NL
 • International

 • English Version EN

Training: ‘That’s the case in Compression’ Obesitas (Online training 2)

“Obesitas, maak je niet dik”

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar (Bron: volksgezondheid en zorg, ministerie van VWS). Een enorm probleem dus. En naar alle waarschijnlijkheid neemt dit probleem alleen nog maar toe.

Na het volgen van deze cursus is men is staat om: 

 • Het verkoop en aanmeet proces te begrijpen en dit te vertalen naar de patiënt met obesitas en mogelijke gevolgen van obesitas.  Welke extra maten zouden er genomen kunnen worden kun nemen en op welke manier 
 • Oedeempreventie door andere compressiematerialen dan TEK 
 • Het beter kunnen adviseren van de patiënt op gebied van afwijkende maten. I.v.m. obesitas, amputaties en dergelijke 
 • Een juiste keuze maken en advies geven in geval van onderliggend lijden zoals bijv. diabetes mellitus.  
   

Ziekten

Zwaarlijvigheid gaat gepaard met een verhoogd risico op vele lichamelijke en geestelijke aandoeningen. 

De gevolgen voor de gezondheid zijn globaal in twee categorieën te verdelen: gevolgen die toe te schrijven zijn aan een verhoogd vetgehalte (zoals artrose, obstructieve slaapapneu, rugpijn, artrose van heupen, enkels en knieën, depressie en lage zelfwaardering, sociale stigmatisatie) en die voortkomen uit een verhoogd aantal vetcellen (diabetes, kanker en cardiovasculaire ziekte en niet-alcoholische leververvetting). Deze laatste categorie ziekten komen meestal tot uiting in een metabool syndroom, een combinatie van medische aandoeningen, waaronder diabetes mellitus type 2, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte in het bloed en hoog triglyceridengehalte. 

Bij een toename van het lichaamsvet verandert de reactie van het lichaam op insuline, wat kan leiden tot insulineresistentie. Het verhoogde vetgehalte veroorzaakt ook een pro-inflammatoire toestand en een protrombotische toestand. 

Deze complicaties worden ofwel rechtstreeks door obesitas veroorzaakt of hangen indirect daarmee samen door factoren met dezelfde oorzaak, zoals een slecht eetpatroon of een zittend leven. Er is niet altijd een sterke samenhang tussen obesitas en specifieke aandoeningen. 
 

Tijdens deze training komende de volgende onderwerpen aanbod:  

 • Obesitas; 
 • Diabetisch mellitus; 
 • Wraps 
 • Meettechnieken 
 • Casuïstiek.

Thema / inhoud

 • Introductie en uitleg van het programma 
 • Obesitas 
 • Productkennis en mogelijkheden en casuïstiek 
 • Diabetes Mellitus 
 • Toets 

Programmaoverzicht:

De cursisten zullen in de vorm van hoorcolleges en casuïstieken meer te weten komen rondom de patiënt met obesitas. De risico’s, waar je op moet letten. En hoe je kan meten. Het geheel wordt afgesloten met een toets. 
 

Deel 1  
14.00 - 14.15Inloggen, uitleg online training. 
14.15 - 15.15Obesitas en mogelijkheden compressie 
(Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen stellen)
 
15.15 - 16.00Casuïstieken 
Deel 2  
14.00 - 14.15Inloggen, uitleg online training. 
14.15 - 15.00Diabetes mellitus, Obesitas en mogelijkheden compressie
(Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen stellen)
 
15.00 - 15.40Casuïstieken 
15.40 - 16.00Toets en evaluatie Einde 

Na afloop wordt het certificaat per post verzonden. 
Aanwezigheid is verantwoord d.m.v. Een presentielijst, een screenshot van Teams met zichtbare aanwezigheid. En de gemaakte toets voorzien van naam.  
 

Aantal personen

 

15 personen
 

Accreditatie
 

Accreditatie CVC; 3 punten

Incl. Toets

 

Plaats
 

Online

 

Tijdsduur
 

4 uur; 

15.00 uur-17.00 uur