flere faktorer, og kan derfor variere fra seks måneder til to år. Den enkeltes tålmodighed og villighed til at følge behandlingen, men også støtte og accept fra familie og venner, bidrager på afgørende vis til behandlingens resultat. Kun ved konsekvent brug af kompressionsbeklædningen (efter lægens anvisninger) er det muligt at opnå god arheling uden funktionelle begrænsninger.

Andre faktorer, der kan påvirke behandlingsvarigheden:
 

 • Arrenes sværhedsgrad
   
 • Arrenes lokalisering og udstrækning
   
 • Individuelle forskelle i helingsreaktion
Familie, der maler

Værd at vide

Med kompressionsterapi kan en operativ arkorrektion i mange tilfælde undgås. Dette skal dog afgøres individuelt og fra situation til situation.

Silikoneterapi  

Behandling af ar ved hjælp af silikone er en anden effektiv mulighed inden for arbehandling. Silikone bevarer hudens naturlige fugtighed, hvorved en udtørring af arområdet undgås. Silikoneprodukter består af 100 % medicinsk silikone. Da produkterne er bløde, højelastiske og let tilpasser sig, føles de behagelige og ikke generende at have på. Kompressionsplastre - som f.eks. Juzo ScarPad - er selvsiddende og kan anvendes sammen med kompressionsbeklædning eller alene. Andre silikoneprodukter - som f.eks. Juzo Silon®-TEX - sys direkte ind i kompressionsproduktet. Med tidlig, ekstra brug af silikoneprodukterne under kompressionsterapien, kan behandlingen suppleres optimalt og virkningen blive endnu bedre:  

 

 • Forbedring af arvævets blødhed
 • Reduktion af ukontrolleret eller abnorm arvækst
 • Yderligere beskyttelse af det friske arvæv eller transplantatet
 • Undgåelse af direkte friktion på huden

Værd at vide

Silikoneprodukter anvendes først, når såret er lukket helt. For at sikre hygiejnen og undgå at irritere den sarte, nydannede hud er det vigtigt at rengøre silikoneplastrene regelmæssigt.

Fysio- og ergoterapi

Arrets erstatningsvæv har desværre ikke alle de samme egenskaber som den oprindelige hud. Især på hænder og fødder, men også på alle andre led, kan dette føre til begrænsninger af bevægeligheden og funktionaliteten. Hovedformålet med den fysioterapeutiske arbehandling er at bevare eller gendanne bevægeligheden og funktionaliteten bedst muligt. Ved hjælp af manuelle bevægelses- og massageteknikker forbedres blodgennemstrømningen i området, sammenklæbede strukturer under huden løsnes, spændingsfornemmelser og overfølsomhed reduceres, og arret bliver generelt gjort blødere og mere elastisk.

Mor og datter i specialbutik

Arpleje

Så snart såret er lukket helt, kan man selv begynde at pleje arret. Da arvævet har tendens til at tørre ud, er det hensigtsmæssigt at bruge creme og gel med silikoneadditiv. Disse danner en tynd film på overfladen og forhindrer, at arret tørrer ud. Ved regelmæssig og intensiv indmassering bliver arvævet mere fleksibelt og smidigt.

For at forebygge betændelse bør det område, arret dækker, rengøres regelmæssigt og altid holdes ordentligt rent.

Der findes mange forskellige invasive behandlingsmetoder, som anvendes alt efter artype og målet med behandlingen. Mens nogle behandlingsmetoder primært sigter mod at genoprette bevægelighed og funktionalitet, har andre metoder især til formål at fjerne eller mildne synlige vansiringer og påfaldende forandringer.

Operativ arfjernelse  

Små ar, hypertrofiske ar og keloider kan fjernes kirurgisk. Det hul, der opstår, erstattes i reglen med omgivende væv.

Også ved store ar findes der forskellige behandlingsmuligheder. Ved en serieekscision lukkes store huller trinvist under flere operationer. Alternativt kan manglende hud erstattes med et hudtransplantat, der er taget fra et andet sted på kroppen.
I ansigtet og særligt udsatte steder som f.eks. ved led anvendes primært fuldhud, dvs. et hudtransplantat, som består af et hudareal med underhud (subkutis) og fuldstændig epidermis (overhud). Ved dybe og store sår gøres derimod ofte brug af delhud. Delhud består kun af det øverste hudlag samt dele af det midterste hudlag. For at kunne dække en større overflade kan der desuden laves snit ind i delhuden, så den kan spredes ud som et net.


