Impressum


Julius Zorn GmbH
Juliusplatz 1
86551 Aichach
Duitsland

 

Telefon  +49  (0)8251  901 0
Fax  +49  (0)8251  901 205

 

E-Mail  export@juzo.de
www.juzo.com

 

Directie: Annerose Zorn, Uwe Schettler
Kantongerecht: Amtsgericht Augsburg
Registernummer: Afd. B, Nr. 1005
BTW-Nr. volgens § 27 a UStG: DE 127486729

 

Verantwoordelijk voor de inhoud: Anja Schettler, Leiding marketing services

 

Platform van de EU-Commissie voor de onlinebeslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

 

Technisch contact:
web.master@juzo.de
Juzo GmbH, Aichach, Duitsland

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

1. Inhoud van het online aanbod

 

De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door gebruik of niet-gebruik van de weergegeven informatie werden veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover door de auteur geen aantoonbare opzettelijke of nalatige schuld voorhanden is.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk voor, om delen van de pagina’s of de volledige aanbieding zonder speciale aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

 

2. Verwijzingen en links / Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde internetpagina‘s ("links"), die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsplicht uitsluitend van kracht worden, in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud ervan en het voor hem technisch mogelijk en van hem verwacht kan worden, het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van plaatsing van de link geen illegale inhoud op de doorgelinkte pagina’s herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de doogelinkte/verbonden pagina’s heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle doorgelinkte/verbonden pagina’s, die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen de eigen internetaanbieding geplaatste links en verwijzingen alsook voor vreemde inschrijvingen in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve en onvolledige inhoud en met name voor schade, die uit gebruik of niet-gebruik van zulke aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de pagina aansprakelijk, waarnaar er werd verwezen, niet degene, die via links naar de betreffende publicatie slechts verwijst.

 

3. Auteurs- en handelsmerkrecht

 

De auteur tracht om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, getoonde documenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf aangemaakte grafieken,  getoonde documenten, videosequenties en teksten te gebruiken of  op licentievrije grafieken,  getoonde documenten, videosequenties en teksten terug te grijpen.
Alle in de internetsite genoemde en evt. door derden gedeponeerde handelsmerken en merktekens zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het handelsmerkrecht en de eigendomsrechten van de telkens geldende gedeponeerde eigenaar.  Alleen op grond van het benoemen kan geen besluit getrokken worden, dat handelsmerken niet door de rechten van derden beschermd zijn!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten, blijft alleen bij de auteur van de pagina’s. Een reproductie of gebruik van zulke grafieken, getoonde documenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegelaten.

 

4. Privacybescherming

 

Als er een registratie, verwerking of gebruik van persoonlijke gegevens gebeurt, dan worden deze uitsluitend voor het doel van uw persoonlijke begeleiding, de uitvoering van aangeboden diensten en de planning en realisatie van marktactiviteiten opgeslagen en geëvalueerd. Het prijsgeven van zulke gegevens gebeurt door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. De omvang van het gebruik van de gegevens is gelieerd aan de minimumvereisten, die voor het betreffende doel vereist zijn, de technische mogelijkheden en de redelijkheid. Daarom kan evt. ook het gebruik van de aangeboden diensten zonder opgave van zulke gegevens resp. met opgave van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem mogelijk zijn.

 

5. Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient beschouwd te worden als deel van de internetaanbieding, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Voor zover er delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldende rechtspositie zouden overeenstemmen, blijven de overige delen van het document in inhoud en geldigheid daarvan onaangeroerd.


Google Analytics


Deze website benut Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u toelaten. De door het cookie ontwikkelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van deze website te evalueren, om reports over de website-activiteiten voor de exploitanten van websites samen te stellen en om verdere met het gebruik van website en internet verbonden dienstverleningen uit te voeren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van cookies door een overeenkomstige instelling in de browser software verhinderen; wij wijzen er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volledige omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u geregistreerde gegevens door Google in de vooraf beschreven aard en wijze en voor het bovenstaand genoemde doel.