PL
  • International

  • English Version EN

Sprawdzona jakość

Pacjenci zawsze mogą liczyć na niezmiennie wysoką i skrupulatnie sprawdzoną jakość pomocy medycznych Juzo.

Wyroby uciskowe Juzo są produkowane niemal wyłącznie w Niemczech i USA. Do ich produkcji stosuje się materiały najwyższej jakości, które podlegają najsurowszym normom jakościowym.

Jako członek założyciel Stowarzyszenia Znaku Jakości, Juzo odegrało wiodącą rolę w definiowaniu specjalnych wymagań jakościowych dla produktów stosowanych w terapii uciskowej. Wymagania te są dziś częścią standardu RAL i podstawowym warunkiem włączenia do katalogu pomocy terapeutycznych. W 1998 roku firma Juzo jako jedna z pierwszych firm w branży wprowadziła ogólny system zarządzania jakością. Juzo podlega obecnie certyfikacjom zgodnie z surowymi normami DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 13485. Coroczne audyty przeprowadzane przez jednostkę certyfikującą potwierdzają niezmiennie wysoki standard jakości.

Firma Juzo jest uprawniona do używania następujących znaków jakości:

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Jest to obowiązujący na całym świecie jednolity, niezależny system testowania i certyfikacji surowców tekstylnych, półproduktów oraz produktów końcowych na wszystkich etapach przetwarzania. Im bardziej intensywny jest kontakt produktu ze skórą, tym surowsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska musi on spełniać. Płasko- i okrągłodziane dzianiny uciskowe Juzo zostały posiadają certyfikat jakości produktów tekstylnych „Oeko-Tex Standard 100”. Dzięki temu Juzo może zagwarantować, że wszystkie składniki wyrobu są bezpieczne dla ludzi i środowiska oraz nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Wymagania „Oeko-Tex Standard 100” są znacznie bardziej rygorystyczne niż obowiązujące przepisy krajowe.

Logo Öko-Tex

Certyfikacja ISO

W 1998 roku firma Julius Zorn GmbH wprowadziła ogólny system zarządzania jakością i jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w branży była certyfikowana zgodnie z normami DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 46001. Juzo posiada obecnie certyfikaty DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 13485, będącej następcą normy DIN EN ISO 46001.

Certyfikacja ISO

Deklaracja zgodności

Julius Zorn GmbH jest producentem medycznych środków pomocniczych, takich jak odzież uciskowa, stabilizatory miękkie i ortezy. Wszystkie produkty Juzo zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne klasy ryzyka 1, czyli najniższej klasy ryzyka wg MDR. Jako producent wyrobów medycznych niskiego ryzyka Julius Zorn GmbH może w myśl załącznika VIII rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie produktów medycznych samodzielnie deklarować zgodność produktów z obowiązującymi wymaganiami rozporządzenia i wydawać deklarację zgodności.

Znak jakości RAL

Medyczne pończochy uciskowe Juzo spełniają wymogi obowiązujących przepisów RAL. Wszystkie obowiązujące wytyczne dotyczące produkcji medycznych pończoch i rękawów uciskowych określono w przepisach dotyczących badań.
 
Dotyczą one na przykład: 
 

  • właściwości materiału (nieszkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego)
  • regularnych kontroli, przeprowadzanych np. przez Instytut Badawczy Hohenstein
  • właściwości elastycznych gumy w kierunku wzdłużnym i poprzecznym
  • klas ucisku 1-4 (w przypadku rękawów klasa ucisku 1-3)
  • produkcji pończoch standardowych i na miarę


Znak jakości RAL