Mulige invasive behandlingsmetoder afhængig af artype

 Hypertrofiske ar (hævede ar)Keloider (fortykket, ukontrolleret arvækst)Atrofiske ar (indsunkne ar, ar fra akne)Sklerotiske ar (skrumpear)
Kirurgisk arfjernelse++ +
Dermabrasion+ + 
Microneedling  + 
Indsprøjtning under huden  + 
Kortisoninjektioner++  
Laserbehandling+i kombination med kirurgisk fjernelse+ 
Frysning++  
Strålebehandling +  

Tips til en vellykket arbehandling

Her har vi samlet et par nyttige tips til, hvordan du kan bidrage til en vellykket arbehandling. Ofte er det de små ting, der ikke kræver så meget, som giver ekstra fremskridt og kan gøre behandlingen lettere for dig.

Symbol 23 timer bæretid

Bæretid
Bær din kompressionsbeklædning nøjagtigt, som lægen har ordineret. Kun på den måde kan der opnås et optimalt behandlingsresultat. Normalt bæres produktet også om natten og tages kun af for at blive vasket. 

Symbol for solbeskyttelse

Sollys
Udsæt ikke dine ar for direkte sollys, og beskyt dig selv med rigelige mængder solbeskyttelse. Direkte sollys fremmer dannelsen af hypertrofiske ar. Arvævet kan desuden farves mørkt. Kompressionsbeklædning fra Juzo (Juzo ScarComfort) garanterer en UV-beskyttelsesfaktor UPF 30. Silikoneplastre fra Juzo (Juzo ScarPad) giver ekstra beskyttelse, da de har UV-beskyttelsesfaktor UPF 50.

Symbol for vask ved 40 grader

Rengøring af kompressionsprodukter
Din kompressionsbeklædning kan maskinvaskes på skåne- eller finvaskeprogram (op til 40 °C). Rester af hudskæl, creme, snavs og støvpartikler kan aflejres i stoffet. Vask derfor din kompressionsbeklædning dagligt – for kun på den måde bevares de elastiske egenskaber, og kompressionsbeklædningens levetid øges. Ved alle former for vaskeprocesser anbefaler vi det milde Juzo Specialvaskemiddel. Anvend ikke skyllemiddel, da det indeholder blødgøringsmidler, som angriber kompressionstrådene!

Symbol for fysioterapi/ergoterapi

Fysioterapi/ergoterapi
Målrettet bevægelse ved hjælp af fysio- og ergoterapi er af stor betydning for en effektiv arbehandling. Arvævet mobiliseres derved og gennemstrømmes bedre af blod. Bindevævet bliver blødere. Desuden kan fejlstillinger på leddene eller stivheder i leddene behandles optimalt, og der kan derved opnås optimale resultater. Overhold altid behandlingsanbefalingerne fra din læge.

Symbol for rengøring af silikoneplastre

Rengøring af silikoneplastre
Rengør din ScarPad dagligt – kun på den måde kan den nødvendige hygiejne i arområdet samt den sikre fiksering garanteres. ScarPad vaskes med et specielt rengøringsmiddel (Juzo ScarPad Cleaning Soap). Kom et par dråber sæbe på din ScarPad, og vask den grundigt under rindende varmt vand. Efter rengøring skal du lægge din ScarPad på et tørt håndklæde med klæbesiden opad. Når den er helt tør, kan den anvendes igen.

Symbol for arpleje

Arpleje
Ar forbliver smidige ved daglig indsmøring og massage. Hygiejne er i den forbindelse meget vigtig: Hold arområdet rent, så du forebygger betændelse. Følg din behandlende læges plejeanbefalinger.

Symbol for pasform

Pasform
Kompressionsbeklædningen skal sidde perfekt og må ikke snære eller glide ned. Ved vægtudsving eller ved vækst hos børn ændrer kropsmålene sig. Kontakt i så fald den nærmeste specialbutik. Her kan de kontrollere, hvordan produktet sidder, og evt. tage mål til et nyt produkt til dig.

Symbol for åbne sår

Åbne sår
Silikoneplastre må under ingen omstændigheder bruges på åbne sår! Inden du bruger et kompressionsprodukt i forbindelse med eksisterende sår, er det vigtigt, at du rådfører dig med din læge. Såfremt lægen samtykker, kan et kompressionsprodukt ved mindre sår trækkes hen over en forbinding eller en sårbandage. Resterende defekter kan under kompressionstryk hele ekstra hurtigt og uden komplikationer.

Ofte stillede spørgsmål om arbehandling

Pasform og påtagning

Kvinde med thoraxprodukt drikker en smoothie

Arpleje

Brugstid og skifteprodukt

Vask og materialepleje

Silikoneplastre

Andet