Olika stickningstekniker för optimal behandling

Hur fungerar kompression

 

Kompressionsterapin är en av de viktigaste delarna vid behandlingen av venbesvär och ödemsjukdomar. Även inom ärrbehandling är kompression en viktig del för en god och lyckosam behandling.

Förbättrat blod- och venflöde

 

Inom venterapin (flebologi) använder man sig i huvudsak av rundstickade kvaliteter. Kompressionen av materialen ger tryck och hjälper venerna at fungera. Därigenom minskas deras diameter och venklaffarna fungerar bättre. Blodet flyter bättre ut från benet och smärtsamma svullnader och blodstockningar undviks.

 

Kompressionsstrumpor med söm (flatstickade produkter) är en viktig produktgrupp för behandling inom lymfologin. De flatstickade strumporna (t.ex. Juzo Expert) stickas individuellt för varje produkt och användarens kroppsform. Det stickade materialet sys samman med en platt, elastisk söm. Flatstickade produkter är normalt tjockare i sitt utförande och ger egenskaper, som en massageeffekt som främjar lymfans avflöde. Den kraftiga strumpan ger inte efter för ödemet. Tillsammans med rörelse uppstår det ett högt arbetstryck, som möjliggör en optimal behandling.

Hjälp vid brännskador

 

Djupt gående brännskador och skador genom skållning ger ofta upphov till hudtransplantationer  och ger en ärrbildning som följd. För att kunna undvika ett det uppstår ärr som breder ut sig, så är en utifrån verkande kompression nödvändig när såret har läkts. Därmed läks ärrvävnaden snabbare och ärrets tjocklek minskar. Även ärr som redan har funnits länge kan påverkas på ett gynnsamt sätt genom en efterföljande kompressionsbehandling.

Flat- och rundstickade trikåtyg

 

Juzo erbjuder kompressionsstrumpor med och utan söm för många olika behandlingsformer. Rundstickade produkter som Juzo Attractive, Juzo Soft och Juzo Dynamic har inte någon söm och är utmärkt lämpade för en venterapi.

De flatstickade Juzo Expert produkterna rekommenderar vi för en effektiv kompressionsterapi inom området lymfterapi och ärrbehandling:

  • Optimal bekvämlighet för användaren genom platta och elastiska sömmar
  • Mjukt och följsamt material garanterar patientens rörelsefrihet
  • Exakt definierat kompressionsförlopp genom det med tvåvägs elastiska materialet
  • Latexfria produkter som tål sol och salvor, slitstarkt och luftgenomsläpplig