NL
 • International

 • English Version EN

Training Casuïstiek: 'That’s the case in compression’

Alleen voor huid- en fysiotherapeuten

Globale omschrijving na- en bijscholingsactiviteit: 

De cursisten zullen op deze dag uitgebreid kennis maken met de behandelingsmogelijkheden omtrent de indicatie lymfoedeem.

Begin niveau

Het onderwijs richt zich op het verwerven van aanvullende beroepscompetenties in de zorg, specifiek op de zorg die gericht is op de lymfologie: het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd binnen Nederland. Onderdeel van kennis is de anatomie, fysiologie en pathologie van het lymfestelsel.

Eindtermen t.b.v. screening, onderzoek, analyse, diagnose, advies, verwijzing, behandelplan en behandelingsmogelijkheden

De zorgverlener

 • kan een screening uitvoeren en stelt vast of deze patiënt in aanmerking komt voor compressietherapie en/of behandeling door negatieve druktherapie in te zetten bij de indicatie lymfoedeem;   
 • kan de vastgestelde indicatie en de gegevens door de verkregen onderzoeken zo analyseren om zo tot behandeling en compressiebesluit te komen;
 • kent de behandelingsmogelijkheden van negatieve druktherapie en weet deze op een juiste manier toe te passen;
 • geeft op basis van de diagnose en de gegevens door de verkregen onderzoeken, voorlichting en advies over de mogelijke behandelwijzen, de consequenties van de behandeling, stelt een behandelplan op in samenspraak met de patiënt en bereikt hierover overeenstemming met de patiënt;
 • voert het compressiebesluit uit, beoordeelt de effectiviteit van de behandeling, evalueert de behandeling met de patiënt en stelt het behandelplan zo nodig bij; 
 • na afloop van de behandeling evalueert de zorgverlener de behandeling met de patiënt, beoordeelt de effectiviteit van de behandeling met betrekking tot negatieve druktherapie en compressieverstrekkingen. 

Eindtermen t.b.v. behandeling, levering medische hulpmiddelen, begeleiding, advies, evaluatie en rapportage

De zorgverlener

 • kent de verschillende compressieproducten die aan de orde zijn gekomen en weet ze te plaatsen in de verschillende hoofdcategorieën, kan deze toepassen bij een patiënt met lymfoedeem, rekening houdend met de relatieve contra-indicaties en comorbiditeiten; 
 • kan de verschillende compressiematerialen aanmeten volgens de internationale standaarden; 
 • kan de polstermaterialen toepassen; 
 • kan de verschillende compressieproducten aanmeten; 
 • kent de behandelopties met betrekking tot negatieve druk device; 
 • kan deze behandeling met lymphastim toepassen op correcte wijze bij een patiënt met lymfoedeem, rekening houdend met de relatieve contra-indicaties en comorbiditeiten.  

Eindtermen m.b.t. kennis en levering medische hulpmiddelen

De zorgverlener

 • is op de hoogte van de behandelingen die bij lymfoedeem gegeven kan worden;
 • kan verschillende compressiesystemen aanmeten bij een complexe lymfoedeempatiënt;
 • kan inspelen op de specifieke pathologie m.b.t. lymfoedeem en adviezen geven m.b.t. de ADL en behandeling; 
 • kent het verschil in rondbrei en vlakbrei voorzieningen;
 • kan de wet van Laplace en Pascal toepassen; 
 • kan de genomen maten goed beoordelen met het oog op fluctuaties in het oedeem;
 • kent de verschillende behandelingsmogelijkheden bij lymfoedeem. 

Programma

9.45-10.00Ontvangst inloop met koffie
10.00-11.30                             Presentatie Management of
the Lymphatics using a
Negative Pressure Device
Mw. M. Väyrynen, Physiotherapist,
Msc in Health Science
11.30-11.45pauze 15 min
11.45-13.15Vervolg presentatie en workshop
13.15-14.00Lunch
14.00-15.30Casuïstiek Therapeutische elastische kousen en andere compressiematerialen, deel 1Mevr. H.M. Hendrikse-Bastiaans
Medical product advisor at Juzo Benelux B.V. Skintherapist, bandagiste
15.30-15.45Pauze
15.45-17.15Casuïstiek Therapeutische elastische kousen en andere compressiematerialen, deel 2


Aantal personen

Minimaal 10, maximaal 20 personen

Accreditatie

Huid- en oedeemtherapeut KP 6 punten 
Fysiotherapeut NVFL is aangevraagd

Prijs

€ 25,00