Juzo® ACS light – Justerbart kompressionssystem

Ett icke-elastiska kompressionsbandage som kan användas som effektiv komplementbehandling under inledningsfasen. Juzo ACS light Produkterna kan justeras med individuella kardborrespännen. Tack vare insydd liner är produkten lätt att använda och kan tas på utan besvär. Enkel användning ökar patients motivation för användning och förbättrar behandlingsresultatet. Kompression upp till 40 mmHg är möjligt både för arm och ben.

Nedre extremiteter


Juzo ACS light för de nedre extremiteterna är ett kompressionshjälpmedel med ett lågelastiskt material utvecklat för behandling av fot, vad, knä och lår. De olika delarna kan kombineras och fungerar tillsammans med varandra. Vad och lårdelen är designade olika för höger och vänster ben. Detta ökar effekten i behandlingen,
möjliggör en bättre passform och gör dem enklare att ta av och på. Fot- och knädelarna kan användas på både höger och vänster ben och har en unik urskärning som ökar komforten.

Övre extremiteter


Juzo ACS light för de övre extremiteterna är ett kompressionshjälpmedel
med ett lågelastiskt material utvecklat för att behandla ödem på armen och handen. Juzo ACS light Armdel kan kombineras med Juzo ACS light Handdel för att ge en komplett kompressionsbehandling av arm och hand. Armdelen är designad olika för höger och vänster arm och med silikonkant för säker fixering. Detta ger en bättre passform och samtidigt en effektivare behandling, samt underlättar av och påtagning. Juzo ACS light Handdel är särskilt effektivt för att behandling av ödem på handryggen.

 

Egenskaper

      • Högt arbetstryck och lågt vilotryck
      • Kompressionsnivåer upp till 40 mmHg
      • Kan användas både dag och natt
      • Kan justeras medans de är påtagna för optimal kompression
      • Enkla att ta på, även vid begränsad handfunktion och minskad rörlighet
      • Användare kan lätt själva justera produkten tack vare den insydda påtagningsfickan
      • Kan användas tillsammans med Juzo kompressionsstrumpor, ärmar eller handskar och även med Juzo SoftCompress sortimentet
      • Flera tillbehör tillgängliga för individuella lösningar

       

      Indikationer

          • Lymfödem
          • Lipödem
          • Post-traumatiskt ödem
          • Post-operativt ödem